Tom Persson: Vid sidan av.

Tom Perssons bidrag till festskriften Kilometervisa enkelspåriga minnestavlor, till Lennart Améen på hans födelsedag 4 juli 1986.


Vid sidan om järnvägen finns kilometerstolpar – men dom syns knappt när man själv färdas med tåget.

Här ser vi Lennart (vid sidan om ett spår som saknade sådana).

På samma sätt finner man saker vid sidan om andra färdleder och rutter.

För den flitige, initierade och outtröttlige detaljfinnaren – för så´n är ju dagens festföremål oomtvistligt – vill övertecknad, också
en småsakernas frände, visa på två.

Om man fotledes tar sig upp till slottet i Heidelberg träffar man figuren nedan

och på vägen nedför den améenska terrassen i Helsingborg återfinner man detta urdjur – som på bilden ovan bär skrivarens kubb från sista året vid Teknis i staden.

Båda har den egenheten att de bara uppenbarar sig om man också intresserar sig för omgivningarna kring de fortskaffningsmedel som man kanske mest har i tankarna i våra hobbykrersar.

Leve omgivningen och dess små egenheter!


<<< P G Andersson: Lite om Linjebuss i Lund.

Tomas Tägil: Tre stationer. >>>