Ebers vattentorn – Italien

Den ledande branschtidningen VA-tidskriften Cirkulation har sedan 1998 en artikelserie under rubriken Ebers vattentorn, där Eber Ohlsson med text och foto presenterar intressanta vattentorn i världen (utom Skåne och Sverige).


Ebers vattentorn i Cirkulation 1/2024

Pier Luigi Nervi var en berömd ingenjör i Italien, som med sitt sinne för estetiken även kom att forma många prestigebyggen, som exempelvis Roms Olympiastadion för OS 1960 och UNESCO-byggnaden i Paris 1950. Hans signum blev betongbyggnader med en avancerad och ofta synlig struktur.

’Fabbrica Italiana Automobili Torino’, ett bolag som är mer känt under akronymen FIAT, har sedan 1968 ett vattentorn stående inne på sin stora fabrik Mirafiore i södra Turin, ett vattentorn som är ritat av just Pier Luigi Nervi. Vattentornets reservoardel har den typiska Nerviska synliga betongstrukturen.

Published 2024-02-14

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 1/2024.

Se även:  Torri dell’acquedotti: Piemonte > Torino


Ebers vattentorn i Cirkulation 6/2021

Ett vattentorn förutsätts leverera dricksvatten till abonnenterna, men det finns undantag från denna regel, även om det är mycket ovanligt. I den italienska staden Trieste vid Adriatiska havet finns nere i hamnen en jugendbyggnad från 1913, som tidigare var en fiskmarknad. Byggnadens torn, som ger intryck av att vara ett klocktorn, är dock ett vattentorn.

Reservoaren innehöll saltvatten, som levererades till marknadens fiskhandlare, så att de kunde hålla sina varor fräscha. Nu är fiskmarknaden borta och i byggnaden finns dels ett akvarium sedan 1933 och dels en utställningshall.

Publicerad 2021-09-22

Ladda ner Cirkulations version av     Ebers vattentorn 6/2021.

Se även:   Torri dell’acquedotti: Friuli-Venezia-Giulia > Trieste


Ebers vattentorn i Cirkulation 5/2018

Angiolo Mazzoni, som var ingenjör och arkitekt för posten och järnvägen i Italien under fascisttiden, ritade två semesteranläggningar, en för post- och en för järnvägsanställdas barn. De modernistiska anläggningarna, med ett vattentorn i futuristisk arkitektur, stod klara 1931. De ligger i badorten Calambrone vid Pisakusten, norr om Livorno.

Tornet var en föregångare till de vattentorn som han senare konstruerade för Stazione Termini i Rom. Semesteranläggningarna som hette Colonia Rosa Maltoni Mussolini efter Benito Mussolinis mamma, är numera privatiserade och upprustade.

Publicerad 2018-08-22

Ladda ner Cirkulations version av     Ebers vattentorn 5/2018.

Se även:   Torri dell’acquedotti: Toscana > Calambrone


Ebers vattentorn i Cirkulation 1/2015

Vem får mest uppmärksamhet? I en modern värld finns det hela tiden signaler som pockar på uppmärksamhet. Det kan gälla kommersiella verksamheter, som bildens möbelvaruhus med svenska rötter och som med sina färger manifesterar just detta ursprung.

Det kan också gälla en sådan verksamhet som vattenförsörjning, som bildens vattentorn i utkanten av Rimini i Italien. Med sitt påmålade schackmönster och sin höjd drar tornet till sig blicken. Det blir kanske en jämn kamp i uppmärksamhet. Pekuniärt däremot gynnas nog varuhuset mer av uppmärksamheten än vad Riminis vattenföretag Amir gör.

Publicerad 2015-02-11

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 1/2015.

Se även:   Torri dell’acquedotti: Emilia-Romagna > Rimini


Ebers vattentorn i Cirkulation 1/2013

När vi idag ser Österrike och Ungern på kartan, så ser vi länder utan kust. Men så var inte fallet för ett sekel sedan. Då hade dubbelmonarkin Österrike-Ungern både kust och hamnar vid Adriatiska havet. Det habsburgska rikets stora export- och importhamn var staden Trieste.

Det är ett skäl till att man idag i Triestes hamn finner många vackra, mer än 100 år gamla magasin och ett lika gammalt vattentorn, som alla minner om kejsarrikets storhetstid. Den kosmopolitiska staden, som i mer än 500 år tillhörde Österrike, kom efter första världskriget att ingå i Italien och där få ett minskat uppland.

Publicerad 2013-02-13

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 1/2013.

Se även:   Torri dell’acquedotti: Friuli-Venezia-Giulia > Trieste


Ebers vattentorn i Cirkulation 5/2011

Poslätten är ett bördigt område och Italiens viktigaste industricentra. På slätten meandrar Po, landets längsta flod, och invid floden, två mil från Parma ligger staden Casalmaggiore nedanför en vall som skall skydda mot flodöversvämningar.

I stadens centrum byggdes under den fascistiska tiden ett vattentorn, ”Torre Littoria”, ett namn som manifesterar den dåvarande politiska regimen. Arkitekturen är också typisk för dåtidens publika byggnader. Det kvadratiska tornet, som stod klart 1936, har sidlängden 9 m och höjden 40 m. Numera har tornet enbart en mobiltelefonmastfunktion.

Publicerad 2011-08-24

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 5/2011.

Se även:   Torri dell’acquedotto: Lombardia > Casalmaggiore


Ebers vattentorn i Cirkulation 6/2009

Det finns vattentorn som fyller sin funktion, utan att få någon uppmärksamhet – så länge de levererar ett gott vatten med ett lämpligt tryck. Ett sådant vattentorn finns i den italienska staden Pisa, där dock detta vattentorn något bryter anonymiteten genom att bära stadens vapen.

I samma stad finns ett annat torn, som inte förser medborgarna med vatten, och som dessutom lutar därför att det är otillräckligt pålat i en grund bestående av sand, lera, grus och därunder blålera. Alltså ett torn som inte har blivit som det var planerat. Men detta torn får mer uppmärksamhet. Otack är världens lön.

Publicerad 2009-10-07

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 6/2009.

Se även:   Torri dell’acquedotti: Toscana > Pisa


Ebers vattentorn i Cirkulation 4/2008

Stazione Termini, Rom C, är namngiven efter en av romartidens stora badanläggningar, Diocletianus termer, där bad skedde omväxlande i varmt och kallt vatten. På motsatt sida av stationsområdet finns två flankerande vattentorn, som bör ha levererat kallt vatten till loken, vatten som därefter upphettades.

Vattentornen är ritade av chefsingenjör och chefsarkitekt Angiolo Mazzoni, som var inspirerad av arkitekturinriktningen konstruktivism. Tornen liksom förnyelsen av stationen var ett arbete inför den stora världsutställningen 1942 i Rom, en händelse som dock rann ut i sanden.

Publicerad 2008-06-07

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 4/2008.

Se även:   Torri dell’acquedotti: Lazio > Roma, Termini


Ebers vattentorn i Cirkulation 4/2007

I den eviga staden Rom, blandas gammalt och nytt. Vid Porta Maggiore finns många gamla akvedukter, men även ett 70-årigt vattentorn. Tornet har inskriptioner ovanför en tempelgavel. Överst akronymen SPQR, Senatus Populusque Romanus (Senaten och det romerska folket), använt såväl under Romarriket som i modern tid.

Under SPQR finns en asymmetrisk tidsangivelse, dels 1934 i latinska bokstäver, och dels ett tomrum. Tomrummets tidsangivelse, EF XIII, går att få fram med hjälp av kramlorna. EF står för fascisternas tidräkning Era Fascista, som startade 28/10 1922. Allt varar inte evigt.

Publicerad 2007-06-07

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 4/2007.

Se även: Torri dell’acquedotti: Lazio > Roma


Ebers vattentorn i Cirkulation 6/2006

De Pontinska träsken är ett område söder om Rom, som under antiken var viktig jordbruksbygd, men som senare förvandlades till sumpmark. Under 1920/1930-talen dikades området ut och blev åter bördig mark. Det blev även nya städer, som den 1935 anlagda Pontinia, där vattentornet blev en av de första byggnaderna.

Staden och tornet är verk av arkitekt Oriolo Frezzotti och ingenjör Alfredo Pappalardo. Det nästa 29 m höga tornet i betong, har en reservoar på 180 m³, och en fasad där tegel varvas med travertin. På tre piedestaler vid tornets bas skulle det stå statyer, projekt som dock inte blev av.

Publicerad 2006-09-27

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 6/2006.

Se även: Torri dell’acquedotti: Lazio > Pontinia


Ebers vattentorn i Cirkulation 4/2005

En idealstad grundad 1593, med ett vattentorn i jugendstil från 1914-15 ligger nordväst om Trieste i Italien. Det är staden Palmanova, en gång grundad som ett venetianskt gränsfäste och byggd efter det som man då trodde var en romersk idealplan.

I den renässansbefästa niosidiga staden strålar gatorna ut radiellt några kvarter från det sexkantiga torget. Den är beskriven i de flesta läroböcker i stadsgeografi eller stadsplanering. I slutet på en av de radiella gatorna står ett betongvattentorn, planerat av ingenjör Schiavi. Tornet, med en reservoar på 250 m³, togs ur bruk på 1990-talet.

Publicerad 2005-06-08

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 4/2005.

Se även: Torri dell’acquedotti: Friuli-Venezia-Giulia > Palmanova