Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 94 (1996-08-09)

Eber Ohlsson


För att belysa hur vattenförbrukningen var förr visar vi två diagram. Det äldsta är från 1908, alltså för 88 år sedan [1996](det översta diagrammet). Dygnsvattenförbrukningen pendlar mellan 5.000 m³ och 10.000 m³. 60 år senare, 1968 (det undre diagrammet), pendlar vattenförbrukningen mellan 50.000 m³ och 105.000 m³. Det är med andra ord en potens högre vattenförbrukning.

På 1968 års diagram syns det tydligt att juli månad är en tid då skolor och företag har semesterstängt, men även att förbrukningen är lägre juletid.