Den ledande branschtidningen VA-tidskriften Cirkulation har sedan 1998 en artikelserie under rubriken Ebers vattentorn, där Eber Ohlsson med text och foto presenterar intressanta vattentorn i världen (utom Skåne och Sverige).

På den här sajten kan man finna dessa under respektive År samt under respektive Land. Dessutom finns det en fri översättning till engelska, även här under respektive År och Land.