VA-historia


Svenska vattenledningar och vatten­reservoarer 1860-1910.

3-betygsuppstas i konstvetenskap, HT 1971 (Uppsala).

av Anna-Lena Andersson, Skånelandens Nation

Digitaliserad av Skånska vattentornssällskapet med benäget bistånd från författaren Anna-Lena Eriksson.

Ladda ner uppsatsen.

Kommentar till uppsats i konstvetenskap från 1971

Det är mycket egendomligt att återse en text som man själv skrev som student för 40 år sedan. På ett sätt har tiden stått stilla men på ett annat sätt
är vi i en helt annan tidsålder.

Det första som slog mig var den dåliga tekniska standarden på uppsatsen. Hur
kunde jag släppa ifrån mig en så lite välpolerad framställning? Men så tänkte
jag tillbaka till den gången när vi använde vanliga skrivmaskiner och stenciler
när en text skulle mångfaldiggöras. Resultatet blev oundvikligen utseendemässigt ganska ”grötigt” och utan illustrationer inne i texten. Layout hade vi inte hört talas om och notapparat, bildhänvisningar och litteraturlista måste man hålla ordning på själv. Att hantera statistik och skriva relevanta tabeller var en utmaning. I dag skulle tabellen i ”Bilaga 2” inte sett ut som den gör men jag kände inte till multivariata analyser den gången.

Tack och pris för dataåldern. Nu har vi inga problem med att presentera tydliga texter fulla med illustrationer. Notapparat o.s.v. hanteras av egna funktioner och program och att arbeta med statistik och grafiska framställningar kan vara direkt underhållande.

Innehållet då? Jag blev positivt överraskad när jag läste uppsatsen igen efter så många år, innehållet var konkret och i det stora hela relevant för frågeställningarna. Dessutom var materialets begränsningar och ramarna för uppsatsen ärligt redovisade. Men jag räknade med att tiden hade gått ifrån den. Temat är så intressant och så omfattande att åtminstone delar av det måste väl ha blivit behandlat av flera sedan 1971? Min förvåning var stor när jag fick veta att så inte var fallet och att ”Stand der Forschung” på området inte har kommit längre på 40 år!

Varför? Har de tvärvetenskapliga frågeställningarna om städernas utveckling
på basplanet och människornas livsvillkor i allt mer förtätade miljöer hamnat
mellan flera discipliner?

Vet jag något mer om vattenledningar i dag? Ja – nu skulle jag kunna komplettera med en del fakta om medeltidens och 15- och 1600-talets trävattenledningar.

Det som är gjort vid överföringen till digital form av uppsatsen är att texten är
formaterad och en form av layout är införd. Bilaga 2 är överförd till Excel men
det gör den inte särskilt mycket bättre. Innehållet i övrigt är oförändrat.

Oslo den 20 oktober 2011
Anna-Lena Eriksson