Falkenberg
Halmstad

Kungsbacka
Laholm

Mölndal
Varberg

Falkenberg

Falkenberg, Tröingeberg (earth reservoir)

N 56.9198 – E 12.5210


Falkenberg, Tröingeberg (earth reservoir)

N 56.9202 – E 12.5213


Falkenberg, Tröingeberg (earth reservoir)

N 56.9200 – E 12.5207

Halmstad

Halmstad, Söndrums Kyrkoväg

N 56.6625- E 12.7876

Reservoarvolym: 800 m³
HVY över mark: 28 m
Färdigt år: 1967
Projektör: Orrje & Co
Entreprenör: Skånska Cementgjuteriet

Detta vattentorn är ett av de 83 vattentorn som presenteras i boken “Svenska vattentorn”.


Halmstad, Nissastrand (industry)

N 56.6776 – E 12.8622

Företaget Nordiskafilts vattentorn är nu en del av bostadsområdet Nissastrand.

Halmstad, Lokstallar (railway)

N 56.6653 – E 12.8641


Halmstad, Simlångsdalen, Labergsvägen

N 56.7224 – E 13.1285

Kungsbacka

Kungsbacka, Tölö, Gamla Göteborgsvägen

N 57.4952 – E 12.0839

Tölö vattentorn
Kungsbacka stad hade tidigt dåligt med dricksvatten. Saltvatten trängde in i de brunnar som fanns i staden. Ville man ha gott dricksvatten, så fick man hämta det i Hede eller Riskulla källa.
Efter flera års arbete med olika utredningar enades stadens beslutsfattare om att Kungsbacka skulle ta sitt vatten från Skursjön ovanför Anneberg.
Den 9 mars 1896 fick firman A J G Bissmarck i uppdrag att bygga en vattenledning. Redan ett år senare var den färdig. Ledningen, som var av gjutjärn, importerades från England. Sträckningen gick utmed gamla Göteborgsvägen och var en så kallad självtrycksledning, från Skårsjön ca 80 m.ö.h. till Tölöberg 47,9 m.ö.h.
När bygget stod klart var det 187 trappsteg upp till vattentornet.
Vattenreservoaren på Tölöberg var beräknad att räcka till ca 2000 invånare. Därtill skulle den också kunna ge vatten för att släcka en större eldsvåda.
Vid Skårsjöns reservoar uppfördes en likadan överbyggnad. Så sent som 1965 togs fortfarande 25% av stadens vatten från Skårsjön. Delar av den gamla ledningen är ännu i bruk.
Under våren 1993 restaurerade Kungshacka kommun trapporna upp till vattentornet.
Kulturnämnden och Nordhallands Hembygdsförening 2002

Skylttext vid vattentornet 2005


Kungsbacka, Kungsbackaskogen (earth reservoir)

N 57.4866 – E 12.0566


Kungsbacka, Skällared, Skällaredsvägen

N 57.4358 – E 12.0234


Kungsbacka, Onsala, Mariedalsvägen

N 57.4092 – E 12.0067


Kungsbacka, Kullavik, Backebovägen

N 57.5440 – E 11.9615


Kungsbacka, Åsa

Laholm

Laholm, Konvaljevägen

N 56.5057 – E 13.0440

Reservoarvolym: 200 m³
HVY över mark: 24 m
Tornhöjd: ca 35 m
HVY över NN: 52,3 m
Markhöjd över NN: 28 m
Färdigt år: 1910
Projektör: CA Ambrosius ing byrå, Malmö
Entreprenör: Byggmästare Hans Andersson och Hans Fornbäck, Malmö

Miniatyrvattentorn
Laholms vattentorn i miniatyrformat finns som dricksvattenautomat på badhuset och kommunkontoret.
Tillverkat av Svarveri Gamleby, Johnny Johansson.
Info i VA-tidskriften Cirkulation 6/2000 sidan 14.

Detta vattentorn är ett av de 83 vattentorn som presenteras i boken “Svenska vattentorn”.


Laholm, Vallberga, Åkaregatan

N 56.4646 – E 13.0242

Reservoarvolym: 100 m³
HVY över mark: 19 m
Färdigt år: 1958
Projektör: VBB
Entreprenör: Skånska Cementgjuteriet


Mölndal (Halland)

Mölndal, Lindome, Stora Valås (earth reservoir)

N 57.5811 – E 12.0828

Varberg

Varberg, Håsten

N 57.1135 – E 12.2667

Reservoarvolym: 2 000 m³
HVY över mark: 25 m
Påbyggnad år: 1956
Ursprungligt torn år: 1899
Projektör: Skånska Cementgjuteriet
Entreprenör: Skånska Cementgjuteriet

Vykort. Från Eber Ohlssons bildsamling.

Detta vattentorn är ett av de 83 vattentorn som presenteras i boken “Svenska vattentorn”.


Varberg, Bua, Bagarevägen

N 57.2362 – E 12.1161


Varberg, Tvååker (earth reservoir)

N 57.0472 – E 12.4189