Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 158 (1999-10-07).

av Eber Ohlsson


I den oerhört frodiga engelska parkens grönska på Katrinetorps gård, kan man idag finna några byggnader som synbarligen inte tillhör en normal parkanläggning.

Det är byggnader som en gång varit ett vatten­verk, vilket skribenten fick klart för sig när han i tjänsten besökte anläggningen för nästan 31 år sedan [1968].

Under 1940-talet rådde det brist på vatten i Malmö, en brist som Vombs vattenverk skulle avhjälpa. Men andra världskrigets materialbrist, stålet användes på annat håll, fördröjde bl a tillverkningen av rören för ledningen Vomb-Malmö.

Då återstod endast att avhjälpa vattenbristen på närmare håll. Limhamns vattenverk var ett sådant försök (se Vattenstänk 134). Ett annat försök var Katrinetorps vattenverk.

Provborrningar hade visat att en vattentäkt här skulle kunna bidraga till Malmös vattenförsörjning. Därför anlades ett vattenverk bestående av tre borror med brunnsöverbyggnader, luftningsanläggning, lågreservoar om 500 m³ samt en maskinbyggnad för högtryckspumpar. Den totala kostnaden blev 224.506 kronor och 41 öre.

Den 25 februari 1947 togs vattenverket i drift och fortsatte sedan i 410 driftdagar under åren 1947 och 1948. Den totalt levererade mängden blev 379.950 m³.

Det var hårda tider, det levererade vattnet höll 22,1°dH 1947 och 20,7°dH 1948 (°dH=tyska hårdhetsgrader). När leveranserna till staden upphört, kom vattentäkten endast att leverera vatten till Katrinetorp gårds behov.

Nu står vattenverket till det yttre intakt alltsedan den dag då Malmöbornas vattenbehov inte längre levererades från detta sydliga vattenverk utan­för stadens hägn och stör.

VA-verkets vattenleveranser till den av staden ägda gården debiterades arrendatorn enligt ett specialavtal. Brukningsavgiften var hälften av motsvarande avgift för abonnenter i Malmö.

Om avgiften i Malmö då var udda ören, skulle arrendatorns avgift sänkas till närmast lägre helt öre. Det fungerade bra fram till dess att debiteringen datoriserades. Programmet klarade då inte av denna specialregel att avrunda nedåt, eftersom det normala matematiska förfarandet är att avrunda uppåt.

Maskinbyggnad med högtryckspumpar.
Borra med brunnsöverbyggnad.
Lågreservoar under vegetationen samt luftningsbyggnad.
Katrinetorps gård.

Kompletterande bilder samt karta.

Brunnsborrning 1947.