Förtroendevalda vid årsmötet 2021-09-20 för en tid av ett år.

Styrelsen
Ordförande: Eber Ohlsson     (mejladress)
Sekreterare: Karin Eriksson
Kassör: Lars-Göran Jönsson
Ledamot: Anita Lundblad

Revisorer
Stig Sjögren
Bengt Andersson

Valberedning
Göte Sernbo (sammankallande)
Per-Åke Rask