Water Towers: Vietnam


Hanoi, Hàng Ðâu

N 21.0401 – E 105.8474

Ett gammalt vattentorn från den franska tiden, byggt 1894 med en reservoar på 1 250 m³. Enligt uppgift var tornet i drift till 1950-talet.
An old water tower from the French era, built 1894 with a reservoir on 1 250 m³. Reportedly, the tower was in operation until the 1950s.

Hanoi

Det kommunala vattenledningsnätet har så dåligt tryck, att de flesta hus har en egen vattencistern på taket av en typ som syns på bilden. Sådana är oerhört vanliga i Vietnams städer.