Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 69 (1995-11-28)

Eber Ohlsson


© Eber Ohlsson 1995.

Utanför Malmöhus har vi fotograferat ovanstående skylt (tips från Tilla Larsson). Att bräddavlopp kan ställa till problem vet vi sedan tidigare. Nu har vi även fått bekräftat att stavningen kan ställa till problem.

Det är kanske bäst att Gatukontoret sköter breddning av gator medan VA-verket få ta hand om problemet med bräddning av avlopp.