Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 104 (1996-12-17)

Eber Ohlsson


När Korrebäcken dämdes upp 1582 leddes vattnet till Stortorget och en där anlagd tiosidig brunn/­vattenkonst. Den var i bruk fram till dess att staden fick sitt moderna vattenverk på 1860-talet.

Eftersom de nya vattenledningarna var av gjutjärn, klarade de ett högre vattentryck. Medborgarna kunde därmed få det kommunala vattnet levererat i sina hem, och bruksbehovet av Stortorgsbrunnen bortföll. När Stortorget skulle byggas om 1962, grävdes den gamla vattenkonsten fram för undersökning och inmätning. Gropen återfylldes, varefter tio små gatustenar placerades där vattenkonsten hade sina hörn.

Därför kan Malmöborna än idag se var den gamla vattenkonsten låg. Det vill säga kunde se, för nu finns det bara nio vita stenar, en är bytt mot en grå. Är det gatukontoret som brister i sin kunskaper om stadens historia och av misstag bytt ut den vita stenen?

Vattenkonsten framför Rådhuset på Stortorget, med Rådhuset i fonden.
Litografi av Ludvig Messman 1857. (Beskuren bild.)

Efterskrift (2010-09-12)

Sedan ovanstående artikel publicerades 961217, har skribenten tagit fram en bild som illustrerar var de 10 små gatustenarna återfinns på torget.

Bilden ingår i ett förslag från år 2007 på att bättre åskådliggöra samt informera om den historiska brunnen, ett förslag som kanske kommer att förverkligas vid en ombyggnad av Stortorget.

Numera har gatukontoret återställt ordningen och bytt ut den grå stenen mot en vit.