Eber Ohlsson: Urbanmorfologen.

Eber Ohlssons bidrag till festskriften Kilometervisa enkelspåriga minnestavlor, till Lennart Améen på hans födelsedag 4 juli 1986.


Vem mer än Lennart, går och undersöker spår av spårvägen i en sådan tramo­logisk utmark som Valdemarsro? Och finner dem!

På bilden pekar urbanmorfologen och tramologen (en extra kurant exkurant) ut spåret Malmö spårvagnar skapat i en storgatsten, nu prosaiskt placerad i den gamla Vattenverksvägens förlängning, inte långt från Rännemästaregatan. I bakgrunden ser vi gamla buss 47 passera en tänkt hektometerpåle 293 på vattenledningen Vomb-Malmö.

En spårvagn bör lämpligen gå i gatumiljö, och bilder på såna miljöer bör lämpligen finnas på stadens gatukontor. Och sådana bilder finns.

Om man blåser bort det damm som under åren lagt sig över den äldsta bildmateriallådan, öppnar den, finner man unika icke tidigare publicerade bilder av inte bara Malmös gatumiljöer, utan också utländska gatumiljöer från tjänstemäns och förtroendevaldas studieresor.

De bilder som tagits med i festskriften är alla utom en från Malmö. Dessutom är alla utom en äldre än 60 år.

Bild 1. Södergatan 1913. På enkelspår går vagn 3 mot Lundavägen på linje 1. Södergatan får en ny beläggning med s k engelsk sten. Man kan förmoda att det delvis sker inför den stora utställningen året därpå.
Bild 2. Bergsgatan 1913. Vagn 27 mot Fridhem och vagn 28 mot Möllevången, båda på linje 4.
Bild 3. Föreningsgatan 1913. Vagn 11 mot Värnhem och vagn 9 mot Triangeln, båda på linje 3 – Ringlinjen. Av väggreklamen förstår man att inte bara spårvägen fått elektricitet. Även vanliga medborgare kan få elektricitet från ovan. På brandgaveln! görs reklam för åskledare.
Bild 4. Fersens väg 1914. Vagn 47 mot Triangeln på linjen Triangeln-Utställningen. Vagn 38 + två släp mot Baltiska utställningen på linje X2?.
Bild 5. Fersens väg 1914. motorvagn + två släp mot Baltiska utställningen på linje X1.
Bild 6. Lundavägen 1916. Vagn 8 på linje 1. Bilden bör med tanke på växtligheten och att viaduktsbygget nått slutfasen, vara på våren 1916. Kanske i mars, då Kirsebergs vattentorn till höger på bilden, avställdes efter att ha varit i bruk sedan 1879. Kirsebergs vattentorn (hvy +31 m) med sitt karaktärisktiska ståndrör, ersattes då av Södervärns vattentorn (hvy +50 m). Spårvägslinje 1 förband de båda tornen.
Bild 7. Gustav Adolfs torg 1923. Vagn 16 mot Hamnen på linje 2. På bilden ser vi Hållstation för linje 1, 2 och 4.
Bild 8. Triangeln 1927. Vagn ? mot Lundavägen på linje 1. Näst sista året linje 1 passerade Triangeln.
Bild 9. Paris. Rue de 4 september. 19??. Linje 95A. En linje som gick Opera (Quatre-Septembre) – Pavillons-sous-Bois (Gare de Gargan), enligt Bædeker 1924.

<<< Bo och Sten Jönsson: Första DDR-resan.

Gunnar Lenzholt: Köpenhamnsfragment. >>>