Publicerad i personaltidningen Asfaltblänk och Vattenstänk 3/1980

Eber Ohlsson


Redaktionen för Asfaltblänk & Vattenstänk har den senaste tiden mött VA-medarbetare med en ovanligt glad, men hemligtsfull uppsyn. När redaktionen undersökte de närmaste omständigheterna, visade det sig att bakom det hela skymtar en gammal gård i Vomb.

Den har den senaste tiden varit tillhåll för vissa VA-medarbetare. Gården har blivit veckostuga för de glada VA-anställda. Så både gården och medarbetarna har levt upp.

Gården, med namnet Raby 2, var en i raden av 7 arrendegårdar som uppfördes under första hälften av 1800-talet på mark tillhörig Övedsklosters fideikommiss. Gårdarna fick en placering enligt den gamla radbyns koncept, och fick följaktligen namnen Raby 1-7.

När VA-verket 1939 köpte marken i Vomb för sin nya vattentäkt, kom givetvis även arrendegårdarna att ingå i köpet. En av dessa, Raby 2, kom i VA-verkets speciella vård.

Ekonomibyggnaderna blev snickarverkstad samt lager för brunnsrör och andra vattenverksdriftutensilier. På 1960-talet skulle huvudbyggnaden rivas, men när byggnaden var riven halvvägs, vaknade kultursjälen hos några medarbetare.

Den kvarstående halva byggnaden restaurerades och blev dels schaktmästarkontor och dels lokal för samkväm och småkonferenser. Sådana celebra institutioner såsom gatunämnd och kommunstyrelse har bevistat den halmtäckta byggnaden.

När schaktmästaren senare flyttade ifrån Raby 2, blev byggnaden mindre frekventerad. Här träder medarbetaren Georg Sjöholm in i handlingarna. Georg tyckte att det var både synd och skam att inte utnyttja byggnaden mer. Varför inte låta VA-medarbetarna få hyra huset en vecka i taget under sommaren.

Men det skulle bara vara VA-medarbetare som skulle få utnyttja gården, eftersom den ligger mitt inne i vattentäkten, och detta erfordrar både kunskap och ansvar.

Skaran av presumtiva hyresgäster utökades senare med gatunämndsledamöterna, eftersom även dessa bedömdes ha kunskap och ansvar.

Våren 1979 gick så VA-verket ut med en enkät betitlad ”Om du fick semestra här, vore inte det skönt?” Det var många som tyckte så. Medgivande och godkännande från fastighetskontor och gatunämnd tog 11 månader, varefter bara en månad återstod att ordna de praktiska detaljerna.

För att allting ska gå rätt och rättvist till, utarbetades noggranna bestämmelser och om hur man ska lotta om hyresveckorna.

Vilka synpunkter, både ris och ros, har de medarbetare som hittills vistats på Raby 2? Asfaltblänk & Vattenstänk har pejlat stämningen.

Nu visade det sig att det blev mest ros. Det mesta hade varit bra, bättre än vad de hade förväntat sig (men det kunde bero på att förväntningarna varit lågt ställda). Raby 2 ligger lummigt och lugnt i gränsen till ett naturvårdsområde och ingen hade störts av fåglar, ornitologer eller andra naturfenomen.

Även ortsbefolkningen hade varit vänligt inställd. Naturupplevelserna hade varit ytterst berikande. På sina exkursioner hade var och en hittat små smultronställen av olika slag.

På kvällarna hade den öppna spisen spritt ett mysigt sken. Som synes en nöjd publik, men på en punkt fanns kritik; skifte av hyresperioderna lördag/­lördag var en dålig lösning. Till nästa år måste skiftet ske måndag/måndag.

Men intrycken från Raby 2 var ändå totalt så goda, att alla skulle ställa sig i kö för att få hyra även nästa år.