På VA-verket Malmö fanns på sin tid några goda tecknare, som publicerade sina alster i personaltidningen eller offentliggjorde dem på annat sätt . Här återges de på nytt.

Kjell-Åke Hermansson

Greta Rhodin