Publicerad i personaltidningen Asfaltblänk & Vattenstänk 3/1977

av Eber Ohlsson


Klorövning. Det gäller att se till utrustningen så att den funkar. fr.v.: Risto Salmi (rådig och modig man) Raul Olsson (vakthavande maskinist) samt Sven Kroon (klorskadad).

En onsdag i juli samlades på Sjölunda avloppsreningsverk en sammansvuren skara män. De sågs smyga fram utmed husväggarna. Plötsligt vällde rök ut från klorstationen. Pyromaner i farten?

Nej, det var bara den alltid alerta skyddsdetaljen vid VA-verkets driftavdelning som medelst en rökbomb hade preparerat för en klorövning. Här gällde det att se hur VA-verkets personal och brandkåren kunde hantera en klorläcka.

Skälet till att denna övning kommit till stånd var de ”Anvisningar om skyddsåtgärder vid hantering av klor” som Arbetarskyddsstyrelsen utfärdat. Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 januari 1978.

Men åter till övningen. När röken hade utvecklats i några minuter utgick klorlarm, dels som indikering i övervakningscentralen, dels som akustiskt larm över hela området. Ut ur maskinbyggnaden kom vakthavande maskinisten rusande. Han var utrustad med tryckluftsapparat och ansiktsmask.

Maskinistens agerande fick härefter karaktären av skyttel i vävstol. Maskinisten störtade in i klorstationen för att stänga av klorläckan. Därefter in i maskinbyggnaden och larma brandkåren. Åter springa till klorstationen för att därifrån draga ut en klorskadad person. Nu gällde det att få liv i denne markör. Här trädde en rådig och modig man fram från åskådarmassan för att hjälpa till.

Plötsligt blev det bara rött på Sjölunda. Malmö brandkår hade anlänt med ett flertal bilar, inkl miljövårdsbilen. Några brandmän var utrustade med helskyddsdräkt. De såg ut som om de var redo för en rymdfärd.

Men här var risken liten för att de medelst klor kunde flyga i luften. Dessa brandmän tog hand om den skadade personen, samt kontrollerade klorstationen. Därefter av­bröts övningen.

Brandmän i helskyddsdräkt undsätter en klorskadad.

Nu var det tid för en kritisk granskning av övningen.

Därför samlades medverkande och åskådare i Sjölundaverkets foajé. Det utdelades både ros och ris. Om det blev ris, så utlovades det bättring tills senast på den yttersta dagen (31:e december).

Övningen hade klargjort hur Svensson handlar – och om han handlar. Men det mesta hade fungerat helt utmärkt. De i övningen deltagande personerna kunde därefter skiljas i frid.

Medvärkande. Fr. v.: Ronny Widerström, Örjan Cronström, Per Ansner,
Torsten Israelsson samt som extra markör Leif Linde.

Medverkande i övningsspelet:
Producent: Per Ansner
Regissörer: John Sernbo och Sven Svensson
Stuntmän: Raul Olsson, Risto Salmi och Sven Kroon
Kritiker: Christer Dahlsjö, Bror Wahlström och Ulf Bergdahl
Statister: Leif Linde, Ronny Widerström, Göran Lundström m fl

Kritisk granskning. Enligt bilden vekar det vara mest ris.