Tuschteckningar i svart och vitt av Kjell-Åke Hermansson.


Kjell-Åke Hermansson var kartritare/tekniker på Malmö VA-verk, när Gatukontoret och VA-verket 1974 tillsammans startade en personaltidning (båda verken tillhörde gatunämnden, samt hade gemensamma personal- och ekononomiavdelningar). Tidningen fick namnet Asfaltblänk & Vattenstänk.
Redan i andra numret fick Kjell-Åke i uppdrag att illustrera i tidningen. Han sågs aldrig skissa sina teckningar, utan han började med sin tuschpenna i ett hörn, varefter teckningen fullbordades när den nådde det andra hörnet.
Vi som var engagerade i tidningsprojektet hade stor redaktionell frihet, något som också kom till uttryck i tidningen. En del av denna frihet kan ses i Kjell-Åke teckningar. Även om han var politiskt engagerad, så går det inte att se partipolitik i teckningarna, men däremot tidens radikalitet.
Vi som skrev och redigerade tidningen, var glada för teckningarna, och då dessa håller hög klass, publiceras de här för att fler skall kunna få se dem. Kjell-Åke flyttade efter något år till Sundsvall, där han senare blev arkivchef på SCA (Merlo).
Eber Ohlsson

Asfaltblänk & Vattenstänk nr 2/1974

Illustration till en artikel om behandling och användning av avloppsslam i Malmö. (A&V 2/1974).
Illustration till en artikel om KELP, Kommunal-Ekonomisk Långtids-Plan. (A&V 2/1974).
Illustration till en artikel om KELP, Kommunal-Ekonomisk Långtids-Plan. (A&V 2/1974).
Illustration till information om va-statistik för år 1973. Vattenförbrukningen i Malmö var då 343 liter/person och år. (A&V 2/1974).
Illustration till ett kåseri av kanslijuristen Axel Rudenschöld. Kåseriet handlar om ett antal anmälningar som inkommit till Gatukontoret. (A&V 2/1974).
Illustration till en artikel om ett besök på Stockholms Parkeringsbyrå, som några från Malmös parkeringsövervakningsenhet hade gjort den 7:e och 8:e februari 1974. De hade samtidigt passat på att besöka Johanneshov isstadion i Stockholm, när Finland besegrade Tre kronor med 1-0. Teckningen måste ha gjort intryck, eftersom parkeringsvakterna i Malmö klagade till trafikingenjören. Teckningen förlöjligade dem. Parkeringsvakterna fick dock inget medhåll från trafikingenjören, utan han var solidarisk med redaktionen. (A&V 2/1974).

Asfaltblänk & Vattenstänk nr 3/1974

Illustration till en artikel om personalhälsovården. (A&V 3/1974).
Illustration till en berättelse om “stensättarminnen” av signaturen Mätarelarv (Gösta Sellberg), som sedan återkom med fler texter. Berättelsen tar upp hur han började som stensättare, med den då rådande inkilningsordningen att ge 2 liter brännvin till lagbasen. (A&V 3/1974).
Illustration till en artikel om Lagen om anställningsskydd. (A&V 3/1974).
Illustration till en text av Gulli Svensson, om erfarenheterna hon fick som tillfällig kontorist på VA-verket. (A&V 3/1974).
Illustration till en artikel om organisationsförändringar på gatukontoret. (A&V 3/1974).
Illustration till en artikel om organisationsförändringar på gatukontoret. (A&V 3/1974).
Illustration till en kort artikel om utbildning av trafikövervakare. (A&V 3/1974).
Illustration till en artikel om personalpolitiskt program. (A&V 3/1974).
Illustration till ett kåseri av kanslijuristen Axel Rudenschöld om allmänhetens lust att sända in anonyma skrivelser till myndigheten. (A&V 3/1974).

Asfaltblänk & Vattenstänk nr 4/1974

Illustration till en artikel om vattenprovtagning i Öresund. (A&V 4/1974).
Illustration till en artikel om leasing är ett bra alternativ. (A&V 4/1974).
Illustration till en artikel om att salta med måtta. (A&V 4/1974).
Illustration till en artikel om fördelar med ett nytt ledningskartverk. (A&V 4/1974).
Illustration till en artikel där personalläkaren meddelar om behovet av vaccination mot influensa. (A&V 4/1974).
Illustration till en berättelse av Mätare-larv (Gösta Sellberg) om en avloppsgrovarbetares femtioårsdag på 1930-talet. (A&V 4/1974).
Illustration till en artikel av kanslijuristen Axel Rudenschöld om ärendet “snubbelsten” på gatukontoret. (A&V 4/1974).
Illustration till en artikel om parkvakters besök i Stockholm. (A&V 4/1974).

Asfaltblänk & Vattenstänk nr 1/1975

Illustration till en artikel om gatuarbeten 1975. Indirekt även om Bolmen-projektet.(A&V 1/1975).
Illustration till en artikel om duplikatsystem. I teckningen finns många indirekta budskap. Bolmen-projektet kopplas samman det storskaliga vattenförsörjningssystemet i Los Angeles genom filmen Chinatown, men även med det vattenrika Venedig. (A&V 1/1975).
Illustration till en artikel om brobyggen på Inre Ringvägen. (A&V 1/1975).
Illustration till en artikel om Malmö avloppsverks historia. (A&V 1/1975).
Illustration till en artikel av Eber Ohlsson om En dag på Sjölundaverket.
Om vedermöderna att ta emot studiebesök på Sjölundaverket. (A&V 1/1975).
Illustration till en artikel om att skyddronder är ett viktigt led i säkerhetstjänsten. (A&V 1/1975).
Illustration till en berättelse av Mätarelarv (Gösta Sellberg) om en stenlossning 1936. (A&V 1/1975).
Illustration till ett kåseri av Axel Rudenschöld “Rapport från din pensionärsavtackning”. (A&V 1/1975).

Asfaltblänk & Vattenstänk nr 2/1975

Illustration till en artikel om råttangrepp på plastkemikaliesäckar på Sjölundaverket. Indirekt även om Bolmen-projektet. (A&V 2/1975).
Illustration till en artikel om våra vattenkällor. Indirekt även om Bolmen-projektet. (A&V 2/1975).
Illustration till en artikel om Vombsjön och Vombverket. Indirekt även om Bolmen-projektet. (A&V 2/1975).
Illustration till en artikel om hårt och mjukt vatten. (A&V 2/1975).
Illustration till en berättelse om Imhoffprov och fastighetsavstyckning. (A&V 2/1975).
Illustration till en berättelse av Mätare-larv (Gösta Sellberg) om ett rälsläggarelag i Malmö hamn i mitten av 1930-talet. (A&V 2/1975).
Illustration till en uppmaning till läsarna om att tycka till om tidningen. (A&V 2/1975).

Asfaltblänk & Vattenstänk nr 3/1975

Illustration till en artikel om Åtgärdsprogram ´75. (A&V 3/1975).
Illustration till en artikel av Erik de Maré om minnesvärda ledamöter i gatunämnden under hans tio år som sekreterare i nämnden. (A&V 3/1975).
Illustration till en berättelse av Mätarelarv (Gösta Sellberg) om femtioårsfödelsedagsfest på 1930-talet för en hantlangare i ett stensättarelag. (A&V 3/1975).

Asfaltblänk & Vattenstänk nr 4/1975

Illustration till en artikel om slambehandling. (A&V 4/1975).
Illustration till en berättelse av Rolf Rehov om öknamnen på gamla original inom VA-verket. (A&V 4/1975).