VA-Seniorerna var föregångaren till VA SYDs Seniorer och upphörde när den senare bildades.


VA-Seniormöte 2017-12-11

Det åttonde VA-Seniormötet blev vårt besök måndagen den 11 december 2017 på VA Syds nya kontor vid Bagers plats i Malmö. Till mötet hade 31 medlemmar anmält sig.

VA Syds styrelseordförande Carina Svensson berättade om sin politiska vision av VA SYD. Därefter berättade VA Syds förbundsdirektör Katarina Pelin om dagens och framtidens VA Syd. De båda avtackades med var sitt exemplar av boken “Svenska vattentorn”. Till sist gick vi en guidad tur på VA Syds nya kontor.

Före mötet hade vi hållit en gemensamm lunch på Restaurang KP, som ligger i det magnifika posthuset ritat av arkitekt Ferdinand Boberg.


VA-Seniormöte 2017-05-10

Det sjunde VA-Seniormötet blev vårt besök onsdagen den 10 maj 2017 på Ringsjöverket i Stehag. Till mötet hade 20 medlemmar anmält sig.

Produktionschefen på Ringsjöverket, Per Johansson berättade om Sydvattens historia och om Ringsjöverket, ett vattenverk som en gång byggdes av Helsingborg, Landskrona och Eslövs städer för att förse dessa städer med vatten.

Från början togs råvattnet från Ringsjön för att därefter genomgå en kemisk rening innan det pumpades ut till medlemskommunerna. Numera ägs verket av Sydvatten, vattnet kommer från Bolmen, reningen är mer avancerad och det når fler abonnenter.

Efter Per Johanssons information, där många frågor ställdes om inte bara Ringsjöverket utan även generellt om Skånes vattenförsörjning, blev vi besökare visade hela Ringsjöverket, inklusive den nya UV-filteranläggningen.

Vi tackade Per Johansson, för att vi fick komma och berika oss på kunskap om Skånes vattenförsörjning, med boken “Malmö – den törstande staden”.

Den efterföljande gemensamma lunchen åts på Gourmetspecialisterna i Eslöv.


VA-Seniormöte 2017-03-23

Det sjätte VA-Seniormötet blev vårt besök torsdagen den 23 mars 2017 i Södervärns vattentorn i Malmö.Till mötet var 10 medlemmar anmälda.

Södervärns vattentorn togs i drift i mars 1916 och avställdes i slutet av 2014. Även om det är avställt så är det fortfarande VA Syd som förvaltar denna gedigna Malmöbyggnad, men där ambitionen är att tornet skall överföras till Malmö stad. Förhoppningsvis blir tornet bevarat, men med en ny funktion.

För att VA-Seniorerna skulle få möjlighet att bese vattentornet innan det var för sent, hade enhetschefen på Bulltoftaverket Mikael Areskoug välvilligt ställt upp och öppnat tornet för oss.

Eber Ohlsson berättade med åskådningsmaterial, generellt om äldre vattentornshistoria och specifikt om Södervärns vattentorn. De som hade möjlighet, vilket var de flesta, tog alla trappor upp för att bese de olika våningsplanen. Besöket varade i cirka en timme, varefter medlemmarna skildes åt.

En sektion av Södervärns vattentorn. Klicka för större bild.
I rummet under reservoaren, fr v: Mikael Areskoug, Leif Runeson, Lars Foberg (ordf i Föreningen Industrihistoria i Skåne), Leif Nilsson, Karin Eriksson, Jan Schön, Göte Sernbo och Hans Möller. Utanför bild: Rose-Marie Olsson och Anna-Kerstin Lundberg (och fotografen Eber Ohlsson).
Rummet under reservoaren.
Mellanvåningen.
Bottenvåningen med fordom lokaler för parkavdelningen. De i perspektivet små personerna är fr v: Jan Schön, Leif Runeson, Karin Eriksson, Rose-Marie Olsson, Anna-Kerstin Lundberg, Leif Nilsson och Göte Sernbo (i trappan).
Södervärnstornet den soliga besöksdagen.

VA-Seniormöte 2017-02-08

Det femte VA-Seniormötet hölls onsdagen den 8 februari 2017 på Bulltoftaverket i Malmö. Till mötet hade 38 medlemmar anmält sig.

Karin Fernström, avdelningschef för Ledningsnät, informerade om “Källaröversvämningar och vad man planerar att göra för att minska detta problem.” Vi fick en god inblick i det problem som stora regnmängder kan skapa, och vilka kostnader och vilka problem det blir om vi på kort tid skall bygga bort dessa oönskade vattenflöden i vår stadsmiljö.

Patrik Nilsson, utredningsingenjör på samma avdelning har lett arbetet med alla de skadekrav som följde efter skyfallet den 31 augusti 2014, vilket han berättade om. Vi förstod att det finns en avancerad beräkningsmodell för att reglera de skadestånd som VA Syd generellt får och speciellt fick efter det stora skyfallet den 31 augusti 2014.

Processingenjör Benny Stoltz orienterade oss om idéen med och nyttan av de UV-filter, som numera finns på Bulltoftaverket. Under ledning av Benny Stoltz och enhetschef Mikael Areskoug, båda på Bulltoftaverket, fick vi sedan besöka den nya byggnaden, som både inrymmer UV-filteranläggningen och garage för de mobila reservkraftaggregaten.

Några av våra värdar fick som gåva boken “Malmö – den törstande staden”. En fick ett paraply i gamla gatukontorets design, där VA-sidan är representerad av blåa fält samt en vattendroppe i emblemet (loggan).

Efter mötet höll flertalet lunch på närbelägna Potala restaurang.

Då Bulltofta vattenverk är skyddsområde och där gäller fotoförbud, finns det inga bilder från vårt möte. Som kompensation fick medlemmarna ett julkort från VA-verket Malmö 1997:

Bulltofta vattenverk julafton 1995. Järnfilter 4 och 3, byggda 1937 resp 1927.

VA-Seniormötet 2016-10-13

Det fjärde VA-Seniormötet hölls torsdagen den 13 oktober 2016 på Sjölundaverket i Malmö. Till mötet kom 28 medlemmar.

VA Syds avdelningschefer Ulf Nyberg och Karin Fernström skulle enligt programmet behandla några aktuella ämnen inom sina områden.

Karin Fernström hade dessvärre fått förhinder, vilket gör att hennes information om “Källaröversvämningar och vad man planerar att göra för att minska detta problem.” får behandlas en annan gång.

Vi fick i stället information av projektledare Katja Hofgren om den nya mekaniska reningen på Sjölundaverket.

Programmet blev därför följande:
Ulf Nyberg: “Malmö avloppstunnel”.
Ulf Nyberg: “Utredningen om Lunds framtida avloppsvattenrening.”
Katja Hofgren: “Ny mekanisk rening på Sjölundaverket.”
Visning av valda delar av Sjölundaverket under ledning av Ulf Nyberg.

Mötet inleddes med att VA Syd genom Ulfs försorg bjöd på fralla och kaffe. VA-Seniorerna tackade de båda presentatörerna med varsin kasse Cox orange äpplen, en gåva sponsrad av medlemmen Göte Sernbo.

Efter mötet höll flertalet lunch på restaurang Mat i Hamn, där vi hade fått ett eget rum med långbord. God mat i moderna lokaler.

Klicka på nedanstående bilder för att få större bilder.


VA-Seniormötet 2016-04-12

Det tredje VA-Seniormötet hölls tisdagen den 12 april 2016 på NSVA:s Öresundsverk i Helsingborg. Till mötet kom 19 medlemmar.

Vår forne kollega, numera VD:n för Nordvästra Skånes VA AB (NSVA), Ulf Thysell bjöd oss välkomna med frukostfralla och dryck för att sedan orientera oss om NSVA (se nedan). Vi kunde se likheter och olikheter med dess motsvarighet i sydvästra Skåne, VA Syd. Ulf tog också upp några ämnen som var betydelsefulla för NSVA.

Därefter skedde en rundvandring på avloppsreningsverket (Öresundsverket) under Ulfs ledning. Vid rundvandringens slut tackade VA-Seniorerna Ulf med att han och NSVA fick ett malmöitiskt servisdäxellock med initialerna MW (se nedan).

Till sist höll vi lunch på den närbelägna restaurangen Amica Hermes. Då Öresundsverket ligger flera mil från de flesta medlemmars hem, ordnades det samåkning dit och tillbaka.


VA-Seniorerna tackade NSVA och Ulf Thysell för föredraget om NSVA, visningen av Öresundsverket samt för förplägnad med att som en gåva överräcka ett servisventillock med initialierna MW (Malmö Wattenverk).

Eber Ohlsson hade lokaliserat locket på Danska vägen i Malmö och Ulf Jensen och hans medarbetare ordnade så att VA-Seniorerna kunde ha med sig presenten till Helsingborg.


Ladda ner
Ulf Thysells PowerPoint-presentation 2016-04-12.


Klicka på nedanståde bilder för att få större bilder.


VA-Seniormötet 2015-11-17

Det andra VA-Seniormötet hölls tisdagen den 17 november 2015 på Kretseum i Malmö. Till mötet hade 34 medlemmar anmält sig.

Forskningschefen på Sydvatten och Sweden Water Research tillika professorn i vattenresurslära i Lund, Kenneth M Persson berättade om “Om dricksvattenförsörjning och dricksvattenforskning i Skåne! Detta händer i Sweden Water Research och Sydvatten 2015-2017.”

Till sin hjälp hade han industridoktoranden på Lunds tekniska högskola och Sweden Water Research, Angelica Lidén, samt projektledaren för ledningsnät på Sydvatten, Lars Balkfors.

Programmet:
Kenneth M Persson: “Om Sydvattens pågående verksamhet.”
Angelica Lidén: “Membranforskning för bättre vattenkvalitet.”
Kenneth M Persson: “Sweden Water Research, vad är det?”
Lars Balkfors: “Ny råvattenledning från Äktaboden till Ringsjöholm”
Frågor, avslutning, sammanfattning.

VA-Seniorerna tackade de medverkande med att de vardera fick ett exemplar av boken “Malmö – den törstande staden.

Efter mötet höll flertalet lunch på närbelägna Restaurang Percy’s.

VA-Seniorerna lyssnar till Lars Balkfors .
VA-Seniorerna lyssnar till Angelica Lidén .

VA-Seniormötet 2015-03-12

Det första VA-Seniormötet hölls torsdagen den 12 mars 2015 på Kretseum vid Hyllie vattentorn i Malmö. Till mötet kom 25 medlemmar.

VA Syd:s informatör Amanda Haux guidade oss genom Kretseum. Därefter berättade Anna Järvegren Meijer från VA Syd om vattensäkerhet och annat inom främst dricksvatten.

Efter mötet höll flertalet lunch på närbelägna Restaurang Percy’s.

VA-Seniorerna lyssnande till Amanda Haux.
VA-Seniorerna lyssnande till Anna Järvegren Meijer.
Eber Ohlsson framför VA-Seniorerna.
Anna Järvegren Meijers PP-bild på Alnarpsströmmen.