Publicerad i personalbladet Vattenstänk 9 (1992-10-15).

av Hans-Erik Carlsson

Nederbördsmätare
I Turbinens pumpstation finns en datacentral som får information bl.a. från nederbördsmätare och nivågivare på ledningsnätet. Vi har i dagsläget 5 st nederbördsmätare ständigt uppkopplade via telenätet som sänder iväg en signal för varje halv mm regn som kommer.

Sommaren 1992
Dom flesta minns nog sommaren 1992 som varm och solig. Det är helt riktigt, och ser man tillbaka i tiden hade vi faktiskt uppehållsväder under nästan 2 månader från mitten i maj till den 12 juli.

Men just natten till den 12 juli brakade det loss med blixt och dunder och vår mätstation i Hyllie uppmätte 46 mm på ett dygn. Regnet var mycket ojämnt fördelat över Malmö, exempelvis fick Bulltoftamätaren endast 18 mm under samma dygn.

Detta regntillfälle tillsammans med ett mycket kort men intensivt regn den 13 augusti orsakade c:a 100 källaröversvämningar i kommunen.

Blå blankett
Från och med denna sommar har vi tagit fram en ny blå blankett för registrering av källaröversvämningar. Detta har förmod- ­ligen bidragit till det ökade antalet anmälningar från Lars-Göran [Svensson] och andra kontaktpersoner.

Översvämningsskador
Många fastighetsägare kräver kommunen på ersättning för uppkomna översvämningsskador. Alla dessa krav på ersättning går på remiss till utredningsbyrån varvid vi ger ett VA-tekniskt utlåtande till kanslijuristen.

I princip ersätter vi försäkringens självrisk ifall våra ledningar dämmer över hjässan vid ett dimensionerande 5-årsregn. Denna kontrollberäkning med dimensionerande regn göres med hjälp av datorprogrammet MOUSE.

Inredda källare
Man blir ganska förvånad över vilken massa fina grejor människor har i sina källare, fastän dom har haft översvämningsproblem tidigare.

Det finns fastigheter som har dyrt inredda källare, men ej tänkt på att ordna något översvämningsskydd i golvbrunnen.

Om vi ska se något positivt med uppkomna källaröversvämningar, är dessa ofta en indikation på svagheter i vårt avloppsnät, vilket kan visa var vi ska sätta in eventuella åtgärder.