Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 78 (1996-02-29)

Eber Ohlsson


I bland träffar man på intressanta meningar i äldre handlingar. Meningar som med historiens patina fått en annan vikt. En sådan mening återfinns i en 50-årig [1996] VA-verksskrivelse, som förklarar varför bygget av Vombverket är försinkat:

“Anläggningen i Vomb, som ursprungligen beräknades vara färdig år 1942, har på grund av omständigheter, varöver stadens myndigheter icke ägt rådighet, ännu icke kunnat fullbordas ….”

Det får bedömas tillhöra kategorin understatement, eftersom försinkelsen berodde på andra världskriget och den material­brist som blev följden. Mycket kan man kanske anklaga staden för, men inte andra världskriget.