Vattentorn: Region Hovedstaden

Allerød

Allerød, Ravnebjergvej

N 55.8908 – E 12.3416

Ballerup

Ballerup, Linde Alle/Møllevej

N 55.7298 – E 12.3658

Bornholm

Svaneke

N 55.1390 – E 15.1335

Läs om vattentornet – Ebers vattentorn – Cirkulation nr 3/1998.

Ett särpräglat vattentorn, av en världsberömd arkitekt, finner man på Bornholms östkust. I den idylliska orten Svaneke står ett vattentorn, som kallas för sjömärket. Namngivningen är lätt att förstå, men inte den vattentekniska formen. Snapsglasformen hade nog varit bättre, även i Danmark. Pyramidformen är kanske det pris man får betala, när den okonventionelle arkitekten Jörn Utzon ritar vattentorn.

Några år senare skapade han en annan särpräglad byggnad, Australiens berömda Sydney-opera. Svanekeborna är stolta över det vattentorn de fick 1952. Med en reservoarvolym på 110 m³, klarade det försörjningen fram till 1988. Nu är det avställt och förklarat som byggnadsminne.

Ladda ner Cirkulations version som en pdf-fil.

20-kronorsmynt utgivit 2004-08-02 av Danmarks Nationalbank. Motiv av bildhuggare, professor Morten Stræde.

Vattenmagasinets volym: 120 m³
Högvattenyta: 20 m över mark
Byggnadshöjd: 29 m
I drift: 1952-1988
Byggnadsminne: 1990
Arkitekt: Jørn Utzon


Åkirkeby, Svanekegade/Damgade

N 55.0716 – E 14.9225

Dragør

Dragør, Nyby

N 55.5927 – E 12.6697


Dragør, Øresunds Allé

N 55.5969 – E 12.6709

Egedal

Veksø, Vandtårnet (earth reservoir)

N 55.7573 – E 12.2372

Fredensborg

Fredensborg, Rosingsvej

N 55.9789 – E 12.4013Veksebo, Veksebovej

N 55.9800 – E 12.4297


Kokkedal, Vandtårnsvej

N 55.9203 – E 12.4775

Frederiksberg

Frederiksberg, P. Andersens Vej

N 55.6818 – E 12.5245

P. ANDERSEN
VANDVÆRK

Läs om vattentornet – Ebers vattentorn – Cirkulation nr 8/2002.

Peder Andersen var en fabrikör som levde och verkade på 1800-talet i Frederiksberg, en av den danska huvudstaden omsluten kommun. Han ordnade 1869 en privat vattenförsörjning för östra delen av hemkommunen, och byggde då ett vattentorn på sin tomt.

År 1877 upprepade han bedriften genom att längre västerut, vid P Andersens Vej, uppföra ett nytt vattenverk och vattentorn. Tornet, med en av krysspelare uppburen reservoar på ca 500 m³, togs ur bruk 1948 och är sedan 1990 byggnadsminne. Än i dag står namnet Andersen på vattentornet, ett vackert minne som kanske även skulle passa andra sonnamn…

Ladda ner Cirkulations version som en pdf-fil.

Frederikssund

Orebjerg, Orebjerg Gods (agrarian)

N 55.8183 – E 11.9598

Läs om vattentornet – Ebers vattentorn – Cirkulation nr 8/2017.

Ett vattentorn som är byggt av en te- och kaffeimportör, skulle kunna tyda på att vatten är en viktig ingrediens vid tillagningen av dessa njutningsmedel. Det är känt att vattnets hårdhet påverkar dryckernas kvalitet, och det är inte utan skäl som kaffefirmorna tillhandahåller Skånerost, även om det vatten som levereras i de skånska kommunala vattenledningsnäten numera har lägre hårdhet.

Grosshandlare Christian Fode köpte 1918 Orebjerg Gods på danska Sjælland och moderniserade gården med bland annat elverk och vattenverk. Uppe vid vägen byggde han även ett 13 meter högt vattentorn.

Ladda ner Cirkulations version som en pdf-fil.


Slangerup, Vandtårnsvej

N 55.8489 – E 12.1753

Gentofte

Jægersborg, Ørnegårdsvej

N 55.7612 – E 12.5213

Läs om vattentornet – Ebers vattentorn – Cirkulation nr 8/2015.

Vindflöjlar som kyrktuppar är en inte ovanliga, så varför skulle inte en sådan hane även kunna finnas på ett vattentorn? Vilket det gör det på tornet i danska Jægersborg, norr om Köpenhamn. Den är lätt att iaktta, eftersom tornet är riktmärke för de som färdas på motorvägen söderut mot den danska huvudstaden.

Tornet, som är byggt 1955, är ritat av arkitekt Edvard Thomsen. Under senare år har det inrättats fritidslokaler i tornets nedre våningar och 36 ungdomslägenheter på planen under reservoaren. Arkitekten Dorte Mandrup har här med de lätta fönsterkonstruktionerna fasetterat tornet.

Ladda ner Cirkulations version som en pdf-fil.


Jægersborg, Ræveskovsvej

N 55.7543 – E 12.5240

Ræveskovsvej – Det gamle vandtårn

Opført 1905-1907.
Bygningsinspektør, arkitekt A. Thjell og stadsingeniør V. A. Westergaard

Bygningsbeskrivelse:
Vandtårnet er opført i jernbeton med en 2 m høj sokel af indstøbte kampesten.
Bag gesimsen går en åben svalegang hele vejen rundt om tårnet. Taget, en 16-kantet pyramidestub med hældning ca. 30°, er dækket med røde teglsten og afsluttes for oven med en ottekantet tagrytter kronet af et lille kobberdækket spir­tag. Vindfløj og kugle er af lueforgyldt kobber. Selve tårnet er hvidkalket.

Vurdering:
Tårnets form tyder på at være inspireret af Frederikshavns Krudt­tårn fra 1686, som er fredet. Det er markant vare­tegns­agt­ig bygning, som kan ses på lang afstand fra flere retninger. Tårnet kan samtidig betragtes som et kommunalhistorisk monument, som bør bevares, også selvom dets tekniske funktioner er overtaget af det nyere Jægersborgvandtårn.


Jægersborg, Bernstorff Slot

N 55.7597 – E 12.5532

Gladsakse

Tinghøj, Vandtårnsvej (demolished)

N 55.7355 – E 12.4901

Glostrup

Glostrup, Hovedvejen

N 55.6660 – E 12.4030

Läs om vattentornet – Ebers vattentorn – Cirkulation nr 8/2003.

Utstansningen ”G.V.” på vindflöjeln på vattentornet i danska Glostrup, är en stolt markering att förortskommunen väster om Köpenhamn är ett modernt samhälle med eget vattenverk. Det 33 m höga vattentornet i tegel, med en reservoar på 110 m³, byggdes 1905 i romansk stil under jugendstilens glansperiod, efter ritningar och beräkningar av ingenjör August Fensmark.

Tornet var i bruk fram till 1963, då det ersattes av ett nytt och större vattentorn. Förslaget att riva vattentornet och anlägga en bensinstation gick om intet, så idag vårdas det gamla vattentornet som Glostrups kännetecken.

Ladda ner Cirkulations version som en pdf-fil.

Reservoarvolym: 110 m³
Färdigt år: 1905
I drift till: 1963
Vattentornets höjd: 33,5 m
Reservoarens höjd: 6,5 m
Konstruktör: Ingeniør August Fensmark

Click to Enlarge.

Glostrup, Kindebjergvej

N 55.6718 – E 12.3849

Reservoarvolym: 3 200 m3
Färdigt år: 1963
Vattentornets höjd: 32 m
Reservoarens höjd: 6,5 m
Reservoarens diameter: 27,5 m
Höjd till reservoarens botten: 21 m

Gribskov

Gilleleje, Gilbjerghoved

N 55.1275 – E 12.2776


Gilleleje, Smidstrup

N 55.1114 – E 12.2334


Gilleleje, Stationen (railway)

N 55.1230 – E 12.3020


Græsted, Skovhusvej

N 56.0617 – E 12.2833


Helsinge, Ridebanevej

N 55.0266 – E 12.1886

Helsingør

Helsingør, Klostermosen

N 56.0261 – E 12.5658


Hornbæk, Bretagnevej

N 56.0866 – E 12.4589


Helsingør, DSB (railway)

N 56.0285 – E 12.6054


Helsingør, Montebello (hospital)

N 56.0325 – E 12.5855

Herlev

Herlev, Sennepshaven

N 55.7444 – E 12.4321

Hillerød

Hillerød, Selskovvej

N 55.94069 – E 12.2911


Hillerød, Carlsbergvej (railway)

N 55.9289 – E 12.3135


Kagerup, Kagerup Stationsvej (railway)

N 55.9972 – E 12.2860

Hvidovre

Hvidovre, H. C. Bojsens Vej

N 55.6349 – E 12.4830

Läs om vattentornet – Ebers vattentorn – Cirkulation nr 8/2021.

När arkitekter skall rita en byggnad är det inte ovanligt att de inspireras av äldre byggnader. Så var det när Hvidovre vattentorn skulle byggas. Hvidovre är en sydvästlig förstadskommun till Köpenhamn, som fick kommunalt vattenverk och vattentorn på 1930-talet.

Arkitekten Carl Jørgensen hade när han ritade det 36 meter höga vattentornet med en reservoar på 300 m3 och som stod klart 1937, Rundetårn i Köpenhamn som förebild. Liksom kung Christian 4:s berömda och lika höga observatorietorn från 1642 i inre Köpenhamn har det pilastrar och utsiktsplattform, men i modern funktionell stil.

Publicerad 2021-12-20

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 8/2021.

Høje-Taastrup

Taastrup, Gasværksvej/Vesterparken

N 55.6482 – E 12.2976

Hørsholm

Hørsholm, Agern Alle

N 55.8729 – E 12.4915

København

Brønshøj, Brønshøjsvej

N 55.7003 – E 12.4986

Läs om vattentornet – Ebers vattentorn – Cirkulation nr 8/2010.

Arkitekt Ib Lunding var en mångsidig begåvning, något som han fick möjlighet att praktisera på stadsarkitektkontoret i Köpenhamn. Han designade exempelvis stadens nya trådbussar och spårvagnar, med dess hörnrundade fönster.

Hans signum, runda fönster, sätter också sin prägel på det av honom ritade 34 meter höga betongvattentornet i stadsdelen Brønshøj. Tornet som byggdes 1928, har en reservoar på 3 000 m³. På gatan förbi tornet gick spårvägslinje 2, där hans spårvagnar rullade åren 1931-69, varför två av hans designverk har mötts här. Vattentornet är sedan år 2000 bevarandeskyddat.

Ladda ner Cirkulations version som en pdf-fil.


Brønshøj, Brønshøj Bakke

N 55.6982 – E 12.5052


Galle & Jessens fabrik (Vibenshus Runddel)

N 55.7072 – E 12.5633

Läs om vattentornet – Ebers vattentorn – Cirkulation nr 8/2004.

Grodor och vatten hör ihop, men inte i vattentorn. På Lyngbyvej i Köpenhamn, Danmark kan man dock se blinkande grodor utanpå vattentornet, här som ljusreklam. Det är ett skorstensvattentorn för godistillverkaren Galle & Jessen. Den 50 m³ stora reservoaren från 1927 tillkom därför att förbrukningen ibland var så stor, att det kommunala ledningsnätet inte alltid kunde leverera den behövliga vattenmängden.

Fabriken flyttade 1988, men tornet står kvar och blev skyddat 1998 och 10 år framåt. Därför kan det fortfarande göras reklam för en av firmans stora produkter – fyllda chokladgrodor.

Ladda ner Cirkulations version som en pdf-fil.


DSB Remise, Otto Busses Vej (railway)

N 55.6610 – E 12.5512     N 55.6609 – E 12.5512


Sydhavnen, Sydhavnsgade (former Ford industry – demolished)

N 55.646 – E 12.544


Valby, Carl Jacobsens Vej (former Henkel industry)

N 55.6549 – E 12.5133

Lyngby-Taarbæk

Lyngby, Centrifugevej 1

N 55.7823 – E 12.5149


Lyngby, Centrifugevej 2

N 55.7828 – E 12.5157


Brede, Lystoftevej

N 55.7941 – E 12.5016


Brede, Brede Værk

N 55.7956 – E 12.4990


Hjortekær, Trongårdsvej

N 55.7780 – E 12.5354

Rudersdal

Birkerød, Vandtårnsvej

N 55.8445 – E 12.4406


Birkerød, Svaneparken (hospital)

N 55.8472 – E 12.4613


Søllerød, Tårnvej

N 55.8155 – E 12.5014

Rødovre

Rødovre, Tårnvej

N 55.6777 – E 12.4553


Rødovre, Vestvolden

N 55.6330 – E 12.6021

Tårnby

Tårnby, Englandsvej/Tårnbyvej

N 55.6330 – E 12.6021

Reservoarvolym: 400 m³
Färdigt år: 1928


Tårnby, Løjtegårdsvej/Oliefabriksvej

N 55.6226 – E 12.5915

Reservoarvolym: 2 000 m³
Färdigt år: 1965