Publicerad i personaltidningen Asfaltblänk och Vattenstänk nr 3/1978

Eber Ohlsson


En arbetsgrupp i Europarådet anser att Pildammstornet kan bli ett bra kontorshus. Efter att under torsdagen den 14 september [1978] intresserat och initierat inspekterat Pildammstornet från golv till lanternin uttalade en tongivande medlem i arbetsgruppen, Mr Peter Rees från Department of Environment i Storbritannien sig för medarbetaren från Asfaltblänk & Vattenstänk.

Mr Rees framhöll det värdefulla i att Pildammstornet även i fortsättningen bevarades. Men för att tillförsäkra det framtida bevarandet bör tornets inre varligt omändras till något samhällsnyttig funktion, till exempel kontorshus eller arkitektkontor.

© Eber Ohlsson 1978
Mr Peter Rees

Mr Rees omtalade vidare att dessa gruppens synpunkter kommer att ingå i en kommande Europarådsrapport. En rapport som skall behandla hur industribyggnader genom ombyggnader, men utan att i större drag förändra utseendet, får nya funktioner. Arbetsgruppen har för detta ändamål under en tid åkt omkring i Europa och sett på olika projekt.

I Sverige har två objekt utvalts. En skofabrik i Örebro, samt Kirsebergstornet, som var vattentorn mellan 2 oktober 1879 och 10 mars 1916, men därefter blev ombyggt till bostadshus.

Kirsebegstornet är nu föreslaget till museifilial och en del andra aktiviteter och vid denna ombyggnad skall vissa vattentornsdelar rekonstrueras. För att arbetsgruppen skulle kunna se hur Kirsebergstornet ursprungliga vattentornsfunktion tedde sig före ombyggnaden till bostadshus, besågs därför det analogt uppbyggda och från år 1916 konseverade Pildammstornet.

VA-verket förevisade Pildammstornet samt en för tillfället framtagen utställning om Malmös vattentorn.

Besökare var förutom arbetsgruppen bl a museichefen och delegater från fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret. De blev begeistrade av vad de fick se. Och det med rätta.

Tornets inre har ett sakralt drag. Därför borde Pildammstornet, som en gång blev vigt åt vatten, övertagas av antingen de antikvariska eller de fastighetsförvaltande myndigheterna. Som då har att fylla tornet med någon gagnelig aktivitet, kanske i linje med Mr Peter Rees förslag.

VA-verkets förevisare av det vackra men inte helt dammfria tornet var herr Linde och skribenten (med spindelväv i håret).

Efter att ha besökt det torrlagda Pildammstornet ses här arbetsgruppen med sina värdar: Bakre raden: Franz Neuwirth. Mellersta raden fr v: Leif Linde, Birgit Kordina, Göte Morin, Jaques Huolet, Mrs Huolet, Peter Rees och Bengt Johansson. Främre raden: Eber Ohlsson.