Publicerad i personaltidningen Asfaltblänk och Vattenstänk nr 1/1978

Eber Ohlsson


I december förra året var en skyddsombudskonferens anordnad på Amiralen. Asfaltblänk & Vattenstänk, tidningen som arbetar utan skyddsnät, var där!

Den traditionstyngda sammankomsten för skyddsombuden vid VA-verket och gatukontoret har åter ägt rum. Denna gång hade träffens första del förlagts till Amiralen. Styrman var som förr skyddsinstruktör Sven Svensson, och han såg till att hela träffen roddes iland.

Skyddskommitténs ordförande C-A Sanzén framhöll i inledningstalet vikten av fortbildning för skyddsombuden, samt att en inte oviktig del av detta arbete var denna konferens.

Byrådirektör Bo Larmark från Yrkesinspektionen informerade om den nya arbetsmiljölagen (den gäller från 1978-01-01). Larmarks föredrag gav upphov till en mängd frågor från skyddsombuden, t ex om ensamarbete, kemiska ämnen och vem som har ansvaret för dessa ämnen.

Yrkesinspektionens andre man, distriktschef Arne Paulsson, gav information om den nya arbetsskadelagen (den gäller från 1977-07-01), samt gav som vanligt även en mängd exempel på arbetsskadefall. Han nämnde att arbetarskyddet hittills mest varit inriktad på somatiska besvär, men att problem som blivit mer uppmärksammade på senare tid är psykiska och psykosomatiska besvär. Inte heller Paulsson und­slapp frågor, bl a dissekerades ryggskott.

Träffens andra del, arbetsplatsbesök hade denna gång förlagts till Kockums varv. En arbetsplats där skyddsarbetet verkligen måste ha högsta prioritet.

Som sista punkt på programmet besöktes Kockums personalvårdsanläggning Fritiden. Den imponerade. En del deltagare gjorde tankeleken: 1 fritidsanläggning för 5 000 Kockums­an­ställda skulle ge 6 anläggningar för Malmö kommun.

Obetald textreklam
Efter påstötning från Arne Paulsson har vi här att meddela, att den som vill fördjupa sina kunskaper i ämnet arbetarskydd, med fördel kan läsa böckerna ”Teknisk företagshälsovård” samt ”Det får inte hända igen” båda av samma författare – Arne Paulsson. Redaktören har inte läst, men om Paulsson skriver lika intresseväckande som han håller föredrag, är de säkert läsvärda.

Arne Paulsson, Yrkesinspektionen visar och berättar för Birger Nilsson, Gatukontoret. (Månne beskriver han värdet av Yrkesinspektionen?)
På information och till lekamen mätta och belåtna deltagare strömmar ut från Moriskan.