Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Den ledande branschtidningen VA-tidskriften Cirkulation har en serie om vattentorn under rubriken Ebers vattentorn. Här presenteras bild och text på intressanta vattentorn i världen, utom Skåne och Sverige. Materialet återges senare på denna sajt, men bäst är att läsa tidskriften.

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 Alla år

Ebers vattentorn 2024-1998

Eber Ohlsson

Ebers vattentorn 2024

Cirkulation 4/2024

I Österbotten bor ca hälften av Finlands finlandssvenska befolkning. Här i höjd med Umeå ligger Jakobstad, med en befolkning på knappt 20 000 invånare. Staden har alltid haft en svenskspråkig majoritet och grundades 1652 av änkan efter Jakob De la Gardie, därav namnet.

Stadens vattenförsörjning tillkom i början av 1900-talet, men där förslaget 1913 på ett vattentorn aldrig blev realiserat pga kostnaden. Realiserat blev däremot ett vattentorn med utsiktsplats, som stod klart 1930 och som har stildrag från både klassicism och art deco. Det är ritat av arkitekten och professorn Lars Sonck.

Se även:   Vattentorn: Österbotten > Jakobstad


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 3/2024

Det är inte sannolikt att vattentornet i stadsdelen Rosemont i norra Chicago i USA innehåller rosenvatten. Konsumenterna skulle knappast godta att få en sådan produkt i sina kranar, trots att den är välluktande. Dessutom är rosenvatten en dyr vätska, då en av beståndsdelarna är rosenolja, ett extrakt som fås av färska rosenblad.

Rosenvatten är känt av bland annat perser sedan flera tusen år. Det har blandats in i murbruk för att få välluktande murar, men det är svårare att blanda in rosenvatten i det stål som vattentornet är byggt av. Man kan ändå beundra den vackra luktfria rosenbuketten.

Se även:   Water Towers: Illinois > Chicago, Rosemont


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 2/2024

80 ånglok i aktivitet på en rangerbangård med 73 spår i bredd kräver mycket vatten. Därför byggdes det 1915-16 ett vattentorn med bostäder i Hohenbudberg, väster om Rhen i Ruhr. Rhenvattnet blev renat och uppumpat i det 35 m höga tornet, med två reservoarer på totalt 1 000 m³.

Eftersom rangerbangården var Tysklands näst största och militärt mycket betydelsefull, blev den kraftigt förstörd under andra världskriget, men återuppbyggd. Tornet förlorade sin betydelse med banelektrifieringen och är nu byggnadsminne. Samhällets strukturomvandling medförde en bangårdsnedläggelse 1986.

Se även:   Wassertürme: Nordrhein-Westfalen > Duisburg, Eisenbahnsiedlung


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 1/2024

Pier Luigi Nervi var en berömd ingenjör i Italien, som med sitt sinne för estetiken även kom att forma många prestigebyggen, som exempelvis Roms Olympiastadion för OS 1960 och UNESCO-byggnaden i Paris 1950. Hans signum blev betongbyggnader med en avancerad och ofta synlig struktur.

'Fabbrica Italiana Automobili Torino', ett bolag som är mer känt under akronymen FIAT, har sedan 1968 ett vattentorn stående inne på sin stora fabrik Mirafiore i södra Turin, ett vattentorn som är ritat av just Pier Luigi Nervi. Vattentornets reservoardel har den typiska Nerviska synliga betongstrukturen.

Se även:   Torri dell'acquedotti: Piemonte > Torino


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Ebers vattentorn 2023

Cirkulation 8/2023

Mølleåen norr om Köpenhamn är Danmarks industriella vagga, och sedan 2007 ett nationellt industriminne. Vid en av åns fördämningar skapades Brede Værk, där det först i 200 år bedrevs kopparbearbetning och sedan i 124 år textilproduktion.

Textilbränder kan släckas snabbt och automatiskt med ett sprinklersystem i kombination med släckmedlet vatten. Danmarks första sprinklersystem från 1894 var på Brede Værk kopplat till två vattencisterner överst i den högsta byggnaden, där ett påmålat tornur på utsidan visar evig tid. Brede Værk tillhör nu Nationalmuseet, som har museifilial här.

Se även: Vandtårne: Region Hovedstaden > Brede, Brede Værk


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 7/2023

Även om tegelvattentorn inte är så vanliga i USA, så finns de. Ett sådant vackert torn står i Eden Park i staden Cincinnati, som ligger i den sydvästra delen av staten Ohio. Ett torn som står uppe på kanten vid Ohioflodens slingrade dalgång, och som gör staden till USA:s vackraste inlandsstad enligt Churchill.

Det 52 meter höga tornet, som ritades av Samuel Hannaford & Sons i nyromansk stil, med en cylindrisk reservoar och ett vidstående högre oktagonalt torn, byggdes 1894 och var i drift fram till 1912, då det fick en ny funktion. Det är nu utnämnt till att vara en nationell historisk sevärdhet.

Se även: Water Towers: Ohio > Cincinnati, Eden Park


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 6/2023

När man bygger nytt intill äldre byggnader, brukar den nya byggnadens arkitektur anpassas till den gamla. Vattentornet i staden Rastatt i sydvästra Tyskland, nära floden Rhen, är med sin arkitektur anpassad till staden, barockslottet och det intill liggande minislottet Pagodenburg.

Vattentornet från 1901, som är 47 meter högt och har en Intze-reservoar på 670 m³, är ritat av arkitektprofessor Friedrich Ratzel. Han lade ner stor energi på att utforma taket, som kom att utgöra en tredjedel av byggnadens höjd. Tornet fick nederst i en tillbyggnad från 1953, kafé- och restaurangrörelse.

Se även: Wassertürme: Baden-Württemberg > Rastatt


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 5/2023

I den holländska staden Schoonhoven, som ligger mellan Utrecht och Rotterdam, byggdes 1901 ett 50 m högt maskinhus och vattentorn ritat av arkitekt F. A. de Jongh i holländsk nyrenässansstil. Det nedre huset är korsformat och här finns i markplanet en maskinsal och ovanför denna en maskinistbostad.

Därovanför finns ett åttakantigt torn som hade en reservoar på 150 m³. Tornet var i drift till 1982, för att sedan säljas till en stiftelse som restaurerade tornet. I byggnaden finns nu två silversmedjor. För priset av den holländska valutan en gulden som stiftelsen gav, blev det mycket silver.

Se även: Watertorens: Zuid-Holland > Schoonhoven


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 4/2023

Många städer i den industriella revolutionens Storbritannien växte sig mycket stora, en expansion som krävde storskalig vattenförsörjning. Om det då inte fanns några bra vattentäkter i närområdet fick man söka sig längre bort. Liverpool fick då ta sitt vatten från den 13 mil bort belägna Lake Vyrnwy i Wales.

I förstaden Runcorn, uppströms Liverpool och söder om floden Mersey, byggdes 1888-92 som en del av ledningen, ett vattentorn i röd sandsten, 30 m högt med en diameter på 25 m och med en reservoar i gjutjärn på 3 000 m³. Det är ritat av George F. Deacon och har en fris med latinsk inskription.

Se även: Water Towers: Region North West England > Runcorn


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 3/2023

I den militärpolitiskt viktiga staden Metz i tyska Lothringen byggde tyskarna i början av förra seklet på den gamla Vauban-befästningsmarken en magnifik järnvägsstation med tillhörande vattentorn. Då Metz endast låg 17 km från den franska gränsen präglades staden av militären, där vattentornet skulle klara vattenförsörjningen till både ånglok och militärens hästar vid truppförflyttningarna.

Det 38 meter höga vattentornet, som ritades i nyromansk stil av Kröger i Berlin och som byggdes 1907-08, fick en reservoar på 300 m³. År 1919 blev staden fransk och huvudstad i region Lorraine.

Se även:   Château d'eau: Grand Est: Département 57 > Metz


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 2/2023

Reservoardelen på sfäriska vattentorn har en form som gör dem attraktiva att efterlikna bär och frukter. Detta gäller inte minst stålvattentorn, som bortsett från åtkomsten, har lättmålade ytor. En liten stad som har anammat detta är Poteet i södra Texas, 5 mil söder om San Antonio.

Eftersom Poteet kallar sig själv för Texas jordgubbshuvudstad har reservoardelen på stadens vattentorn målats som en jordgubbe, med gröna blomblad på tornets topp. Ett vattentorn som är 40 meter högt. Det arrangeras en jordgubbsfestival varje år, som äger rum i april, vilket indikerar stadens sydliga läge.

Se även:   Water Towers: Texas > Poteet


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 1/2023

I Gütersloh, en stad i tyska Nordrhein-Westfalen, byggde de preussiska statsjärnvägarna 1917 ett 30 m högt vattentorn i armerad betong med en reservoar på 285 m³ för att förse ångloken med vatten. Intill tornet låg hushållsmanskintillverkaren Mieles fabrik.

När ångloken och behovet av vatten försvann för järnvägen på 1950-talet och Mieles fabrik samtidigt växte och inneslöt vattentornet, arrenderade Miele tornet och vattenrättigheterna 1959. De köpte det 2013, restaurerade det för 250 000 EUR och målade om tornet i sina färger, rött och vitt. Vattentornet är nu kulturminnesmärkt.

Se även:   Wassertürme: Nordrhein-Westfalen > Gütersloh


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Ebers vattentorn 2022

Cirkulation 8/2022

En ringa vattenförsörjning i den unga jylländska staden Silkeborg gjorde att försäkringsbolagen krävde höga brandförsäkringspremier för stadens textilindustri. Den framgångsrika textilfabriken C. Commichau & Co bedömde då att det skulle bli förmånligare att själv både ordna sin vattenförsörjning och bygga ett eget vattentorn.

År 1902 byggde de därför, över en 40 m djup brunn, ett 15,5 m högt vattentorn i armerad betong med en reservoar på 23,5 m³ ritad av arkitekt Arnold Rosen i historiserad stil. På 1980-talet restaurerade Silkeborg kommun tornet och 1986 blev det byggnadsminne.

Se även:   Vandtårne: Region Midtjylland > Silkeborg


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 7/2022

Att bygga ett vattentorn ovanpå ett gammalt krutmagasin kan tyckas vara ett förslag med sprängkraft. Dock genomfördes detta i den bayerska staden Neu-Ulm, granne med den mer kända württembergiska staden Ulm på andra sidan floden Donau.

Vattentornet blev byggt 1898/1900 i barockstil på gammal befästningsmark och fick en totalhöjd på 48 meter varav det befintliga krutmagasinet var 6,6 meter. Vattenspegelns höjd över marken i Intze-konstruktionen blev 33,5 meter och reservoaren fick en volym på 350 m³. I byggnaden finns givetvis numera inget krut, sådant skall som bekant hållas torrt.

Se även:   Wassertürme: Bayern > Neu-Ulm


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 6/2022

För 120 år sedan var Hapsal (Haapsalu) en kurort i Estland för den ryska aristokratin och tsarfamiljen. För att snabbt och bekvämt ta sig dit från S:t Petersburg var det tåg som gällde och därför byggdes det en järnväg från Tallinn till Hapsal. Ångloken krävde vatten och det innebar att det på denna linje byggdes tre snarlika vattentorn, i Riisipere, Risti och Haapsalu.

Vattentornet i Risti, byggt 1905 är 18 m högt med en reservoar på 63 m³. Det har senare blivit köpt och restaurerat av en vattentornsvän. Originalutrustningen som gjutjärnstrappa och ugn för uppvärmning av vattnet finns kvar.

Se även:   Veetornid: Eesti > Läänemaa/Wiek > Risti


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 5/2022

Ursprungsbefolkningen i det som idag är USA, kallade vi "indianer". Efter européernas bosättning kom en stor del av ursprungsbefolkningen att till sist hamna i reservat. Den bild vi länge har haft av dessa reservat är att befolkningen där har haft torftiga levnadsförhållanden.

Under senare delen av 1900-talet har denna befolkning mer kraftfullt hävdat sina rättigheter och har också skaffat sig nya inkomster. Ett bevis på att modernare tider kommit är när man ser ett vattentorn nära Battle Mountain i nordöstra Nevada, som förklarar att här finns västra Shoshonernas Te-Moak-stam.

Se även:   Water Towers: Nevada > Battle Mountain


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 4/2022

Idag förses vattentorn ofta i efterhand med master för eterkommunikation, inte minst för mobiltrafik, vilket får förödande effekter på vattentornens utseende. Ett torn som däremot från början planerades för båda funktionerna står i den flamländska staden Mechelen, en stad halvvägs mellan Antwerpen och Bryssel.

Konstruktionen består av en 120 m hög konformad hålaxel i armerad betong, vid basen 9,2 m bred och högst upp 3,4 m. Överst finns en 20 m hög mast i rostfritt stål. Reservoaren, byggd på marken, har en diameter på 40 m och rymmer 2 500 m³. Professor Fernand Mortelmans har ritat tornet.

Se även:   Watertorens: Antwerpen > Mechelen


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 3/2022

Rödelheim är idag en stadsdel i tyska Frankfurt am Main, men var 1899 när vattentornet byggdes en egen stad. Civilingenjör Max Hessemer konstruerade och byggde tornet på egen räkning, men där marken ställdes till förfogande av staden. Basaltsten från ett närliggande stenbrott klär den 10 m höga foten och skiffersten täcker den tolvsidiga reservoardelen.

Tornet har en höjd på 51 meter och har två reservoarer på totalt 380 m³. När Rödelheim 1910 inkorporerades med Frankfurt och anslöts till dess ledningsnät, togs tornet ur drift. Det finns sedan 1972 på listan över skyddsvärda byggnader.

Se även:   Wassertürme: Hessen > Frankfurt am Main


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 2/2022

Chicago sades vara "Sveriges näst största stad" år 1900, eftersom här bodde så många immigranter från det gamla landet. Speciellt i stadsdelen Andersonville i Chicagos norra del bodde många svenska immigranter. Detta mönster att i det nya landet bo nära sina gamla landsmän är inte mindre vanligt idag, oavsett immigrantland. Efter någon generation blir detta mönster dock mindre accentuerat.

På Andersonvilles affärsgata N Clark Street kan man idag emellertid finna såväl Swedish American Museum som ett av de i USA så vanliga vattentornen på hustaken, här målat med gult kors på blå botten.

Se även:   Water Towers: Illinois > Chicago


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 1/2022

För att gruvarbetarfamiljerna skulle kunna tvätta sina arbetskläder byggdes en tvättstuga intill det nya vattentornet i den lilla staden Potigny i franska Normandie. Gruvarbetarna arbetade i den intilliggande 1907 öppnade järnmalmsgruvan Soumont-Saint-Quentin.

Det var en 20 meter djup borra som levererade vattnet till samhället och vattentornet. Överst på tornet, byggt 1912, installerades en vindmölla för vattenpumpningen. Kommunen beslöt 2004, efter det att gruvan lagts ner 1989, att restaurera torn och tvättstuga. Dessa byggnader är nu vackert illuminerade på kvällen.

Se även:   Château d'eau: Région Normandie > Potigny


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Ebers vattentorn 2021

Cirkulation 8/2021

När arkitekter skall rita en byggnad är det inte ovanligt att de inspireras av äldre byggnader. Så var det när Hvidovre vattentorn skulle byggas. Hvidovre är en sydvästlig förstadskommun till Köpenhamn, som fick kommunalt vattenverk och vattentorn på 1930-talet.

Arkitekten Carl Jørgensen hade när han ritade det 36 meter höga vattentornet med en reservoar på 300 m³ och som stod klart 1937, Rundetårn i Köpenhamn som förebild. Liksom kung Christian 4:s berömda och lika höga observatorietorn från 1642 i inre Köpenhamn har det pilastrar och utsiktsplattform, men i modern funktionell stil.

Se även:   Vandtårne: Region Hovedstaden > Hvidovre


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 7/2021

Tegelexpressionism är en arkitekturstil som var vanlig på 1920- och 1930-talet i Nordtyskland och 1926-27 byggdes ett vattentorn i denna stil i Wulsdorf i Bremerhaven. Ett vattentorn som också har bostäder, något tyskarna kallar Wohnwasserturm.

Det 34 meter höga tornet består av ett armerat betongskelett, utfyllt med tegelväggar. Överst finns två betongcisterner på tillsammans 1 500 m³, därunder finns 24 bostäder. Byggnaden har lisener och markerade hörnpilastrar samt från fasaden utskjutande triangulära trapphus. Vattentornet är byggnadsminne sedan 1978 och togs ur drift 1996.

Se även:   Wassertürme: Bremen > Bremerhaven > Wulsdorf


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 6/2021

Ett vattentorn förutsätts leverera dricksvatten till abonnenterna, men det finns undantag från denna regel, även om det är mycket ovanligt. I den italienska staden Trieste vid Adriatiska havet finns nere i hamnen en jugendbyggnad från 1913, som tidigare var en fiskmarknad. Byggnadens torn, som ger intryck av att vara ett klocktorn, är dock ett vattentorn.

Reservoaren innehöll saltvatten, som levererades till marknadens fiskhandlare, så att de kunde hålla sina varor fräscha. Nu är fiskmarknaden borta och i byggnaden finns dels ett akvarium sedan 1933 och dels en utställningshall.

Se även:   Torri dell'acquedotti: Friuli-Venezia-Giulia > Trieste


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 5/2021

En konservburk som bara innehåller vatten kanske inte är den mest lättsålda varan, om den inte är många gånger större samt är ett prydligt reklammålat vattentorn. I Sunnyvale i Kalifornien i USA står ett 46 m högt vattentorn, som rymmer 570 m³ och är formad och målad som en konservburk med fruktcocktail från Libby's.

Fabriken i Sunnyvale startade 1907 och blev 1922 världens största konservfabrik, där det första vattentornet i trä år 1965 blev ersatt av nuvarande torn. Fabriken är nu riven, men tornet står kvar omgivet av högteknologiska bolag, eftersom det står i hjärtat av Silicon Valley.

Se även:   Water Towers: California > Sunnyvale


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 4/2021

Vattentornet i Gräfrath, i den kända knivtillverkarstaden Solingen i tyska Ruhrområdet, visar hur man kan omvandla ett gammalt vattentorn till ett torn med högteknologisk egg. Det byggdes 1904 som ett klassiskt Intze-vattentorn och var sedan i drift till 1983. I stället för rivning blev det byggnadsminne, men oanvänt i 10 år.

Nu har tornet blivit ett skyltfönster för två ljusteknikfirmor, men också ett torn där regenerativ energi visas, och sedan 2009 geotermiskt uppvärmt. Under glaskupolen anordnas också kulturevenemang på en lite högre nivå. Ett vässat torn, Lichtturm Solingen.

Se även:   Wassertürme: Nordrhein-Westfalen: Solingen, Gräfrath


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 3/2021

När andra världskriget var slut kom gränsen mellan Tyskland och Polen att bli floderna Oder och Neiße. Det innebar också att städer som sträckte sig över floden kom efter kriget att hamna i olika länder. En sådan stad är Görlitz, där den östra stadsdelen nu ligger i Polen och heter Zgorzelec.

Även om en gräns flyttas, måste de som bor där ha vatten och kanske ett vattentorn. I Zgorzelec byggdes därför ett vattentorn 1969 bestående av tre i triangelform stående runda betongcylindrar med diametern 4,2 meter och 28,5 meter höga, vardera rymmande 260 m³, förbundna med glasväggar och en trappa i mitten.

Se även:   Wieże ciśnień: Polska > Zgorzelec


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 2/2021

I marknadsföringen av en produkt eller tjänst gäller det att skapa positiva värden och god igenkänning. I det avseendet har varumärket "Den skrattande kon" lyckats. Det var grundaren Leon Bel, som själv ritade den första versionen i början av 1900-talet.

Den version som är mest känd idag är dock illustratören Benjamin Rabiers version från 1924 med den röda kon och de runda ostarna som örhängen. När man råkar passera den relativt anonyma fabriken i Lons-le-Saunier i franska Jura-bergen nära Schweiz och ser varumärket på fabrikens standardvattenton, så förstår man vad som tillverkas här.

Se även:   Château d'eau: Réion Bourgogne-Franche-Comté > Lons-le-Saunier


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 1/2021

Det finns vattentorn, som man för ovanlighetens skull kan se ner på. Ett sådant är det gamla vattentornet i Chicago i USA. Husen omkring detta är inte bara höghus, de är vad vi kallar skyskrapor. Det 47 meter höga tornet från 1869, byggt i kalksten, är ritat i gotisk stil av William W. Boyington.

Det är det näst äldsta vattentornet i USA. Chicagotornet, som är ett ståndrör, var en av de få byggnader som klarade sig vid den stora branden 1871. Tornet fick 1969, som första objekt, utmärkelsen En amerikansk vattensevärdhet och är sedan 1975 även En amerikansk historisk plats. Ett torn att se upp till.

Se även:   Water Towers: Illinois > Chicago


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Ebers vattentorn 2020

Cirkulation 8/2020

Ølgod är ett danskt samhälle i Västjylland. Ordet "øl" är ett gammalt danskt ord för "helgedom" och ordet "god" betyder "gud". Ølgod betyder alltså inte god öl, även om öl dyrkas i Danmark. I detta stationssamhälle byggdes 1914 ett 28 meter högt vattentorn i armerad betong, ritat av den kände vattentornskonstruktören G. R. Øllegaard.

Tornet, som i folkmun blev kallat "Det upprättstående röret", togs ur drift 1971. Efter renovering 1990 överläts det på Ølgod Museum. Föreningen "Vandtårnets venner" säkrar dess framtid, ett torn som blev Ølgods officiella kännetecken när det fyllde 100 år.

Se även:   Vandtårne: Syddanmark > Ølgod


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 7/2020

På högsta punkten i staden Steele i tyska Ruhrområdet byggdes 1898 ett vattentorn med tegeltornskaft och en 1 000 m³ stor nitad stålreservoar. Stålet kom kanske från Krupp-Werke, en av finansiärerna av 1864 års vattenverk i Steele. Krupp hade säte i Essen, en stad Steele blev sammanlagd med 1929.

Kuriöst är att både Steeles och Krupps vapen var tre sammanflätade ringar, trots olika historia. Tornet togs ur drift 1986 och blev byggnadsminne 1987. Efter försäljning blev tornet grundligt renoverat och fick 32 nya fönster. Här blev först galleri till 2006 och sedan kontor för ett IT-företag.

Se även:   Wassertürme: Nordrhein-Westfalen > Essen > Steele


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 6/2020

WaterTower Music är ett amerikanskt skivmärke, som har fått sitt namn efter filmbolaget Warner Bros. ikoniska vattentorn, som står på bolagets studioområde i Burbank, norr om Hollywood i USA. Warner Bros. är också ägare av skivmärket.

Vattentornet är, i ett mer sofistikerat måttsystem än fot och gallon, 30 meter högt och rymmer 380 m³. Det byggdes 1926 intill studiornas brandkår, men blev senare flyttat då man efter en jordbävning 1933 insåg att tornet i en framtid skulle kunna falla ner och skada brandstationen. Tornet är nu tömt på vatten och har förklarats vara en historisk sevärdhet.

Se även:   Water Towers: California > Los Angeles > Burbank


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 5/2020

Berdorf i Luxemburg, Bäerderf i Lëtzebuerg på landets språk, är en liten stad som fick sitt första vattentorn 1901, ett torn som förstördes i Ardenneroffensiven 1944. Då kyrktornet hade förstörts i en brand 1941 ersattes de båda med ett nytt kombinerat kyrk- och vattentorn 1951.

2015 stod ett nytt 56 meter högt vattentorn, Aquatower klart, med en reservoar på 500 m³, där det även finns utställnings- och utsiktsrum, allt till en kostnad på 6,5 MEUR. Man kan besöka tornet mot avgift och där få information om vatten och geologi samt en panoramautsikt. Utanför tornet finns vattenlekredskap.

Se även:   Waassertierm: Lëtzebuerg > Berdorf/Bäerdref


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 4/2020

Varje tid har sin arkitekturstil och signifikant för mellankrigstiden är stilen art deco. Det är också en stil som vattentornet i Aalsmeer har. Tornet, som byggdes 1926-28, står någon mil söder om Amsterdam i Nederländerna, vid kanten av sjön Westeinderplassen, som är en gammal torvtäkt.

Det 50 meter höga vattentornet är ett verk av Hendrik Sangster, som även har ritat flera andra vattentorn. Tornet, med reservoarer på 520 respektive 480 m³, togs ur drift 1994 och är nu kulturskyddat och ansett som ett av de vackraste vattentornen i Nederländerna. Det är öppet för besök några gånger om året.

Se även:   Watertorens: Noord-Holland > Aalsmeer


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 3/2020

Järnvägsvattentornet i den westfaliska staden Bielefeld i Tyskland är en känd byggnad för dem som har modelljärnvägar som hobby. Förklaringen är att en stor tillverkare av byggnader och andra tillbehör till modelljärnvägar har valt att göra en modell av just detta vattentorn.

Originaltornet var ursprungligen ett detaljrikt vattentorn från 1906, med tegelfasad och många fönster under klotreservoaren, en reservoarform vanlig vid de tyska järnvägarna. Nu är fönstren igenmurade och den forna glansen har falnat. Så den som vill se hur tornet en gång såg ut, får studera modellen.

Se även:   Wassertürme Nordrhein-Westfalen > Bielefeld


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 2/2020

Av vattnets tre faser, är det den flytande fasen som gäller för vattentorn. Risken för att vattnet skall övergå i den fasta fasen is, finns bara om temperaturen går under noll grader Celsius och vattenomsättningen är liten. Däremot bör den tredje fasen, ånga, inte förekomma under normala naturliga förhållanden.

Under kalla sommarkvällar kommer det dock ånga ur pipen på vattentornet i Kristinas och Karl-Oskars stad Lindstrom i Minnesota i USA, ett torn som var i drift 1902-1990. Det är dock en medveten skapad ånga, eftersom vattentornet har formats som en tekanna, med handtag och pip.

Se även:   Water Towers: Minnesota > Lindstrom


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 1/2020

Charles-Édouard Jeanneret föddes 1887 i den fransktalande delen av Schweiz. Han blev en självlärd arkitekt, som 1916 flyttade till Paris. Året efter fick han i uppdrag av en vän, som ägde slottet Château Chavat invid floden Garonne, att i orten Podensac, 3 mil söder om Bordeaux rita ett vattentorn för slottets vattenförsörjning.

Det blev ett 25 m högt torn, som under reservoaren på 80 m³ fick ett rum med höga franska fönster. Vattentornet avställdes 1940, men står där än idag, nu intill ett större och högre kommunalt vattentorn. Charles-Edouard är mera känd under artistnamnet Le Corbusier.

Se även:   Châteaux d'eau: Région Nouvelle-Aquitaine
> Podensac


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 8/2019

Medeltida stadsmurar begränsade, skyddade och markerade sina städer, men här fanns även porttorn på strategiska ställen för in- och utpassage. Under senare sekler har mycket av detta rivits när städerna har expanderat. Porttornen har dock i vissa fall återkommit, när arkitekter har försökt formmässigt passa in nya vattentorn i en äldre stadsform.

I Store Heddinge på Själland i Danmark har arkitekten G B Hagen ritat ett 18 m högt vattentorn som ett porttorn. Det byggdes 1911 med kritsten från det närbelägna Stevns klint och har inslag av röda tegelstenar samt med ett stadsvapen på fasaden.

Se även:   Vandtårne: Region Sjælland > Store Heddinge


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 7/2019

Ett tegelexpressionistiskt vattentorn med antika arkitekturelement står i den tyska huvudstadens stadsdel Steglitz. Med byggstart 1916 i det då självständiga Steglitz följde många svårigheter, där första världskriget och dess ekonomiska följder och inte minst brist på rör gjorde att tornet först 1928 kunde tas i drift med sina 2 000 m³.

Tornet blev skadat under andra världskriget, men kunde efter en reparation 1950 vara i drift fram till 1962. Det blev byggnadsminne 1992 och efter en ombyggnad år 2000 finns nu i tornet, som står på Steglitz kyrkogård, kontor för ett medicinskt förlag.

Se även:   Wassertürme: Berlin > Steglitz


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 6/2019

I ett litet skogsparti vid Berendrecht, någon kilometer öster om floden Schelde och norr om Antwerpen i Belgien och bara några meter från gränsen mot Nederländerna, stod mellan 1968 och 2003 ett modernt sfäroidformat betongvattenton. Det var 34 meter högt och med 20 meter som största bredd på reservoaren.

Vattentornet sprängdes 2003 och detta därför att betongen i tornet hade allvarliga skador förorsakade av karbonatisering, vilket kan ske när koldioxid från luften reagerar med kalciumhydroxid i härdad betong vilket sänker pH-värdet och kan få armeringen att korrodera. Allt varar inte evigt.

Se även:   Watertorens: Antwerpen > Berendrecht


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 5/2019

Majs är en vatten- och värmekrävande gröda, speciellt i början av växtstadiet, och en stråväxt som kan bli upp till 6 m hög. Produktionen av grödan är stor i USA och speciellt i centrala Mellanvästern. Här i staden Rochester i södra Minnesota står ett vattentorn format och målat som en majskolv, vilket är honblomman på växten.

Det 46 m höga vattentornet, där majskolven är 18 m, är byggt 1931 och rymmer 190 m³. Tornet ägs av livsmedelsindustrin Seneca Foods, och här intill vattentornet tippar lastbilarna sin last av majskolvar. Det verkar som om även den skördade majsen kräver en hel del vatten.

Se även:   Water Towers: Minnesota > Rochester


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 4/2019

Spegla sig i ett vattentorn är inte möjligt på så många torn, men som är möjligt på det nya vattentornet i den tyska staden Chemnitz i Sachsen. På den 1 350 m² stora fasaden har konstnären Peter Apfel med 400 stycken 2,5 meter höga plattor i rostfritt stål i två silvergrå nyanser, matt och speglande, gjort detta möjligt.

Chemnitztornet har först byggts som en 22 meter hög kon i armerad betong och har därefter beklätts med rostfria stålplattor för att få en variationsrik fasad. Den totala byggkostnaden blev 4,6 miljoner euro inklusive statliga bidrag, där den extra fasaden kostade 400 000 euro.

Se även:   Wassertürme: Sachsen > Chemnitz


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 3/2019

Många av de 170 vattentorn som tills nu har presenterats i Cirkulation har varit torn som av ett eller annat skäl har stuckit ut från mängden. Men alla vattentorn får inte sådan uppmärksamhet; torn som ändå varje dag, år ut och år in gör sitt arbete till gagn för oss törstande själar. De tar inte så stor plats, men höjer sig över mängden.

Ett sådant vattentorn står i den lilla staden Tillar i Arkansas i USA. Av något skäl har sista bokstaven fallit bort på tornet, så att där nu står Tilla, vilket kan se ut som en tanke. Ett vattentorn, som kanske har stått där i 55 år, ett torn man borde gratulera varje dag.

Se även:   Water towers: Arkansas > Tillar


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 2/2019

Vatten är en förutsättning för liv, villkor som inte behöver gälla livets motsats. Vår kultur att bevara minnet och stoften av de som inte längre är i livet, har gjort att vi har skapat rum för denna hågkomst. Moderna begravningsplatser i vår kultursfär har ofta grönska, med gräsmattor, blommor och träd.

Grönska kräver vatten och då kan ett vattentorn vara till nytta. Ett sådant torn, troligen ritat av arkitekt Albert Nyberg, byggdes i slutet på 1930-talet på Malms begravningsplats i Helsingfors, invigd 1894 och idag Finlands största. Det var byggnadsfirman Otto Vuorio som byggde tornet.

Se även:   Vattentorn: Nyland > Helsingfors


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 1/2019

När man öppnar sin vattenkran vill man att det vatten som kommer skall ha lagom tryck, inte för högt och inte för lågt. Detta kan kräva ett mer sammansatt vattenledningsnät, om det ligger i en topografi med stor höjdlägesvariation. Ett vanligt sätt att lösa detta är då att skapa flera tryckzoner, och om det finns behov av vattentorn, bygga flera torn.

Det hindrar inte att dessa vattentorn finns på samma plats, även om man inte som i den franska staden Arras förort Saint-Laurent-Blangy, bygger vattentornen ovanpå varandra. Mer normalt är att i samma vattentorn skapa reservoarer på olika höjd.

Se även:   Châteaux d'eau: Région Hauts-de-France
> Saint-Laurent-Blangy


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Ebers vattentorn 2018

Cirkulation 8/2018

Det är många parametrar som påverkar valet av plats när ett vattentorn skall byggas. En sådan är om det redan finns högt belägen mark nära förbrukarna, för i så fall minskar byggkostnaden, liksom om marken redan är i offentlig ägo. Därför finner man också flera vattentorn på fortifikatorisk mark.

En dylik höjd är Dronningens bastion i staden Nyborgs renässansförsvarsanläggning. Här på den danska ön Fyns östkust byggdes därför 1899 ett vattentorn i tegel, knappt 23 m högt och ritat av arkitekt Emil Swanenflügel. Vattentornet, med en fasadvattenståndsvisare, är sedan 1997 byggnadsminne.

Se även:   Vandtårne: Region Syddanmark > Nyborg


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 7/2018

Vattentorn kan vara en god marknadsförare, om den utformas på ett bra sätt och står på rätt plats. Invid motorvägen I 57, på rekreationsområdet Rend Lake i södra Illinois i USA, står ett sfäriskt stålvattentorn utformad som en golfboll på en peg och marknadsför en 27-håls golfbana. En form av reklam som flera golfbanor tillämpar.

Det var den amerikanska armens ingenjörskår, som på 1960-talet anlade den 75 km² stora vattenreservoaren Rend Lake, varifrån 300 000 personer får sitt vatten. Golfströmmen, det vatten som strömmar ut ur golfbollen, behövs nog för att hålla liv i de gröna mattorna.

Se även:   Water Towers: Illinois > Rend Lake


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 6/2018

1918, för 100 år sedan stod ett tegelexpressionistiskt vattentorn klart i Eberswalde, en stad några mil norr om Berlin. Det 49 m höga tornet med fyra pelare och en reservoar i armerad betong på 200 m³, var ritat av arkitekt Paul Mebes. Byggherre var det stora mässingsverket här, med anor från 1698.

Mässingsverket blev krigsbyte 1945, men återindustrialiserat i början på 1950-talet. Vattentornet blev avställt 1964 och renoverat för många miljoner 2004-2011. Det hyser idag information om vattentornet och mässingsverket. Man kan bese hela tornet samt ta hissen upp till utsiktsplattformen.

Se även:   Wassertürme: Brandenburg > Eberswalde


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 5/2018

Angiolo Mazzoni, som var ingenjör och arkitekt för posten och järnvägen i Italien under fascisttiden, ritade två semesteranläggningar, en för post- och en för järnvägsanställdas barn. De modernistiska anläggningarna, med ett vattentorn i futuristisk arkitektur, stod klara 1931. De ligger i badorten Calambrone vid Pisakusten, norr om Livorno.

Tornet var en föregångare till de vattentorn som han senare konstruerade för Stazione Termini i Rom. Semesteranläggningarna som hette Colonia Rosa Maltoni Mussolini efter Benito Mussolinis mamma, är numera privatiserade och upprustade.

Se även:   Torri dell'acquedotti: Toscana > Calambrone


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 4/2018

Champagne är en provins i norra Frankrike, men också en dryck som produceras där. Drycken består till största delen av kolsyrat vatten samt alkohol, lite socker och många smakämnen. Men betydligt dyrare än vatten.

I staden Epernay finns champagnefirman Castellane, som 1906 vid sin anläggning byggde ett 66 m högt rikt utsmyckat torn i armerad betong. Ett vattentorn, som samtidigt var en reklamplats för firman, inte minst gentemot den närliggande järnvägen Paris-Strasbourg. Tornarkitekt anses vara Marius Toudoire, som också ritade Gare de Lyon i Paris och det snarlika klocktornet där.

Se även:   Châteaux d'eau: Grand Est > Epernay


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.
Cirkulation 3/2018

Staden Heide i tyska Holstein marknadsför sedan 2005 sitt vattentorn som en lämplig plats för giftermål. För begivenheten får man åka hiss till plan 8 och sedan gå i en spiraltrappa upp till plan 10. Här i vigselrummet, där en gång vattencisternen stod och som nu har plats för 24 personer, har man utsikt i alla väderstreck.

När det 46 m höga vattentornet byggdes 1903, fick det en reservoar med volymen 225 m³. Tornarkitekt var Wilhelm Voigt. Det vackra vattentornet blev minnesmärke 1978 och avställdes 1989. Heide är annars känt för att vara huvudort i den medeltida bonderepubliken Ditmarsken.

Se även:   Wassertürme: Schleswig-Holstein > Heide


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 2/2018

Amerikanska vattentorn är ibland det vi kallar ståndrör. Av de fåtal klassiska ståndrör som finns kvar, står faktiskt tre i Saint Louis i Missouri, en stad kallad Porten till Väst. Det äldsta av dessa tre ståndrör står som en trafikdelare mitt i East Grand Avenue, i ett område där man inte kan vara nog försiktig.

Det 47 meter höga tornet är byggt 1871 och togs ur drift 1912. Det är ritat av arkitekt George I Barnett, och kallas "Old White", även om den vita färgen nu har sjangserat. Det är något visst att i detta område se denna ensamma kolonn med korintiskt kapitäl, så långt från det antika Grekland.

Se även:   Water Towers: Missouri > Saint Louis


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 1/2018

Hästar behöver dricka mycket vatten. Det kan diskuteras om det var detta eller för att tillgodose det allmänna samhällsbehovet av vatten som gjorde att man byggde ett vattentorn i staden Luçon, när den franska staten 1910 beslöt att där upprätta ett kavalleriregemente. Tornet, som byggdes 1912-13, ritades av arkitekt J Bardin.

Jugendtornet i armerad betong och med keramiska detaljer rymde 500 m³ vatten. Bristande underhåll efter det att det blev avställt 1961 gjorde att tornet till sist rivningshotades. 1992 räddades det dock och en studie 1996 visade på hur tornet kunde återanvändas.

Se även:   Châteaux d'eau: Région Pays de la Loire > Luçon


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Ebers vattentorn 2017

Cirkulation 8/2017

Ett vattentorn som är byggt av en te- och kaffeimportör, skulle kunna tyda på att vatten är en viktig ingrediens vid tillagningen av dessa njutningsmedel. Det är känt att vattnets hårdhet påverkar dryckernas kvalitet, och det är inte utan skäl som kaffefirmorna tillhandahåller Skånerost, även om det vatten som levereras i de skånska kommunala vattenledningsnäten numera har lägre hårdhet.

Grosshandlare Christian Fode köpte 1918 Orebjerg Gods på danska Sjælland och moderniserade gården med bland annat elverk och vattenverk. Uppe vid vägen byggde han även ett 13 meter högt vattentorn.

Se även:   Vandtårne: Region Hovedstaden > Orebjerg


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 7/2017

Great Western Railway är en legendarisk järnväg i England. Den hade trafik från Paddington station i London och västerut. Chefsingenjör var den berömde Isambard Kingdom Brunel, som valde spårvidden 2 134 mm, en spårvidd som dock senare fick ändras till vår normalspårvidd 1 435 mm.

I Southall, 15 km väster om Paddington, byggde järnvägen 1895 genom Hanson Brothers ett oktagonalt, 32 meter högt vattentorn med krenelering, känt som Southall's 'castle', där loken kunde tanka vatten fram till 1968. Det gamla viktorianska vattentornet blev 1983 ombyggt till en- och tvårums hyreslägenheter.

Se även:   Water Towers: Region Greater London > Southall


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 6/2017

Den irländske veterinären och uppfinnaren John Boyd Dunlop var den som fick patent på den pneumatiska ringen. Hans första utlandsfabrik byggdes i Hanau, en stad strax öster om Frankfurt am Main i Tyskland. Den nuvarande fabriken byggdes 1903 och vattentornet tio år senare.

Andra världskrigets bombraider gick hårt åt de tyska städerna och industrierna, och 1945 blev hela Dunlops fabrik i Hanau fullständigt förstörd vid en sådan raid - allt utom vattentornet. Fabriken är nu återuppbyggd och mitt i fabriksområdet stoltserar vattentornet med firmanamnet och loggan på reservoarfasaden.

Se även:   Wassertürme: Hessen > Hanau-Dunlop


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 5/2017

På Appalachernas södra utlöpare, i delstaten Georgia i USA ligger staden Rome. Liksom sin namne i Europa ligger staden på sju kullar och är korsad av ett vattendrag. Här finns också en replik av skulpturen av Romulus och Remus, en gåva av Mussolini 1929. Men där upphör nog likheterna mellan städerna.

På Neely Hill byggdes 1871 ett vattentorn, som rymde 950 m³ vatten, och året efter kom tornuret, med visartavlor i alla väderstrecken, och tornet fick då en höjd på 32 m. Sedan 1995 är vattentornet museum. Även om denna stad inte är evig, får vi hoppas att det vackra vattentornet få stå och klockan gå.

Se även:   Water Towers: Georgia > Rome


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 4/2017

I den gamla estniska staden Karksi-Nuia, nära gränsen mot Lettland, står sedan 1994 ett 35 meter högt vattentorn med fyra cisterner, som vardera rymmer 30 m³ vilket ger en total volym på 120 m³. Det är ett lettiskt bolag som konstruerat detta standardvattentorn, med varierande antal cisterner.

I Lettland kan man finna vattentorn med såväl två, tre som fyra cisterner ordnade på samma sätt som i Karksi-Nuia. I den mycket lilla staden Ape i nordöstra Lettland står intill varandra tre vattentorn med vardera tre cisterner, alltså totalt nio cisterner. Frågan är om det är den optimala lösningen?

Se även:   Veetornid: Eesti > Karksi-Nuia


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 3/2017

Hartmann Freiherr von Richthofen köpte 1920 slottet Gothard vid Rotenburg/Wümme i tyska Niedersachsen. Genast började han om- och utbyggnad av godset, där han vid den stora vägen söderut mot Verden fick byggt ett vattentornshus för godsets vattenförsörjning.

Överst på tornet fanns från början en vindmölla, som kunde ge kraft till vattenuppfordringen. Nu är vindmöllan borta liksom det 1972 rivna slottet, medan huset med sitt stora vattentorn står kvar. Om namnet von Richthofen låter bekant, så beror det nog på släktingen Manfred von Richthofen, mer känd som flygaresset Röde Baronen.

Se även:   Wassertürme: Niedersachsen > Rotenburg (Wümme)


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 2/2017

Staden Newberry i South Carolina i USA, 5 mil från delstatshuvudstaden Columbia, har kanske funnit sin svarsvariant på parabeln Columbi ägg, när de uppförde sitt vattentorn. De har här satt ägget på sin spetsiga ända, genom att placera det på en klassisk stålvattentornsfot. Ägget är också försett med äggstämpeltexten "Newberry County - Milk and Egg Capital".

Vilka överraskningar kan då ägget i denna självutnämnda ägghuvudstad ge? Ägg anses folkligt vara fertilitetspåverkande, så vad händer om man dricker vattnet? Troligtvis ingenting, eftersom Newberry alltjämt är en mindre stad.

Se även:   Water Towers: South Carolina > Newberry


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 1/2017

Haag eller som den officiellt heter 's-Gravenhage, är regeringsstad i Nederländerna. Norr om stadens kustsamhälle Scheveningen finns vidsträckta sanddyner, som inte har fått bebyggas eftersom de har nyttjats för filtrering av dricksvatten. Här står sedan 1874 ett vattentorn med två reservoarer, en övre på 1 000 m³ och en undre på 1 200 m³.

Det 49 meter höga tornet i neoklassicistisk stil är ritat av arkitekterna L. A. Brouwer och Thy. Stang. Tornet, som fortfarande är i drift, var i dålig kondition när skribenten såg det på 1980-talet, men är nu som bilden visar återställd i sin forna glans.

Se även:   Watertorens: Zuid-Holland > Den Haag


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Ebers vattentorn 2016

Cirkulation 8/2016

Staden Skjern i danska Västjylland är skapad av järnvägen. Här står sedan 1898 ett 15 m högt vattentorn för ånglokens försörjning. Det är ritat av NPC Holsø, en av Danmarks ledande järnvägsarkitekter. Tornet är byggnadsminne sedan 1981.

Skjern, som ligger i ett frikyrkligt område, var en tid alkoholmässigt torrlagd. Men det fanns ett vattenhål. På stationens servering kunde törsten släckas, men bara om man hade en tågbiljett. Därför såldes det många biljetter till den närmaste stationen, den 4 km bort liggande Tarm. Antalet som konkret reste mellan stationerna var dock betydligt färre.

Se även:   Vandtårne: Region Midtjylland > Skjern


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 7/2016

Världens största camera obscura i sin art finns i ett vattentorn i tyska Mülheim an der Ruhr. Det 25,5 meter höga tornet byggdes 1904 för att försörja den nationella järnvägens ånglok med vatten. Området med lokstallar och en stor järnvägsverkstad blev bombat 1943, men lyckligtvis klarade sig vattentornet utan skador.

När Mülheim 1992 anordnade en stor trädgårdsutställning på järnvägsområdet, installerades överst i det byggnadsminnes-förklarade tornet en camera obscura, som här innebar att man i ett mörkt rum genom en liten ljusöppning i taket samt genom linser avbildade omvärlden.

Se även:   Wassertürme: Nordrhein-Westfalen
> Mülheim an der Ruhr


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 6/2016

I tyska Schlesiens huvudstad Breslau byggdes 1904-05 ett påkostat tegelvattentorn ritat av arkitekten Karl Klimm. Gestaltningen blev en medeltida borg i en blandning av nyromansk och nygotisk stil och fasaden dekorerad med fabeldjur i sandsten. I bottenvåningarna fanns tjänstebostäder och på 42 meters höjd en utsiktsplattform, som kunde nås med hiss.

Vattentornet klarade sig oskadat genom andra världskriget. I mitten av 1980-talet upphörde vattentornsdriften och 1995 blev tornet renoverat och hyser nu restaurang och konferenslokaler. Vattentornet står idag i polska Wrocław.

Se även:   Wieże ciśnień: Polska > Wrocław


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 5/2016

Vattentornet i staden Anderson i delstaten Indiana i USA kan vara en namnskylt som slår det mesta, om man bor som bilden visar. Det kanske till och med kan vara värt att ta namnet Anderson. Staden har fått sitt namn efter Hövding William Anderson, vars moder var en indianska från Delaware och fadern en svensk köpman.

Vid folkräkningarna i USA går man in på detaljer, som är främmande för oss. Sålunda visar den senaste folkräkningen att av stadens 60 000 invånare, var 82 % vita, 15 % afro-amerikaner men bara 0,3 % indianer. Så William Anderson skulle om han hade levat idag, ha tillhört en minoritet.

Se även:   Water Towers: Indiana > Anderson


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 4/2016

I den nordfranska staden Yvetot står ett i ljus färg målat vattentorn i armerad betong, inte olikt många andra franska vattentorn. Detta torn har dessutom ett gräsbevuxet tak och här saknas inte heller den numera nästan obligatoriska antennmasten. Det är annars staden namn som är mest intressant från ett nordiskt perspektiv.

Som många andra ortsnamn i Normandie och för den skull även de brittiska öarna fick de namn under den nordiska erövringen på 800- och 900-talen, det som idag är känt som vikingatid. Namnet Yvetot motsvarar på ren skånska Ivetofta, en ort vid Ivösjön i nordöstra Skåne.

Se även:   Châteaux d'eau: Région Haute-Normandie > Yvetot


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 3/2016

När det hemmavid införs restriktioner för vattentorn, som exempelvis att de inte ens får fotograferas, går tankarna lätt till den gamla slutsatsen att med en säkerhetsansvarig får man också säkerhetsproblem. Det är då glädjande att det i andra länder fortfarande finns möjlighet att besöka dessa vertikaliteter.

Som vattentornet i Bredene i flamländska Belgien. Det 50 m höga tornet från 1956 rymmer 800 m³ och som med horisontella band markerar sig i bebyggelsen. Under turistsäsongen kan man mot betalning komma upp i tornet och få en blick över orten, det närliggande Oostende och Nordsjön.

Se även:   Watertorens: West-Vlaanderen > Bredene


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 2/2016

Vatten är hälsa. Man blir därför lite konfys, när det på ett vattentorn i Durham i delstaten North Carolina i USA görs reklam för ett cigarettmärke. Tornet står inne på ett gammalt fabriksområde för American Tobacco Company, ett bolag som saluförde Lucky Strike.

Bakom vattentornet står en skorsten, som också har reklam för cigarettmärket. Tala om förödande reklam. Tobaksbolaget lämnade universitetsstaden Durham i slutet av 1980-talet och sedan 2004 finns i de gamla fabrikslokalerna kontor, affärer och restauranger. Förhoppningsvis är det en tobaksfri miljö, utan ens en vattenpipa.

Se även:   Water towers: North Carolina > Durham


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 1/2016

Från vattenmagasin till kunskapsmagasin är den egenbeskrivning Aquarius Wassermuseum i Mülheim an der Ruhr i Tyskland har. Vattentornet byggdes 1892/93 när August Thyssen skulle ordna vattenförsörjning för sina valsverk och gruvor. Det 35 m höga vattentornet fick en reservoar på 500 m³.

1912 överfördes vattentornet till det nybildade RWW Rheinish-Westfälisches Wassergesellschaft. 1982 togs tornet ur drift och 1992 blev det byggnadsminnesförklarade vattentornet ett vattenkunskapscentrum för att belysa olika aspekter på vattnet. Det har inspirerat svenska motsvarigheter.

Se även:   Wassertürme: Nordrhein-Westfalen > Mülheim


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Ebers vattentorn 2015

Cirkulation 8/2015

Vindflöjlar som kyrktuppar är en inte ovanliga, så varför skulle inte en sådan hane även kunna finnas på ett vattentorn? Vilket det gör det på tornet i danska Jægersborg, norr om Köpenhamn. Den är lätt att iaktta, eftersom tornet är riktmärke för de som färdas på motorvägen söderut mot den danska huvudstaden.

Tornet, som är byggt 1955, är ritat av arkitekt Edvard Thomsen. Under senare år har det inrättats fritidslokaler i tornets nedre våningar och 36 ungdomslägenheter på planen under reservoaren. Arkitekten Dorte Mandrup har här med de lätta fönsterkonstruktionerna fasetterat tornet.

Se även:   Vandtårne: Region Hovedstaden > Jægersborg


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 7/2015

I Tyskland är det inte ovanligt att finna krigsskadade kyrkor eller kyrkor som har blivit ruiner. Hansastaden Merseburg, som ligger mellan städerna Halle och Leipzig, blev hårt drabbat under andra världskriget, inte minst eftersom det finns stora kemiindustrier nära staden, där bland annat syntetbensin tillverkades.

I staden finns också ruinen efter kyrkan St Sixti, grundad 1045 och under 1500-talet ombyggd till sengotik, men som blev ruin redan under det trettioåriga kriget. Det gamla kyrktornet blev 1888 ombyggt till stadens nya vattentorn, en funktion det numera dock har mist.

Se även:   Wassertürme: Sachsen-Anhalt > Merseburg


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 6/2015

Det bor bara ca 700 invånare i svenskstaden Stanton i Iowa i USA, en stad som trots det har två kurbitsmålade vattentorn. Det äldre tornet, som står på kyrkogården, är formad som en kaffekanna, 11 m hög och med en diameter på 6 m. Det uppges vara världens största svenskkaffekanna.

Hela vattentornet är 38 m högt och rymmer 150 m³. Tornet blev en kaffekanna 1971 för att hedra skådespelerskan Virginia Christine, född i Stanton, och som på teve under många år i rollen som Mrs Olson gjorde reklam för ett känt kaffemärke.

Se även:   Water Towers: Iowa > Stanton


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 5/2015

Partikelacceleratorerna hos CERN, som är världens största partikelfysiklaboratorium, ligger i gränsöverskridande cirkulära tunnlar under både Frankrike och Schweiz. Här i närheten av Genève forskas det om materiens minsta beståndsdelar, upptäckter som gett forskare Nobelpris. Det var även här som World Wide Web utvecklades.

Något som också har spridning i hela världen är molekylen H2O. Nästa rakt över de två tunnlarna står ett vattentorn på franska CERN-området, inte många meter från gränsen mot Schweiz och vinodlingarna där. Även tornfotografier kan bli gränsöverskridande.

Se även:   Châteaux d'eau: Saint-Genis-Pouilly (CERN)


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 4/2015

"Rida, rida Ranka - hästen heter Blanka" börjar en folklig barnramsa. Hur kommer ett vattentorn in i detta sammanhang? Jo, i den belgiska staden Namurs mest välmående område och högt över den vallonska staden står ett vattentorn från 1913, med en vattenreservoar på 110 m³. Gatan närmast tornet heter 'Avenue Blanche de Namur', och Blanche blir översatt Blanka.

Visans Blanka är 1300-talskungen Magnus Erikssons drottning, som kom just från Namur. Den som red ranka var sonen Håkan, som senare blev kung i Norge. Se där vilken koppling ett vattentorn, med vy över floderna Meuse och Sambre, kan ge.

Se även:   Châteaux d'eau: Namur


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 3/2015

Feriehus förknippas ofta med en litet hus vid en sjö eller vid havet. Det finns dock alternativ, som vattentornet i den nordtyska staden Plön. Staden ligger i ett område som kallas Holsteinische Schweiz, ett område format av den senaste istiden.

Det 42 m höga vattentornet är byggt 1913 och rymde 150 m³ vatten innan det 1974 togs ur drift. Vattenverket ville riva det, men i stället blev det byggnadsminne. Med ny ägare blev tornet 1984 ombyggt till en bostad. Nu kan man alltså hyra 100 m² lägenhet och bada i ett vattentorn, samt på en balkong som går runt hela tornet, ha utsikt över Plöns sjösystem.

Se även:   Wassertürme: Schleswig-Holstein > Plön


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 2/2015

Vattentorn innehåller normalt dricksvatten, men i Texas huvudstad Austin finns sedan 2010 ett vattentorn på 7 500 m³ som innehåller återvunnet vatten och är det första av sju planerade torn. Det återvunna vattnet består av renat avloppsvatten som annars skulle ha runnit ut i den närliggande floden. Detta sekundärvatten kan användas för bevattning, kylning och i industrin.

På torntaket sker insamling av regnvatten, där också 48 solpaneler genererar el. Austin ligger i Texas inland och får under 100 mm regn per år. Det är alltid förnuftigt att hushålla med sina begränsade tillgångar.

Se även:   Water towers: Texas > Austin


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 1/2015

Vem får mest uppmärksamhet? I en modern värld finns det hela tiden signaler som pockar på uppmärksamhet. Det kan gälla kommersiella verksamheter, som bildens möbelvaruhus med svenska rötter och som med sina färger manifesterar just detta ursprung.

Det kan också gälla en sådan verksamhet som vattenförsörjning, som bildens vattentorn i utkanten av Rimini i Italien. Med sitt påmålade schackmönster och sin höjd drar tornet till sig blicken. Det blir kanske en jämn kamp i uppmärksamhet. Pekuniärt däremot gynnas nog varuhuset mer av uppmärksamheten än vad Riminis vattenföretag Amir gör.

Se även:   Torri dell'acquedotti: Emilia-Romagna > Rimini


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Ebers vattentorn 2014

Cirkulation 8/2014

Om man säger svampvattentorn, så ser de flesta för sitt inre öga ett vattentorn som Svampen i Örebro eller dess många efterföljare. Dessa torn har också en ideal form, stor volym överst för jämnt vattentryck och liten volym nederst där vattenomsättningen kan vara mindre. En form som blev möjlig att bygga då spännarmering blev en del av konstruktionen.

I danska Hovedgård, ett mindre samhälle mellan Horsens och Aarhus, står ett annorlunda svampvattentorn. Ett enkelt mindre vattentorn från 1930-talet har svampar av alla sorter målade på fasaden. Ett svampställe som det är lätt att finna.

Se även:   Vandtårne: Horsens > Hovedgård


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 7/2014

I stadsdelen Ravensberg i den nordtyska staden Kiel byggdes 1886 en högreservoar som en 2 500 m³ stor markreservoar. Sedan hände det som har hänt i andra städer, vattentrycket var inte tillfyllest när högre belägna områden bebyggdes och stadens hus blev högre, det behövdes ett nytt vattentorn.

Ovanpå markreservoaren fick Kiel 1898 ett 34 m högt tegelvattentorn ritat av Rudolph Schmidt. Reservoarvolymen blev 1 500 m³ med 15 m högre högsta vattenyta än markreservoarens. Tornet blev 1976 byggnadsminne samt togs ur drift 1990, för att 10 år senare privatiseras. Nu byggs tornet om och får 33 unika bostäder.

Se även:   Wassertürme: Schleswig-Holstein > Kiel


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 6/2014

I Nederländerna bygger man vattentorn i sjön. Ja, först så invallar man ett vattenområde, sedan så pumpar man ut vattnet, och har då fått en polder. Nordostpoldern är ett sådant område med mycket jordbruksmark, men även med den medelstora staden Emmeloord.

I staden anordnades det en idétävling om ett vattentorn, som vanns av arkitekt H. van Gent. Han ritade sedan tillsammans med arkitekten J. W. H. C. Pot det 65,5 meter höga tornet, som fick reservoarer på 1 850 m³ och byggdes 1957-59. Här finns även ett klockspel med 48 klockor. I tornet finns numera turistbyrå, möteslokaler och restaurang.

Se även:   Watertorens: Flevoland > Emmeloord


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 5/2014

Ketchupeffekt kan det kanske kallas, när bilister stannar till på väg 159 vid staden Collinsville i Illinois i USA, för att fotografera det speciella vattentornet. De är då bara 2 mil öster om floden Mississippi och staden St Louis.

Vattentornet, med volymen 380 m³, stod klart 1949 och är 52 m högt, varav 21 m är flaska. Brooks catsup, catsup är ett annat namn på ketchup, tillverkades här fram till 1960-talet. När tornet riskerade att försvinna, bildades en bevarandeförening, som fick tornet ommålat 1995, samt med det i registret för historiska byggnader i USA. Ett vattentorn med en egen sajt.

Se även:   Water Towers: Illinois > Collinsville


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 4/2014

Ett vattentorn i staden Visselhövede i Niedersachsen hade under ett år en bifunktion. Tornet, som stod klart 1899, fick en höjd på 25 meter och en reservoar på 20 m³. Det tillhörde honungsfabriken "Sonnentau", och försörjde fabriken med rent vatten och gott tryck vid tillverkningen av honung. En funktion som den bara hade i ett år.

När fabriken år 1900 blev ansluten till den offentliga vattenförsörjningen, blev tornet fram till 1950 enbart brandsläckningsreserv. Tornet rekonstruerades 2002, och är nu konstgalleri med ett vigselrum på balkong-våningen. Förmodligen för mindre bröllop.

Se även:   Wassertürme: Niedersachsen > Visselhövede


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 3/2014

Norr om den lettiska staden Liepaja byggde det ryska tsarriket 1890-1906 en krigshamn, som numera heter Karosta. Det var ett självständigt samhälle med egen vattenförsörjning, där det 1905 byggdes ett 37 meter högt vattentorn i nygotisk stil med tillhörande ångmaskinsdrivna pumpar.

Under Sovjetunionens ockupation av Lettland blev Karosta en sovjetisk marinbas, med som mest 40 000 invånare, men förbjuden för alla civila. Numera kan besökare se skillnaden mellan tsarrikets relativt välbevarade röda teglestensbyggnader och de sovjetiska betongelementhusens eländiga kvalitet.

Se även:   Ūdens tornis: Latvija > Liepāja


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 2/2014

Byn Poziéres i Nordfrankrike låg mitt i ett av första världskrigets stora slag, slaget vid Somme 1916. Här stred Ententen, som bestod av Frankrike och Storbritannien samt dess samvälde. De australiska trupperna, som ingick i Ententen, led svåra förluster här vid byn.

Idag står norr om byn ett vattentorn med fasaden tillägnad australiensarna. Tornet är bemålat med ett viktoriakors, Storbritanniens högsta militära utmärkelse, samt en vallmoblomma, som är symbol för kriget på väst-fronten. Här finns även namn på dekorerade soldater. Dessutom finns här en vägskylt som varnar för koalas.

Se även:   Châteaux d'eau: Département 80 > Pozières


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 1/2014

I Karl den stores huvudstad Aachen, nära trepunkten för Tyskland, Nederländerna och Belgien, finns ett vattentorn på höjden Lousberg med namnet Belvedere, det franska ordet för utsiktstorn. Tornet, som är byggt 1956-58, fick kontor på de nedre planen och 1970 överst en roterande restaurang med en utsiktsplattform.

I början av 1990-talet upphörde restaurangrörelsen, den gick inte runt. Försöket 2005 med kafé slutade 2011, det blev inte heller nu snurr på ruljangsen. Vattentornsfunktionen upphörde helt 1988 och sedan 1990 är tornet byggnadsminne och ett exempel på 1950-talets stil.

Se även:   Wassertürme: Nordrhein-Westfalen > Aachen


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Ebers vattentorn 2013

Cirkulation 8/2013

Byggnader får ibland folkliga epitet, vattentorn inte undantagna. I danska Korsør har ett av tornen i folkmun fått epitet Kindtanden. Vattentornet är resultatet av en arkitekttävling 1947, som vanns av E Frandsen och J Falster. De vann på vann, som en skåning skulle ha sagt. Det 30 m höga tornet i armerad betong rymmer 450 m³.

Tänder, tandstatus och karies var annars något som allmänt diskuterades för 50 år sedan. Då fanns förslag om att tillsätta fluor i dricksvattnet. Men det blev protester, ingen hade bett om denna allmänmedicinering. Med-borgarna har trots det ett gott bett utan proteser.

Se även:   Vandtårne: Slagelse > Korsør-Fjordvænget


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 7/2013

Ett i högsta grad klassiskt vattenverk och vattentorn byggde Louisville Water Company 1856 nära floden Ohio i staden Louisville i Kentucky i USA. Arkitekt Theodore R. Scowden använde här antikens formspråk i tornets doriska kolonn, omringad av en korintisk portik med tio pelare och där ovanför klassiska statyer.

En tornado 1890 förstörde mycket, men där det mesta dock kunde återställas. Det 56 meter höga vattentornet är ett ståndrör, som hjälpte till att jämna ut trycket vid de kraftiga ångmaskinernas kolvslag. Vattentornet togs ur drift 1909 och är nu givetvis en officiell sevärdhet.

Se även:   Water Towers: Kentucky > Louisville


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 6/2013

Vattentornsbygget i den litauiska staden Šiauliai kom att pågå längre än planerat. 1939 började man bygga efter ritningar av professor P Morkunas och A Janulionis, men redan året efter blev bygget fördröjt när Litauen blev ockuperat av Sovjetunionen, och efter ytterligare ett år kom nazityska trupper.

År 1944 återkom krigsfronten och nu blev Sovjetunionens ockupation mer permanent. Så småningom fortsatte dock bygget av det 47 meter höga vattentornet och 1948 stod det klart. En rimlig tidsutdräkt med tanke på omständigheterna. Tornet är fortfarande i drift och i nedervåningen finns nu ett VA-museum.

Se även:   Vandens bokštai: Lietuva > Šiauliai


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 5/2013

Den amerikanska tecknade serien Superman, med undertiteln Man of Steel blev i Sverige känd under namnet Stålmannen, vilket nog kan förklaras med risken vid denna tid för missuppfattning av originalnamnet, men han kunde då också få behålla sitt S på trikåerna.

Stålmannen bor i den fiktiva staden Metropolis, ett namn som också en liten stad vid Ohiofloden nära Mississippi har. Denna USA-stad avbildade därför superhjälten på sitt centrala stålvattentorn. Tornet rostade emellertid och skrotades för några år sedan. Superman har dock återuppstått, nu på ett vattentorn i stadens periferi.

Se även:   Water Towers: Illinois > Metrolpolis


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 4/2013

Nederländernas mest hållbara kontor är ett vattentorn från 1897. Det står i Bussum, en stad sydost om Amsterdam. Från att ha varit ett klassiskt 200 m³ stort Intze-torn, har det nu förlorat sin reservoarfunktion, men har fått en ny överdel i glas med vindmölla på taket samt en sido-byggnad.

Här är det nollenergi och klimatneutralt, med termisk energilagring, värmepumpar och kraftvärme. All nödvändig elenergi genererat internt med vindkraft, solceller och kraftvärme, en kraftvärme som använder vegetabilisk spillolja. Tornet har eget vatten- och avloppsverk. Etc, etc. Ett torn i tiden.

Se även:   Watertorens: Noord-Holland > Bussum


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 3/2013

Vatten förenar himmel och jord i det eviga kretsloppet. Himmel och vatten förenades också i Hamburgs vattentorn i Winterhude. Arkitekt Oskar Menzel vann 1907 en idétävling om detta torn, som ligger i i slutet av en 1 400 m lång axel i Hamburgs stadspark. Tornet var i drift i stadens högzon från 1916 till 1924, då det delvis förlorade sin funktion när två av stadens tryckzoner slogs samman.

1930 tillkom ett planetarium i tornets nedre del och 1944 blev vattenledningen till tornet så bombskadat, att tornet togs ur drift. Det 64,5 m höga tornet, som är kulturminne sedan 1981, rymde 3 000 m³ vatten.

Se även:   Wassertürme: Hamburg > Winterhude


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 2/2013

Vad gör en trakt om man är störst och bäst på persikoodling och grann-staten i stället oberättigat är känd för detta? Man utformar det nya vattentornet som en persika och placerar det invid en trafikerad motorväg. Därför står sedan 1981 ett 20 meter högt persikovattentorn i stål utmed Interstate 85 vid Gaffney i South Carolina i USA.

Det är en saftig persika utan kärna, varur man kan få 3 800 m³ vatten. Vattentornets design av Peter Freudenberg är så uppmärksammat att det nästan är en trafikfara. Det har gett upphov till turism, men också en snarlik, men hälften så stor kopia vid Clanton i Alabama.

Se även:   Water Towers: South Carolina > Gaffney


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 1/2013

När vi idag ser Österrike och Ungern på kartan, så ser vi länder utan kust. Men så var inte fallet för ett sekel sedan. Då hade dubbelmonarkin Österrike-Ungern både kust och hamnar vid Adriatiska havet. Det habsburgska rikets stora export- och importhamn var staden Trieste.

Det är ett skäl till att man idag i Triestes hamn finner många vackra, mer än 100 år gamla magasin och ett lika gammalt vattentorn, som alla minner om kejsarrikets storhetstid. Den kosmopolitiska staden, som i mer än 500 år tillhörde Österrike, kom efter första världskriget att ingå i Italien och där få ett minskat uppland.

Se även:   Torri dell'acquedotti: Friuli-Venezia-Giulia > Trieste


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Ebers vattentorn 2012

Cirkulation 8/2012

Nobelpristagaren Niels Bohr var en av dem som låg bakom grundandet av det norr om danska Roskilde liggande forskningscentrat Risø, där forskning om fredligt utnyttjande av kärnkraften skulle ske. För att kyla ner reaktorer krävs vatten, och detta vatten skall säkert och snabbt komma till hjälp med en av fysikens lagar, gravitationen.

Därför byggdes det 1959 ett 45 meter högt vattentorn på marken ovanför Risø, med en nedkylningsreserv på 300 m³. Tornet är ritat av Preben Hansen och Paul Niepoort. Sedan den sista reaktorn på Risø lades ned för några år sedan, har torndriften upphört.

Se även:   Vandtårne: Roskilde > Risø


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 7/2012

Den 6 november i den julianska kalendern skulle i dagens gregorianska kalender ha varit den 16 november.


Lützen är för många förknippat med vattenmättad luft i november, en föreställning som inte minst historieböcker har byggt upp. Luften i denna tyska stad i förbundslandet Sachsen-Anhalt och det välkända slagfältet i nordost, i riktning mot Sachsens största stad Leipzig, är dock inte alltid lika vattenmättad.

Solen lyckas här, som överallt annars många gånger förånga luftens fuktighet, vilket känns bra när stadens vattentorn skall fotograferas. Därmed har kanske månadens nummer av Cirkulation, nu 380 år efter den mest kända Lützendimman, lyckats visa en annan och soligare sida av staden.

Se även:   Wassertürme: Sachsen-Anhalt > Lützen


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 6/2012

Öster om grannuniversitetsstaden Ann Arbor och någon mil väster om bilstaden Detroit i delstaten Michigan i USA ligger staden Ypsilanti, ett namn på en grekisk frihetshjälte på 1800-talet. På den högsta punkten i staden står sedan 1890 ett 46 m högt vattentorn med en reservoar på 950 m³.

Tornet i kalksten, som är ritat av William R. Coats, blev förklarat som en amerikansk vattensevärdhet 1975 och restaurerat 1976. I en omröstning anordnad av en tidskrift blev tornet valt som den mest falliska byggnaden i världen. Frågan är om de har haft kunskap om vattentornen i Gnesta och Södervärn i Malmö.

Se även:   Water Towers: Michigan > Ypsilanti


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 5/2012

Vatten som vatten, var kanske tanken när ett kanalbolag i England 1811 bildade ett vattenverksbolag, Grand Junction Waterworks Company, i en tid då vattenförsörjningen i London sköttes av privata bolag. 1838 byggde de en pumpstation i västra London, Kew Bridge Pumping Station.

Med hjälp av ångmaskiner pumpades vatten från Themsen till långsamfilter och sedan ut på nätet. Här byggdes också 1867 ett 61 meter högt ståndrör. Dessa kallas ibland vattentorn i den anglosachsiska världen. Pumpstationsdriften upphörde 1944, och sedan 1973 är här ett museum, med ångdrift varje veckoslut.

Se även:   Water Towers: Great London > Gunnersbury


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 4/2012

Vatten anses vara en förutsättning för livets uppkomst. Formen för vattentornet i den franska byn Croix, strax väster om den schweiziska staden Basel, antyder däremot på livets slut. Förklaringen på formen är troligtvis att arkitekten har velat anspela på byns namn, vilket översatt betyder Kors.

Det blir inte mindre anmärkningsvärt av att tornet står intill byns kyrkogård. Vattentornslik eller ej, tornets form är fascinerande även om man inte har en morbid läggning. Ortsnamnsillustrerande vattentorn måste vara mycket ovanliga, om det överhuvudtaget finns några andra sådana torn.

Se även:   Châteaux d'eau: Département 90 > Croix


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 3/2012

Ett litet hus överst på ett Eiffeltorn kan man kanske karakterisera vattentornet i staden Groitzsch söder om Leipzig i tyska förbundslandet Sachsen. Det är enastående, eftersom de två andra tornen som byggdes i samma stil numera är skrotade. Dortmundfirman August Klönne konstruerade det 45 m höga vattentornet, som har en reservoar på 300 m³.

Tornet, som togs i drift 1904, blev skadat av bombflyg i andra världskriget, men reparerades och är fortfarande i drift. Allmänheten har möjlighet att komma upp på utsiktsplattformen under stadsfest- och Öppet husdagarna, och då är det givetvis kö.

Se även:   Wassertürme: Sachsen > Groitzsch


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 2/2012

I dagens globala elektroniska värld blir det engelska språkets dominans tydlig, och de bokstäver det språket använder typiserande. Det innebär att även närbesläktade språk som svenskan, ibland får lite problem med de bokstäver som engelskan inte har. Aaring;, Ä och Ö blir inte sällan A, A och O, vilket ibland får komiska effekter.

När den lilla svenskstaden Lindstrom i östra Minnesota i USA, Karl-Oskars och Kristinas nya hembygd, fick ett nytt vattentorn, målades det i gult och blått. För att sätta pricken över i, återgav man namnet med det gamla språkets prickar över o:et. Därmed var saken biff.

Se även:   Water Towers: Lindstrom


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 1/2012

Stadsbränder var förr ett stort hot, inte minst mot trähusstäder, olyckor man givetvis försökte förekomma. En lösning var patrullerande brandvakter, som den svenskspråkiga staden Ekenäs i södra Finland hade efter en stor brand 1821. En annan lösning var att övervaka bebyggelsen från någon hög byggnad.

När Ekenäs byggde ett nytt vattentorn 1931, så fanns överst i tornets tvåvånings lanternin plats för en brandvakt. Lokaler som dock inte kom att användas för sitt ändamål. Det 35 meter högt tornet, med en reservoar på 370 m³, är ritat av arkitekt Ragnar Wessman. Torndriften upphörde 1977.

Se även:   Vattentorn: Raseborg > Ekenäs


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Ebers vattentorn 2011

Cirkulation 8/2011

År 1902 byggdes det ett vattentorn i den tyska staden Tondern, som låg i dåvarande Schleswig-Holstein. Det 39 m höga tegeltornet, med en reservoar på 200 m³, var i den övre utkragade delen skifferbeklädd. När Danmark 1920 återfick Nordslesvig, nu kallad Sønderjylland, bytte staden namn till Tønder.

Efter det att torndriften upphört 1980, blev det efter en donation 1994 renoverat, med den övre delen nedlyft, ombyggd och återsatt. I det nu 40 m höga tornet med utsikt över marsklandet, finns en permanent utställning av stolar designade stadens son, den berömde möbelarkitekten Hans Wegner.

Se även:   Vandtårne: Tønder


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 7/2011

Det första vattentornet med en hyperbolisk struktur konstruerades av den ryske ingenjören Vladimir Sjuchov till en panrysk utställning 1896 i Nizhny Novgorod (Gorkij under Sovjettiden). Hyperboliska torn kan byggas med raka strävor, där man genom strävvinkeln får smalare mitt än bas och topp. Det blir både starka och smäckra torn.

Det 30 meter höga vattentornet i samhället Möglingen, 15 km norr om Stuttgart i tyska förbundslandet Baden-Württemberg, har en reservoar på 400 m³. Tornet med en diameter 9,6 m vid marken, 7 m vid midjan och överst 15,5 m, ritades av arkitekten R Kessler och togs i bruk 1965.

Se även:   Wassertürme: Baden-Württemberg > Möglingen


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 6/2011

Vad vore brandkåren utan vatten? Begränsad. Brandkåren lever alltså i symbios med vattenverket. När staden Hinesville i delstaten Georgia i USA i början av 1990-talet byggde ett nytt vattentorn rymmande 9 460 m³ vatten, nyttjades inte den nedre delen av tornet.

När staden 10 år senare behövde en brandstation i samma område, insåg man att det skulle bli billigare om denna inrättades i vattentornet. Alltså finns det idag under vattenreservoaren en brandstation i tre våningar, med brandbilar, sovrum och träningsrum. Brandmännen kan då sova lugnt, vetande att vattnet alltid är dem nära.

Se även:   Water Towers: Georgia > Hinesville


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 5/2011

Poslätten är ett bördigt område och Italiens viktigaste industricentra. På slätten meandrar Po, landets längsta flod, och invid floden, två mil från Parma ligger staden Casalmaggiore nedanför en vall som skall skydda mot flodöversvämningar.

I stadens centrum byggdes under den fascistiska tiden ett vattentorn, "Torre Littoria", ett namn som manifesterar den dåvarande politiska regimen. Arkitekturen är också typisk för dåtidens publika byggnader. Det kvadratiska tornet, som stod klart 1936, har sidlängden 9 m och höjden 40 m. Numera har tornet enbart en mobiltelefonmastfunktion.

Se även:   Torri dell'acquedotto: Lombardia > Casalmaggiore


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 4/2011

Borkum är den största och västligaste av de tyska ostfrisiska öarna och består mest av marskland och sanddyner. I äldre tid hade öborna egna brunnar, men med ökad befolkning och turism anlades ett vattenverk vid sanddynerna en kilometer öster om bebyggelsen.

Närmare bebyggelsen byggdes samtidigt ett vattentorn och år 1901 togs de båda i drift. Tornet förlorade dock sin funktion 1955, men fick 1983 genom myndighetsbeslut skydd som minnesmärke och har nu även fått en egen bevarandeförening. Nordväst om ön finns grundet Borkumriff, känt för sitt fyrskepp och från radions väderrapporter.

Se även:   Wassertürme: Niedersachsen > Borkum


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 3/2011

I finländska Österbotten stod det fram till 1950-talet Vasa överst på ortsnamnsskyltarna och Vaasa därunder, när man nalkades staden. Det visade att det var en svenskspråkig majoritet här. Men sedan dess har majoriteten skiftat, så numera står Vaasa överst.

På den tiden när Finland var ett storfurstendöme i Ryssland, utlystes det i staden en arkitekttävling om ett nytt vattentorn. Bröderna Jussi och Toivo Paatela vann och 1915 kunde det 47 m höga vattentornet i jugendstil med en reservoar på 500 m³ stå klar. Länge kunde man gå de 200 trappstegen till tornets utsiktsplats och se ut över staden.

Se även:   Vattentorn: Vasa


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 2/2011

När Nederländerna på sin tid ville kommunicera med sina kolonier, exempelvis med den nästan antipodiska kolonin som är nuvarande Indonesien, behövdes det när tekniken så gjorde det möjligt en stor radiosändare. En sådan anläggning, ritad av arkitekt J. M. Luthmann byggdes på ett hedområde nära Apeldoorn.

En katedralliknande huvudbyggnad och sedan 1922 ett 38 m högt vattentorn med en reservoar på 110 m³, vatten för att kyla ner värmen från radiorören, står fortfarande kvar på den plats som heter Radio Kootwijk. Nu finns det inga kolonier och kommunikationen är ersatt med annan teknik.

Se även:   Watertorens: Gelderland > Radio Kootwijk


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 1/2011

Den största vattenburna sjukdomen i USA drabbade staden Milwaukee 1993, när dricksvattnet där blev kontaminerat av Cryptosporidium och orsakade ett 50-tal dödsfall. Mer positivt var det 1938 när det vid vattenverket byggdes ett vattentorn i art déco, en arkitekturstil, som omhuldades i USA på 1920-30-talen, och är exemplifierad i kända skyskrapor.

Även om vertikaliteten är gemensam, finns det få vattentorn i USA i denna stil. Den oktagonala byggnaden, med en sfäroidisk reservoar på 3 800 m³, har en stenfasad utanpå stålskelettet. Vattenverkskontoret hyser sedan vattentornsdriften upphörde 2001, andra kommunförvaltningar.

Se även:   Water Towers: Milwaukee


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Ebers vattentorn 2010

Cirkulation 8/2010

Arkitekt Ib Lunding var en mångsidig begåvning, något som han fick möjlighet att praktisera på stadsarkitektkontoret i Köpenhamn. Han designade exempelvis stadens nya trådbussar och spårvagnar, med dess hörnrundade fönster.

Hans signum, runda fönster, sätter också sin prägel på det av honom ritade 34 meter höga betongvattentornet i stadsdelen Brønshøj. Tornet som byggdes 1928, har en reservoar på 3 000 m³. På gatan förbi tornet gick spårvägslinje 2, där hans spårvagnar rullade åren 1931-69, varför två av hans designverk har mötts här. Vattentornet är sedan år 2000 bevarandeskyddat.

Se även:   Vandtårne: København > Brønshøjsvej


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 7/2010

Vattenmusik skapades av Georg Friedrich Händel i början av 1700-talet. I det tidigare vattentornet i Misburg nära Hannover i Tyskland, 20 mil nordväst om Händels födelsestad Halle, skapas det numera vattentornsmusik, dock mera rock än Händels barock.

Tornet, nu en symbol för Misburg, om än inte vacker, är en gammal luftskyddsbunker från kriget, som 1959/60 byggdes om till vattentorn. Det blev 1992 privatägt och ombyggt till en musikbunker med 10 övningsrum på fyra våningar. Grannar uppfattar det kanske fortfarande som ett skyddsrum, nu skydd mot inifrån kommande hårdrocksbandljud.

Se även:   Wassertürme: Niedersachsen > Misburg


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 6/2010

De flesta stålvattentorn är målade, om inte annat så för att minska korrosionen. När målarpytsen ändå är framme, så får många torn också en tilläggsmålning. I USA är det inte helt ovanligt att namn och emblem för ortens fotbollslag på detta sätt exponeras på vattentornet.

I en förstad till Washington DC, Manassas i Virginia, har man gått ett steg längre. Här har man på tornet angivet att ortens skola, Osbourn High School, år 2006 blev delstatens mästare, men även lagt till siffrorna (14-0) och därmed angett att laget det året vann 14 matcher och förlorade 0 matcher. Man förstår att de är stolta.

Se även:   Water Towers: Virginia > Manassas


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 5/2010

Csepel är en ö och stadsdel i den ungerska huvudstaden Budapest. Den ligger på den östra flacka Pestsidan av floden Donau, där en flodarm öster om ön återförenas med Donau. Stadsdelen hyser sedan länge industrier och lågbebyggelse, men fick på 1980-talet även bostadshöghus.

För att även kunna leverera ett fullgott tryck till de övre våningarna, byggdes här ett vattentorn 1980-84, ritat av Lázló Tóth och Imre Pálfy. Det blev ett klassiskt markgjutet randigt svampvattentorn, 70 m högt och med en reservoarvolym på 3 000 m³. Konstruktionen blev tydligen bra, då det har byggts tre systertorn.

Se även:   Viztornyok: Budapest > Csepel


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 4/2010

Vattentornet par préférence står på Friedrichsplatz i tyska Mannheim. I en arkitekttävling 1884 om tornets gestaltning vann arkitekten Gustav Halmhuber. Med en reservoar på 2 000 m³ blev det monumentala 60 meter höga nybarocktornet i gul sandsten invigt 1889, 2½ gång så dyrt som planerat.

Mannheim är en stor och mycket viktig industristad vid Rhen, så tornet blev illa åtgånget under bombraiderna 1943-45. Efter kriget fanns planer på att bygga om tornet till en betongkonstruktion, men efter folkliga protester restaurerades tornet på 1960-talet och är idag stadens stolthet och symbol.

Se även:   Wassertürme: Baden-Württemberg > Mannheim


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 3/2010

Pelare eller strävor som bär upp ett vattentorn skall inte bara på ett säkert sätt fylla sin funktion, utan skall också visuellt övertyga betraktaren om det. Betongvattentornet i Trent Park i Cockfosters i norra London gör förhoppningsvis detta. Byggherre var dåvarande Lee Valley Water Company, med cheferna J.W. Milne och E.H. Riley.

De raka strävorna bildar ett effektfullt flätat hyperboliskt gallerverk, där varje sträva lutar 120° mot markplanet. Tornet, där det en tid fanns planer på att ha restaurang överst, är från 1968 och har en reservoar på 1 130 m³. Det ägs i dag av Veolia Water UK.

Se även:   Water Towers: Greater London > Cockfosters


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 2/2010

Kan ett vattentorn bli en minaret? Möjligheten finns i staden Oss i södra Nederländerna, men är ännu inte förverkligat. Det gäller ett av arkitekt J H J Kording ritat 48,5 m högt vattentorn från 1935, med en reservoar på 600 m³. Det nu avställda tornet, som är ett byggnadsminne, fick för några år sedan en turkisk-muslimsk församling köpa för 1 Euro.

I tornet blev det en livsmedelsbutik, och i lågbyggnaden en moské. Tornunderhållet belastar dock församlingens ekonomi, så därför står hoppet nu till inkomster från mobilantennhyror. De har fått erfara, att nästan gratis är inte alltid billigt.

Se även:   Watertorens: Noord-Brabant > Oss


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 1/2010

Hur skiljer man ut sig bland många gelikar? Ett sätt är att vara individuell. Något som även kan gälla vattentorn. I USA där det finns väldigt många standardiserade vattentorn, kan individualiseringen åstadkommas genom att måla ortens namn på tornet, med eller utan symbol, och oftast på två sidor för att nå alla vägfarare.

Ett annat sätt att få ett sfäriskt vattentorn att bli personligt, är att måla dit en Smiley. Dilemmat är att denna tanke har infunnit sig på ett trettiotal olika platser i USA. I Ashley i Indiana har deras Smiley därför blivit mer personlig genom att den även har fått en fluga.

Se även:   Water Towers: Indiana > Ashley


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Ebers vattentorn 2009

Cirkulation 8/2009

Det är lätt hänt att när framtiden ser ljus ut, kosta på en nybyggnad mer än vad som vad som skulle ha gjorts i en kärv tid. Det nya vattentornet skall kanske glänsa lite mer än grannkommunens torn. När den jylländska staden Kolding på 1960-talet skulle bygga ett nytt vattentorn i stadens östra del, var Danmark inne i en sådan ljus period.

Koldings nya vattentorn, som stod klart 1967, fick trots att det blev dyrare, ett utvändigt stålskelett beklätt med lätta metallplattor. Det var arkitekt Henning Noes-Pedersen som ritade det 42 meter höga tornet med volymen 750 m³. Det blev ett glänsande torn.

Se även:   Vandtårne: Kolding


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 7/2009

6 års drifttid är inte mycket för ett vattentorn. Det var mellan 1957 och 1963, som det 18,5 m höga vattentornet i röd sandsten i byn Utscheid-Buscht i södra Eifelbergen i Tyskland var i drift. Å andra sidan var reservoarvolymen inte heller imponerande, bara 30 m³.

År 1993 omvandlade arkitekturprofessor Oswald Mathias Unger det gamla vattentornet till ett eget feriehus i fem våningsplan, med spiraltrappa och moderna faciliteter. De nuvarande ägarna, ett holländskt par, har i tornet även skapat en liten konsertsal, där allmänheten ibland bjuds in till aftnar med klassisk musik och poesi.

Se även:   Wassertürme: Rheinland-Pfalz > Utscheid


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 6/2009

Det finns vattentorn som fyller sin funktion, utan att få någon uppmärksamhet - så länge de levererar ett gott vatten med ett lämpligt tryck. Ett sådant vattentorn finns i den italienska staden Pisa, där dock detta vattentorn något bryter anonymiteten genom att bära stadens vapen.

I samma stad finns ett annat torn, som inte förser medborgarna med vatten, och som dessutom lutar därför att det är otillräckligt pålat i en grund bestående av sand, lera, grus och därunder blålera. Alltså ett torn som inte har blivit som det var planerat. Men detta torn får mer uppmärksamhet. Otack är världens lön.

Se även:   Torri dell'acquedotti: Toscana > Pisa


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 5/2009

Ett grått betongvattentorn utan fönster blev för några år sedan ombyggt till ett flott konferenscenter med turistbyrå, utsiktsplattform och allra överst en roterande panoramarestaurang med plats för 200 gäster. Kunde förändringen bli så mycket större?

Fyrtornet vid Medelhavet, som tornet nu är döpt till, ligger i semesterorten Palavas-les-Flots vid den franska Medelhavskusten, några kilometer söder om staden Montpellier. När det mörknar skiftar belysningen av tornet i spektras alla färger, och då serverar restaurangen nog färgstarka drycker, som inte bara innehåller vatten.

Se även:   Châteaux d'eau: Département 34 > Palavas-les-Flots


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 4/2009

Vattentorn i USA kan i några fall vara det vi kallar ståndrör. Den arkitektoniska gestaltningen är dock normalt så särpräglad att de kan inrangeras i vår serie om vattentorn. The North Point Water Tower i staden Milwaukee i staten Wisconsin i USA är ett sådant vattentorn.

Det är ritat av arkitekt Charles A. Gombert i viktoriansk kalkstensgotik. Tornet på 53 m hyser ett drygt 36 m högt ståndrör med en diameter på 1,2 m. Det stod klart 1874 och togs först ur drift 1963. Vattentornet, som står nära Lake Michigan, har även fungerat som sjömärke. Det är nu ett amerikanskt vattenbyggnadsminnesmärke.

Se även:   Water Towers: Wisconsin > Milwaukee


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 3/2009

Ett vattentorn ger på avstånd ofta en tydlig signal. I de flesta fall att man närmar sig en viss ort. Men vattentornet i Hohenlockstedt norr om Hamburg i Tyskland, byggt 1900-01 och i drift till 1980-talet, gav förr en signal som kunde betyda skillnaden mellan liv och död.

Här finns i en mast på tornet en upphissbar boll som förr visade när skarpskjutning pågick på den närbelägna preussiska arméns övningsfält. Här finns även en tornskylt som på tyska och finska anger att här har utbildats finska jägare. Jägare för kampen om finsk självständighet, där senare dessa blev kärnan i den finska armén.

Se även:   Wassertürme: Schleswig-Holstein > Hohenlockstedt


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 2/2009

I domkyrkostaden Mikkeli, finskt namn för S:t Michel, i Finlands sjöområde, uppfördes 1880 ett brandtorn på Kvinnoberget. Då tillkom här också ett café och en park. Att släcka bränder är inte mindre lovvärt än att upptäcka dem, så 1911-12 byggdes på samma plats ett vattentorn i armerad betong efter ritningar av Selim A. Lindqvist.

Under andra världskriget fanns det i Kvinnobergets inre en sambandscentral för luftvärnet. Efter kriget, 1946 byggdes tornets övre delar om efter Eero Jokilehtos ritningar. Från den nya utsiktsplattformen kunde finländarna nu åter fredligt spana mot öster.

Se även:   Vattentorn: S:t Michel/Mikkeli > Naisvuori


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 1/2009

Den som vill leva ett högt liv, har nu chansen att göra det i London. Här kan man idag köpa ett viktorianskt ombyggt vattentorn på forna Brook Hospital, söder om Greenwich till ett pris på 15-20 miljoner kronor. Att leva högt är inte billigt. Då får man en bostad på 330 m², som förutom vattentornet även inkluderar en marknära tillbyggnad i två våningar.

I tornets nio våningar finns de resterande rummen, ett per plan och med minimala fönster. Dessbättre finns det hiss och trappor, även om dessa tar halva ytan. Allra överst finns ett rum med utsikt över hela London. Det är kanske en obetalbar utsikt?

Se även:   Water Towers: Greater London > Shooter's Hill


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Ebers vattentorn 2008

Cirkulation 8/2008

En skål som öppnar sig mot himlen kan både symbolisera att vi tacksamt tar emot den uppifrån kommande livgivande vätskan, och att denna vätska bärs fram till medborgarna. Ett vattnets skafferi, som alltid står till disposition med kvalitetsvaror. I Haderslev, en stad i danska Sønderjylland byggdes 1991-92 ett betongvattentorn som i högsta grad visualiserar detta.

Arkitekt Wolfgang Kleemann har här format vattentornet som en skål, stående på två skivor. Tornet med en diameter på 32 m och en höjd på 18 m, har fått volymen 3 300 m³. Det blev ett torn med enkla och klara linjer. Skål för vattnet.

Se även:   Vandtårne: Haderslev


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 7/2008

Kan man släcka eld med eldvatten? På taket på sprittillverkaren Brown-Formans huvudkontor i staden Louisville i Kentucky i USA står ett vattentorn formad som en bourbonflaska (amerikansk whisky), och med uppgift att vara en vattenreserv vid eventuella bränder.

Stålvattentornets bemålning återspeglar ett av firmans stora varumärken, Old Forester, lanserad redan 1870 och innehållande 43 % brännbar vätska. Det 19 meter höga nitade tornet rymmer 100 % släckvatten till en volym av 100 000 US gallon (378 m³). Under åren har vattentornet skiftat målning, när originalet har ändrat design.

Se även:   Water Towers: Kentuckey > Louisville


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 6/2008

Det är inte helt ovanligt att finna gedigna vattentorn på tyska jordbruksgods. Ett sådant exempel är godset Wulmenau, söder om Lübeck och bara 5 kilometer öster om en Autobahn, som många nordbor kör när de skall söderut. Dessa semesterfarare skulle om de ibland avvek från Tysklands bilpulsådrar, upptäcka en ny kulturvärld.

Vattentornet i Wulmenau, som var i drift 1912-1972, är byggt i armerad betong på ett naturstensfundament. Det fem våningar höga tornet med en reservoar på 50 m³, är idag klassificerat som kulturminnesmärke. Ägaren söker nu investerare som kan skapa bostäder i tornet.

Se även:   Wassertürme: Schleswig-Holstein > Wulmenau


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 5/2008

I staden Faro på den portugisiska Algarvekusten finns två vattentorn, som är så lika varandra att man nog skulle kunna kalla dem tvillingar. Ett torn står i väster och följdriktigt står det andra i öster. Förklaringen på den särpräglade torndesignen skulle kunna vara att den anspelar på det moriskt förflutna.

Tornen levererar tillsammans i genomsnitt 220 m³ vatten per timme i stadens högzon. Bildens vattentorn är byggt 1967 i ett projekt under ledning av ingenjör F. G. Burnay de Mendonça. Högreservoaren har en volym på 1 000 m³, vilken suppleras av en lågreservoar vid tornets bas på 4 600 m³.

Se även:   Torres da água: Faro > Faro


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 4/2008

Stazione Termini, Rom C, är namngiven efter en av romartidens stora badanläggningar, Diocletianus termer, där bad skedde omväxlande i varmt och kallt vatten. På motsatt sida av stationsområdet finns två flankerande vattentorn, som bör ha levererat kallt vatten till loken, vatten som därefter upphettades.

Vattentornen är ritade av chefsingenjör och chefsarkitekt Angiolo Mazzoni, som var inspirerad av arkitekturinriktningen konstruktivism. Tornen liksom förnyelsen av stationen var ett arbete inför den stora världsutställningen 1942 i Rom, en händelse som dock rann ut i sanden.

Se även:   Torri dell'acquedotti: Lazio > Roma, Termini


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 3/2008

Vatten är ett viktigt elixir, och något man skall slå vakt om. Detta togs bokstavligt när man byggde ett vattentorn i Washburn Park i Minneapolis i USA. Här ställde man upp åtta vakter (guardians of health) runt hela vattentornet. Permanent. Till yttermera visso satte man även upp åtta örnar att vaka över omgivningen.

Skulpturerna är verk av John K. Daniels, boende i grannskapet liksom Harry Wild Jones, som var arkitekt för det 34 meter höga vattentornet med volymen 5 100 m³. För sin unika design och sina stora skulpturer är tornet sedan 1983 införd i Nationalregistret av Historiska Platser.

Se även:   Water Towers: Minnesota > Minneapolis


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 2/2008

Där det finns storkar finns det vatten. En god regel med tanke på var dessa fåglar hämtar sin föda. Mer ovanlig är regeln att om det finns storkar så finns det vattentorn. Detta gäller dock i den tyska byn Rühstädt vid floden Elbe, 15 mil uppströms Hamburg.

I slottsparken står här sedan 1885 ett vattentorn, med ett storkbo sedan 1952. Med ytterligare ca 140 storkar i byn, borde födelsetalet vara stort, men här bor blott 240 invånare. Men de fick en storkfjäder i hatten, då de 1996 utsågs till Den Europeiska Storkbyn. Vattentornet som togs ur drift 1912 och restaurerades 1992 är symbol för Rühstädt.

Se även:   Wassertürme: Brandenburg > Rühstädt


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 1/2008

Charles Laganne i den sydfranska staden Toulouse efterlämnade 1822 en stor summa pengar för att möjliggöra distribution av rent, klart och angenämt vatten, där källan var floden Garonne. 1828 fick 60 000 personer nytta av en anläggning med både filter och vattentorn.

I tegelvattentornet fanns i den nedre delen skovelhjul för vattenpumpning och i övre delen reservoarer. Då kapacitetskraven ökade, förlorade tornet 1870 sin ursprungliga funktion, men blev 1943 en historisk byggnad. Idag är vattentornet konstgalleri och fotomuseum, där de gamla pumparna förhöjer attraktionsvärdet.

Se även:   Châteaux d'eau: Département 31 > Toulouse


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Ebers vattentorn 2007

Cirkulation 8/2007

Herlufsholm i Danmark var ett medeltida benediktinerkloster, som 1565 omvandlades till en internatskola, dit företrädesvis den danska adeln sände sina söner. Som många andra självständiga enklaver, så ordnades även här en del av infrastrukturen inom institutionen, som skolans vattentorn från 1911.

På denna anspråksfulla stjärnskola fanns det även ett astronomiskt observatorium. Det var byggt ovanpå ett pumphus, där vattnet togs från Susån. När denna byggnad revs, så placerades det nya observatoriet 1970/71 på taket av vattentornet. Eleverna kunde då åter sikta mot stjärnorna.

Se även:   Vandtårne: Næstved > Herlufsholm


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 7/2007

Det är inte helt ovanligt att äldre vattentorn, som inte längre är i drift, får en ny uppgift som utsiktstorn. I regel får då rör och reservoarer vara kvar intakta, antingen det sker av kostnads- eller av byggnadsantikvariska skäl. Ovanligt är det däremot att hela övre delen av tornet lyfts bort och ersätts med en kopia.

Så skedde dock år 2001 i den estniska staden Viljandi, när dess 30 meter höga vattentorn, byggt 1911 och tagit ur drift 1960, genom en insamling i stadens Rotary Clubs försorg, fick en ny oktagonal trevåningsöverdel. Nu kan man här se på både utsikten och stadshistoriska bilder.

Se även:   Veetorn: Viljandimaa > Viljandi


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 6/2007

Den ungerska huvudstaden Budapest delas av den mäktiga floden Donau. En gång i tiden var det två städer, Buda och Pest. Pest på den östra sidan, där den ungerska slätten breder ut sig, och Buda på den västra sidan av Donau, där det bergiga landskapet börjar.

På en av höjderna här, som har fått det sakrala namnet Gudsberget, byggdes 1912 ett oktagonalt vattentorn efter ritningar av arkitektprofessor Szilárd Zielinsky. Han ritade många vattentorn och var en av den armerade betongens pionjärer. Budatornet fick en totalhöjd på ca 33 m och en reservoar med diametern 6,2 meter och en volym på 200 m³.

Se även:   Viztornyok: Budapest > Svábhegy


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 5/2007

Det nya vattentornet i Tienen, en stad i den flamländska delen av Belgien, har byggts med ambitionen att vara en öppen konstruktion i landskapet och inte störa eller blockera sikten. För även om vattnet är transparent, så är inte betongen det.

Arkitekt Ortwin Deroo har ritat det 46 meter höga vita vattentornet, där man från utsiktsplattformen överst får en god vy över omgivningen. Den halvvägs upp belägna gångbron har fått en mörkgrå färg för att gestaltningsmässigt förstärka dess funktion. Tornet, som stod klart 2001, är byggt i armerad betong och rymmer två reservoarer på vardera 500 m³.

Se även:   Watertoren: Vlaams Brabant > Tienen


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.


Cirkulation 4/2007

I den eviga staden Rom, blandas gammalt och nytt. Vid Porta Maggiore finns många gamla akvedukter, men även ett 70-årigt vattentorn. Tornet har inskriptioner ovanför en tempelgavel. Överst akronymen SPQR, Senatus Populusque Romanus (Senaten och det romerska folket), använt såväl under Romarriket som i modern tid.

Under SPQR finns en asymmetrisk tidsangivelse, dels 1934 i latinska bokstäver, och dels ett tomrum. Tomrummets tidsangivelse, EF XIII, går att få fram med hjälp av kramlorna. EF står för fascisternas tidräkning Era Fascista, som startade 28/10 1922. Allt varar inte evigt.

Se även:   Torri dell'acquedotti: Lazio > Roma


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 3/2007

En vattentornsvy med brunkolsvagnar och tvåtaktsbilar. DDR-prägeln är klar, vilket dock inte luften var. Brunkolsdoften är fortfarande förnimmbar, när bilden av det tyska vattentornet på Prenzlauer Berg i Berlin projiceras på näthinnan. Området kring vattentornet var ursprungligen ett vindmölleberg, där engelsmännen 1855/56 byggde ett vattenverk, som dock lades ner 1915.

Kvar står förutom ett 150-årigt tegelståndrör, bildens vattentorn. Ett vattentorn med ståndrör byggt 1875, och som hyste bostäder redan från början. Det har fått uppleva många av Berlins politiska regimer.

Se även:   Wassertürme: Berlin > Prenzlauer Berg


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 2/2007

Venezia, Venice, Venedig är attraktiva namn. Det är många städer som försöker jämföra sig med den gamla stadsstaten. Ett nära exempel är Nordens Venedig. Det är därför inte förvånande att orter tar till renommélån, som Venice i Florida.

De landskapliga förutsättningarna finns här i den vattenrika delstaten, där marken inte höjer sig många meter över havet. Däremot saknas de arkitektoniska likheterna med världsarvsstaden. Det är mer bil än gondol. Det finns dock ett hjärta i staden, målat på det sfäroidiska vattentornet, där det även upplyses att Venice är en stad vid Mexikanska golfen.

Se även:   Water Towers: Florida > Venice


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.Cirkulation 1/2007

Måste ett vattentorn vara vackert? Inte alltid, vilket vattentornet i Carnon-Plage i södra Frankrike bär syn för sägen. Det behöver inte vara vackert, bara det fyller sin funktion - att vara fästpunkt för mobiltelefonanläggningar. Tornet har även fått uppgiften att vara namngivare för busshållplatsen vid tornet - Carnon, Chateau d'eau.

Dessutom har vattentornet, förhoppningsvis, även funktionen att leverera gott dricksvatten till abonnenterna på den av saltbemängda vindar utsatta sandreveln utanför Montpelliers kust, halvvägs mot den stora semesterorten la Grande-Motte.

Se även:   Châteaux d'eau: Département 34 > Carnon-Plage


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Ebers vattentorn 2006Cirkulation 8/2006

Västjylland är ett område i Danmark med mager jordmån, vilket har skapat kärva betingelser för befolkningen. Det har tvingat dem till både sparsamhet och företagssamhet. Likheterna med Småland är påtagliga, både när det gäller ekonomiska och religiösa förhållanden.

Sparsamhetsdygden kom till uttryck 1950, när Herning, metropolen i hedområdet, skulle bygga ett nytt vattentorn, men även en ny kyrka. Besparingspotentialen var påtaglig om vattentorn och kyrktorn kombinerades. Kyrkan Sct Johannes torn, ritat av Öllgaard och Packness, hyser därför idag en vattenreservoar på 400 m³.

Se även:   Vandtårne: Herning


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 7/2006

En fördel med vattentorn är höjden. Förutom tryck i ledningarna får man också ofta en 360-graders vy över omgivningen. Något som utnyttjas på vattentornet i Joachimsthal, en ort 5 mil norr om Berlin.

Tornet byggdes 1960 och avställdes 1990. Det upptäcktes av det brittiska konstnärs- o arkitektparet Sarah Phillips och Richard Hurding, som nu har ett 99-årsarrende på den kulturskyddade byggnaden. Med EU-bidrag har det byggts ett hisstorn bredvid det trappomslutna tornet, nu bostad. Därför kan besökare idag utan kostnad bese, 24 m upp, det omgivande UNESCO-utnämnda biosfärreservatet.

Se även:   Wassertürme: Brandenburg > Joachimsthal


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 6/2006

De Pontinska träsken är ett område söder om Rom, som under antiken var viktig jordbruksbygd, men som senare förvandlades till sumpmark. Under 1920/1930-talen dikades området ut och blev åter bördig mark. Det blev även nya städer, som den 1935 anlagda Pontinia, där vattentornet blev en av de första byggnaderna.

Staden och tornet är verk av arkitekt Oriolo Frezzotti och ingenjör Alfredo Pappalardo. Det nästa 29 m höga tornet i betong, har en reservoar på 180 m³, och en fasad där tegel varvas med travertin. På tre piedestaler vid tornets bas skulle det stå statyer, projekt som dock inte blev av.

Se även:   Torri dell'acquedotti: Lazio > Pontinia


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 5/2006

Vissa tankar är globala. Det verkar även gälla vattentankar. Då det finns många sfäriska stålvattentorn i världen, måste tanken att måla tanken som ett jordklot osökt infinna sig hos några personer, på mer än en plats på jordklotet. Skånska Bjärnum är ett exempel, ett annat är Bierbeek i belgiska Flandern.

Det 29 meter höga vattentornet i Bierbeek, med en reservoar på 500 m³, stod klart 1969. År 1993 fick den sin globala målning, vilket gjort tornet så välkänt och populärt, att det nu blivit kommunens logo. En tänkvärd tanke är att tanken till ca 70 % är blåmålad, den jordklotsyta som är vatten.

Se även:   Watertorens: Vlaams Brabant > Bierbeek

Se även:   Vattentorn: Hässleholm > Bjärnum


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.


Cirkulation 4/2006

Floden Weser flyter genom den gamla fria tyska hansastaden Bremen, med fotbollsarenan Weserstadion på högra stranden och stadens äldsta vattentorn på vänstra stranden. Det 47 meter höga tornet i rött tegel och sandstensgesimser, fyra åttakantiga hörntorn, två cisterner på totalt 1 700 kubikmeter och ångmaskindrivna pumpar därunder, stod klart 1873 och är ritat av Fr. R. Th. Berg och J. G. Poppe.

I ett hörntorn fanns skorsten, i två torn till- och frånledningar samt i fjärde tornet en trappa. Tornet blev träffat av en bomb under det senaste kriget, men är i dag restaurerat, minnesmärkt och i drift.

Se även:   Wassertürme: Bremen


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.


Cirkulation 3/2006

I norra Bottenviken ligger den finska staden Kemi. Här byggdes 1939-40 ett 52 m och 14 våningar högt stadshus, ritat av Bertel Strömmer, med två reservoarer på totalt 500 m³ i husets övre del. Efter Finlands fred med Sovjetunionen 1944 tvingades tyskarna retirera norrut och förstörde mycket under sin reträtt. I Kemi sprängde de ett tre våningar stort hål i stadshuset, som dock stod kvar och kunde repareras och tillbyggas 1945.

En ny stor utvidgning av stadshuset, ritat av Aarne Ervi, skedde 1965-69, och då tillkom tre nya cisterner, så att volymen för de fem reservoarerna blev totalt 2 500 m³.

Se även:   Vattentorn: Kemi


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 2/2006

Vattenskador i bostadshus är ett växande problem enligt försäkringsstatistiken. Eftersom det runt om i världen finns en hel del byggnader, som kombinerar bostäder med en vattenreservoar, borde dessa hus enligt logiken löpa en större risk att få skador. Risker som inte minst borde beröra Tyskland, med dess många bostadsvattentorn.

I Velbert, en tysk stad mittemellan floderna Ruhr och Wupper, byggdes ett vattentorn av denna typ år 1957. Allra överst i huset finns en 10 m hög reservoar i spännarmerad betong med en volym på totalt 3 000 m³ vatten. Det är många vattendroppar som strävar nedåt.

Se även:   Wassertürme: Nordrein-Westfalen > Velbert


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 1/2006

Château d'eau, det franska ordet för vattentorn, kallas den berömda anläggning som finns i Montpellier, en stad i södra Frankrike. I vår nomenklatur skulle tornet i stället benämnas markreservoar. Vattenreservoaren, belägen på stadens högsta punkt, ligger nämligen under den med korintiskt kapitäl försedda magnifika hexagonala tempelöverbyggnaden från 1768, ritad av arkitekt Jean Antoine Giral.

Från floden Lez fördes vattnet till reservoaren på en akvedukt, som är 880 m lång och 22 m hög, och är inspirerad av den lite nordligare belägna berömda romerska akvedukten Pont du Gard.

Se även:   Châteaux d'eau: Département 34 > Montpellier


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Ebers vattentorn 2005

Cirkulation 8/2005

I Danmarks sydligaste och minsta köpstad, Nysted på Lolland, uppförde man 1912-1913 ett 35 meter högt vattentorn med en reservoar på 94 m³. Det gula putsade svagt koniska betongtornet med vita gesimser, en entré i nybarock och ett rött sextonsidigt tegelmansardtak, projekterades av arkitekt Alf. Jørgensen och ingenjör Georg Jochumsen.

Tornet som var i drift till 1976, renoverades 1977 och 1988, för att därefter under sommarhalvåret hysa utställningar samt ge besökare möjlighet att gå upp och beundra utsikten. Det blev det sjätte vattentornet i Danmark som fått byggnadsminnesstatus.

Se även:   Vandtårne: Guldborgsund > Nysted


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 7/2005

Det brukar vara sparsamt med vattentorn av dignitet på vulkanöar, eftersom topografin här ger goda preferenser för markreservoaralternativet. Ett undantag som bekräftar regeln står i Santa Cruz på Teneriffa. Här finns ett stort oljeraffinaderi, Spaniens äldsta, med ett högst ordinärt standardstålvattentorn.

Frågan är vattentornsfunktionen är det primära numera, där det står vid motorvägsinfarten till staden. Det har nog mera funktionen av skyltstativ för det stora oljebolaget CEPSA, som här visar både tid och temperatur i digital form, men nog aldrig behöver visa minusgrader.

Se även:   Torres del agua: Islas Canarias > Santa Cruz de Tenerife


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 6/2005

Var Babels torn ett vattentorn? Det omvända förhållandet var i alla fall arkitekten Christian de Portzamparcs idé, när han ritade på sitt första uppdrag, ett vattentorn i nya området Marne-le-Vallèe, öster om Paris.

Tornet skulle placeras inne i en rondell i Noisiel, och arkitektens lösning blev inte bara ett vattentorn i betong utan också ett omslutande gallerverk, som alluderade till Gustave Dorés kända bibelillustration. Gallerverket skulle täckas av slingrande växter och framkalla illusionen av hängande trädgårdar. Ett vattentorn, byggt 1971, där det gröna är uppåt väggarna.

Se även:   Châteaux d'eau: Département 77 > Noisiel


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 5/2005

I vattentornet i stadsdelen Bruderholz i den schweiziska staden Basel slingrar sig upp- och nedtrapporna utmed innerväggen som två skruvspiraler. Det 35 meter höga tornet i art deco-stil från 1926, ritat av arkitekten Emil Vischer, fick 2001 en ljusare nyans än fotot från 1984.

Det finns reservoarer på 500 m³ under tornet för en lägre zon, och en reservoar på 320 m³ under utsiktsterrassen för en högre zon. För att passera tornets entrégrind måste en mindre avgift läggas i bössa. På närbelägna Café Wasserturm gick det åtminstone förr att njuta av vatten som passerat kaffebönor eller teblad.

Se även:   Wassertürme: Schweiz > Basel


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 4/2005

En idealstad grundad 1593, med ett vattentorn i jugendstil från 1914-15 ligger nordväst om Trieste i Italien. Det är staden Palmanova, en gång grundad som ett venetianskt gränsfäste och byggd efter det som man då trodde var en romersk idealplan.

I den renässansbefästa niosidiga staden strålar gatorna ut radiellt några kvarter från det sexkantiga torget. Den är beskriven i de flesta läroböcker i stadsgeografi eller stadsplanering. I slutet på en av de radiella gatorna står ett betongvattentorn, planerat av ingenjör Schiavi. Tornet, med en reservoar på 250 m³, togs ur bruk på 1990-talet.

Se även:   Torri dell'acquedotti: Friuli-Venezia-Giulia > Palmanova


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 3/2005

Vattentorn är stabila byggnader, som står stadigt även när stormen viner som mest, vilket besannades då skribenten 1992 såg en bild i en utländsk kollega till Cirkulation. Bilden var tagen efter orkanen Andrews härjning i södra Florida den 24 augusti 1992 och visade ett intakt vattentorn mitt bland raserade hus och omkullvräkta träd.

Tornet med den ofta förekommande amerikanska ortsnamnsmålningen var bekant, eftersom det hade fotograferats i april samma år, men då omgivet av lummig grönska i ett välmående samhälle. Naturkrafterna må vara starka, men ibland går de bet på vattentornen.

Se även:   Water Towers: Florida > Homestead


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 2/2005

Basunera ut att vatten är en gudagåva! Det var kanske tanken när arkitekt A Turek och ingenjör Josef Franzl formade i stadsdelen Vinohrady i den tjeckiska huvudstaden Prag. På en gesims står här trumpetande änglar i tornets alla hörn och meddelar budskapet.

Det har inte snålats på fasadutsmyckningen på det nyrenässanska tornet från 1891, det enda som är modest är reservoarvolymen på 200 m³. Det sju våningar höga tornet, med en utsiktsplats överst, togs ur drift 1962 och har därefter byggts om till bostäder. År 1993 gjordes en rekonstruktion av fasaderna samt reparation av uren.

Se även:   Vodni vĕž: Praha > Vinohrady


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 1/2005

Civilingenjör G Oesten i Berlin, Tyskland fick i maj 1901 i uppdrag av den schleswigska staden Flensburg att projektera ett vattentorn vid det befintliga vattenverket på Mühlenstrasse. Detta eftersom försörjningen i den övre tryckzonen i fjordstaden behövde bli bättre. För bygget anslogs 170 000 Goldmark.

Bygget kom i gång hösten 1901 och var klart i augusti 1902. Det mönstermurade vattentornet blev 29 m högt och fick en reservoar på 350 m³. Vid slutredovisningen i augusti 1902 visade det sig att bygget underskridit budgeten med ca 30 000 Goldmark, en upplevelse förunnad få beställare.

Se även:   Wassertürme: Schleswig-Holstein > Flensburg


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Ebers vattentorn 2004

Cirkulation 8/2004

Grodor och vatten hör ihop, men inte i vattentorn. På Lyngbyvej i Köpenhamn, Danmark kan man dock se blinkande grodor utanpå vattentornet, här som ljusreklam. Det är ett skorstensvattentorn för godistillverkaren Galle & Jessen. Den 50 m³ stora reservoaren från 1927 tillkom därför att förbrukningen ibland var så stor, att det kommunala ledningsnätet inte alltid kunde leverera den behövliga vattenmängden.

Fabriken flyttade 1988, men tornet står kvar och blev skyddat 1998 och 10 år framåt. Därför kan det fortfarande göras reklam för en av firmans stora produkter - fyllda chokladgrodor.

Se även:   Vandtårne: København > Vibenshus Runddel


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 7/2004

Får man kalla vattentornet i Worms i Rheinland-Pfalz för en vattenkatedral? Det finns nog skäl till det. Vattentornet är nämligen byggt i samma stil som katedralen i denna tyska stad. Medan domkyrkan har sitt ursprung på 1000-talet, byggdes vattentornet 1888-1890. Det som präglar katedralen är 1100-talets senromanska stil, samma stil som arkitekten K Hofmann har applicerat på vattentornet.

Det 58 meter höga tornet har en reservoar på 1 200 m³. Det är ett påkostat bygge för en stad som vid denna tid hade en befolkning på 32 000 invånare och en capitaförbrukning på 103 liter per person och dygn.

Se även:   Wassertürme: Rheinland-Pfalz > Worms


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 6/2004

Möss finns ofta i människans närhet, vattenkulturen inte undantagen. Tre mil öster om Paris finns sedan ca 10 år tillbaka ett litet Amerika - Euro Disneyland, med ett Musse Pigg-inspirerat vattentorn. Ett torn som går att fotografera utifrån, i motsatts till dess kollega i Anaheim vid Los Angeles.

Tornarkitekt i en vidare bemärkelse får nog anses vara Walt Disney. Vattentornets centrala betydelse bevisas av att i nöjesparkens emblem finns två likställda symboler - Törnrosaslottet och Vattentornet. Vattentornsvarianten av Mickey Mouse är nog den variant, som inte får vatten i öronen.

Se även:   Château d'eau: Département 77 > Val d'Europe


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 5/2004

Vattentorn med loftgång är en inte helt vanlig företeelse, men som finns i stadsdelen Letna i den tjeckiska huvudstaden Prag. Det är inte känt om arkitekten J. Fialka haft uttrycket 'spela för gallerierna' från Shakespeares tid i tankarna när han ritade tornet, men det är goda åskådarplatser han i alla fall har skapat.

I det magnifika nyrenässanska tornet från 1888, lyckades arkitekten få in en reservoar på 197 m³, vilket ger mycket arkitektur per m³. År 1913 byggdes tornet om, så att där blev bostäder för vattenverkets anställda. I dag bedriver föreningar verksamhet i det ombyggda tornet.

Se även:   Vodni vĕž: Prag > Letná


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 4/2004

Att köra över ett vattentorn är inte en vanlig företeelse. Det är dock möjligt att göra i fem filer och på två våningar i San Francisco, USA. Under hängbron San Francisco - Oakland Bay Bridge, inte att förväxla med Golden Gatebron, står ett mindre vattentorn, väl skyddat från regn. Tidigare gick också järnvägen över tornet, men denna trafik ersattes på 1950-talet av bilar.

Tornet står inte i stadens säkraste kvarter, och absolut inte så säkert som det snarlika vattentornet på den närliggande ön Alcatraz. Överkörning av vattentorn har skribenten annars endast sett utföras av en grävmaskin.

Se även:   Water Towers: California > San Francisco


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 3/2004

Den rotationssymmetriska formen kring en vertikal axel är en mycket vanlig utformning av vattentornens reservoardel, och det finns goda skäl till att många torn har fått denna form. Ett vattentorn som definitivt inte hör till denna kategori, fanns 1983 på ett av Europas största avloppsreningsverk - Beckton Sewage Treatment Plant i östra London, Storbritannien.

Detta betongvattentorn avvek radikalt från den rotationssymmetriska formen, men torde ha varit enklare att formsätta. Becktonverkets ägare, Thames Water har dessvärre inga uppgifter om tekniska data eller om arkitekten.

Se även:   Water Towers: Greater London > Newham


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 2/2004

Madrids vattenbolag, Canal de Isabel II, namngivet efter en spansk 1800-talsdrottning, har ett magnifikt vattentorn intill sitt huvudkontor. Det 36 m höga tornet med ett välvt zinktak och ett generöst bruk av tegel är ritat av ingenjör Martín y Montalvo. Det 12-sidiga tornet, med en stålreservoar på 1 500 m³, byggdes 1908-1911 och var i drift fram till 1952.

Efter ett beslut 1985, restaurerades tornet och byggdes om till utställningslokaler. Nu finns här ofta fotoutställningar och på de invändigt vitmålade stålreservoarväggarna visas bildspel och man får därmed upplevelser i tanken.

Se även:   Torres del agua: Madrid > Madrid


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 1/2004

Den badiska staden Kehl i Tyskland, granne med Strassburg, slöt på sin tid ett avtal med civilingenjör M. Hessemer från Frankfurt am Main, om att han för egna pengar skulle ordna stadens vattenförsörjning. På grund av det privata företagets höga vattenpris, lyckades staden efter process ta över verksamheten 1910.

Det 1904-1905 privat byggda tornet, med en totalhöjd på 47,5 m och en reservoar på 300 m³, fick en harmonisk gestaltning med tornhuvud som både var infallsrikt och komplicerat. Dessvärre gick ursprungsformen förlorad under kriget, men ersättningen får sägas vara acceptabel.

Se även:   Wassertürme: Baden-Württemberg > Kehl


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Ebers vattentorn 2003

Cirkulation 8/2003

Utstansningen "G.V." på vindflöjeln på vattentornet i danska Glostrup, är en stolt markering att förortskommunen väster om Köpenhamn är ett modernt samhälle med eget vattenverk. Det 33 m höga vattentornet i tegel, med en reservoar på 110 m³, byggdes 1905 i romansk stil under jugendstilens glansperiod, efter ritningar och beräkningar av ingenjör August Fensmark.

Tornet var i bruk fram till 1963, då det ersattes av ett nytt och större vattentorn. Förslaget att riva vattentornet och anlägga en bensinstation gick om intet, så idag vårdas det gamla vattentornet som Glostrups kännetecken.

Se även:   Vandtårne: Glostrup


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 7/2003

En vattentornsbyggnad med fordom bra tryck ligger i Paris norra förort Bobigny. Här byggde den gamla tidningen L'Illustration på 1930-talet ett låghus för tryckeriet och ett höghus för redaktionen. Höghuset fick överst en stor vattenreservoar med tornklockor. Arkitekt blev ovanligt nog tidningens egen generalsekreterare Louis Baschet.

Då tidningen anklagades för samarbete med tyskarna under kriget, stängdes den 1945, varefter ett transportföretag tog över. Den tidlösa byggnaden har i några år stått tom med bristande skötsel, men renoveras nu för att hysa ett Parisuniversitet.

Se även:   Château d'eau: Département 93 > Bobigny


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 6/2003

Stålprofilleverantörernas önskekund är upplevelsen när man ser vattentornet i Batavia, New York State, USA. På ett för landet sedvanligt sätt har här stål använts som konstruktionsmaterial för vattentorn, även om inte alla stålvattentorn nyttjar stålprofiler för den bärande delen.

Det är ett av stadens två vattentorn, av va-verket officiellt angett som liggande bakom Ponderosa Steak House, som försörjer staden med ett tryck på 27-36 m vp. Staden på ca 16 000 invånare ligger 5 mil öster om Buffalo, och är namngivet efter ett germanskt folk vid Rhendeltat (bataver) i nuvarande Holland.

Se även:   Water Towers: New York > Batavia


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 5/2003

Ett eklektiskt vattentorn står på området De Esch i Rotterdam, Nederländerna. Med detta menas att arkitekturen består av olika stilar. För det här tornet, ritat av direktören för byggnadskontoret C. B. van der Tak, är det närmast romansk stil, nyrenässans men även österländskt som är gällande.

I det 44 meter höga tornet, som står vid floden Nieuwe Maas, fanns när det stod klart 1873 en reservoar på 1 500 m³ och därunder maskinistbostäder. Det är därmed ett av Nederländernas äldsta och största vattentorn. Det är nu byggnadsminneförklarat, och ombyggt till kontor med adress Watertorenweg.

Se även:   Watertorens: Zuid-Holland > Rotterdam


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 4/2003

Det nya vattentornet i Hannovers norra stadsdel Vahrenwald hade Europas största vattentornsreservoar när det stod klart det 1911. Den nitade Intze-konstruktionen rymde 4 100 m³ vatten, och vilande på 140 stålpelare. Den totala tornhöjden ovan mark, för det av arkitekt Schaedtler ritade niedersachsiska tornet, var 62 m. Fasaden var grovhuggen blågrön kalksandsten, med en manshög hannoversk vapensköld ovanför dörren.

Tornet blev som många andra tyska vattentorn både bombskadat och reparerat. Det avställdes till sist 1963, men äras nu med en egen spårvägshållplats - "Wasserturm".

Se även:   Wassertürme: Niedersachsen > Hannover


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 3/2003

Jorden roterar. Ett fenomen som ibland man kan se vid vattentornet i Euraåminne/Eurajoki i västra Finland. I tornets utkragade kant är en 40 meter lång och 110 kg tung pendel fäst. När pendeln sätts i rörelse, kommer den enligt tröghetslagen att fortsätta pendla i samma riktning.

Jordens rotation medför dock att pendeln till synes ändrar riktning. Eftersom pendeln är lång, tar det tid innan den stannar, vilket gör det lättare att se rörelseförändringen. Ett experiment som kallas Foucaults pendel, och som normalt sker inomhus. I den finska skogens ly sker dock detta utomhus. Till och från.

Se även:  Vattentorn: Euraåminne/Eurajoki


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 2/2003

Med en totalhöjd på 67 m räknas vattentornet i Wiens stadsdel Favoriten till ett Europas högsta, högt med tanke på att det endast är 33 m upp till vattenspegeln. Tornet, byggt 1898/99, har getts en gestaltning värdig paradgatorna inne i Wien. Under takets glaserade tegel i fem kulörer leder en 203 meter lång spiralramp upp till två reservoarer på 1 050 m³ respektive 203 m³.

När Wien 1910 fick en ny vattenledning från bergen, minskade tornets betydelse och avställdes slutligen 1956. För några år sedan renoverades det grundligt och är nu byggnadsminne och ibland öppet för konstutställningar.

Se även:   Wassertürme: Wien > Favoriten


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 1/2003

Biofilm i en vattenreservoar anses som något negativt, en förorening. I Neunkirchen i tyska Saarland är biofilm däremot något positivt, eftersom man i det nedlagda järnverkets kylvattentorn har inrett fyra biosalonger. Det 41 meter höga tornet med en största diameter på 14 meter, rymde 2 200 m3 vatten när det stod klart 1936.

Vattentornet blev byggnadsminne 1985, och efter om- och tillbyggnad 1996 finns här nu motionscenter, pub, bistro, café och ett brauhaus med ölsorterna Turm Gold och Turm Black. Men också multibiografen Cinetower, som kanske någon gång kör en urvattnad filmstory.

Se även:   Wassertürme: Saarland > Neunkirchen


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Ebers vattentorn 2002


Cirkulation 8/2002

Peder Andersen var en fabrikör som levde och verkade på 1800-talet i Frederiksberg, en av den danska huvudstaden omsluten kommun. Han ordnade 1869 en privat vattenförsörjning för östra delen av hemkommunen, och byggde då ett vattentorn på sin tomt.

År 1877 upprepade han bedriften genom att längre västerut, vid P Andersens Vej, uppföra ett nytt vattenverk och vattentorn. Tornet, med en av krysspelare uppburen reservoar på ca 500 m³, togs ur bruk 1948 och är sedan 1990 byggnadsminne. Än i dag står namnet Andersen på vattentornet, ett vackert minne som kanske även skulle passa andra sonnamn...

Se även:   Vandtårne: Frederiksberg


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 7/2002

Att brygga öl kräver förutom malt, humle och jäst, även gott vatten. Många bryggerier brukar i sina försäljningsargument framhålla vilken god vattenkälla de förfogar över. Bryggeriet "Pilsner Urquell" i staden Pilsen i Tjeckien, skulle kanske förutom att framhålla sitt mjuka vatten, även kunna sälja urpilsnern på sitt vattentorn, vare sig tornet innehåller råvaran eller slutprodukten.

Bryggeriområdets brandpostståndrör är märkta "Pilsner Urquell", och det sekelgamla jugendvattentornet kommer självklart att serva dessa vid släckning, antingen det gäller brand eller törst.

Se även:   Vattentorn: Tjeckiska Zapadni > Pilsen


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 6/2002

Silicon Valley må var den moderna teknikens Mecka, men människorna där liksom annorstädes har behov av vatten. Vatten levererat med hjälp av gammal beprövad teknik, såsom kommunicerande kärl, vilket på den låglänta marken söder om San Francisco Bay innebär vattentorn.

Ett sådant torn i lokalt anpassad stil finns på Agnews Developmental Center, ett tidigare delstatligt mentalsjukhus i den kaliforniska staden San Jose, Silicon Valleys hjärta. En del av modernitetens apostlar värdesätter dock dessa upprättstående teknikrelikter, eftersom de kan nyttjas inom mobiltelefonin.

Se även:   Water Towers: California > San Jose


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 5/2002

Eau de Cologne är kanske det, som numera fyller det gamla vattentornet på Kaygasse i Köln. Annorlunda var det, när det 35 meter höga tornet stod klart 1872, då fylldes det med en annan form av vatten från Köln, 3 600 m³ dricksvatten. Det av den engelske arkitekten John Moore ritade tornet avställdes vid det förra sekelskiftet, varefter det hyste verkstäder och lager.

Under det andra världskriget blev tornet en bunker med tjock betong. Krigshandlingarna skadade tornet svårt, men det gick en ny vår till mötes när det i slutet av 1980-talet byggdes om till ett ytterst smakfullt lyxhotell, kanske Tysklands bästa och mest särpräglade, där gästerna säkert omslutes av någon eterisk vätska.

Se även:  Wassertürme: Nordrhein-Westfalen > Köln


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 4/2002

Vattentorn är en form av upplyftande verksamhet, som intressant nog finns på en del flygplatser, såsom på Prags gamla flygplats Kbely. Tornet där, i armerad betong med supplerande inglasningar och en flygfyr överst, ritades av arkitekt Ottakar Novotny och byggdes 1927-28.

Reservoarfasadens flygplansreliefer (troligtvis en Farman F-62 Goliath) skapades av Jan Lauda. Dessa reliefplan har civilflygplansregistreringen "L-B", en beteckning som gällde för Tjeckoslovakien fram till 1930. Vattentornet, sedan länge stående på militärt område, togs ur drift under 1970-talet. På ett annat plan, det heraldiska, har tornet lyfts, det pryder nu stadsdelen Kbelys vapensköld.

Se även:   Vattentorn: Prag > Kbely


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 3/2002

En av den armerade betongens pionjärer, François Hennebique byggde år 1904 ett hus till sig själv i Bourg-la-Reine, en mondän förstad söder om Paris. Detta spännande hus är ett bra exempel på hur man använder betongen i en monolitisk konstruktion, ett område där Hennebique var en föregångsman.

I huset har han nyttjat många av betongens avancerade uttrycksmedel, vilket tillsammans med det gedigna arbetet gjort att huset fortfarande upplevs som modernt.

Ett av byggelementen, kronan på verket, är det minaretliknande 40 meter höga tornet, som halvvägs upp har en vattenreservoar rymmande 25 m³. Med detta vattentorn har Hennebique byggt ett den armerade betongens utropstecken.

Se även:   Château d'eau: Département 92 > Bourg-la-Reine


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 2/2002

Hydriatri (kallvattenbehandling) botar nervösa sjukdomar. Kan det ha varit tankar om denna terapeutiska behandling, som gjorde att när man i den kejserliga tyska huvudstaden Berlin i slutet av 1800-talet skulle bygga ett nytt psykiatriskt sjukhus för 1 000 patienter, även planerade in ett vattentorn? Eller var det bara ett konstaterande att friskt vatten ger friska liv. År 1880 stod i alla fall hospitalet klart, med vattentornet centralt placerat i området.

Arkitekt för det som i dag heter Karl-Bonhoffer-Nervenklinik var Stadtbaurat Herman Blankenstein. Det 28 meter höga vattentornet, med en kvadratisk grundplan, hade ursprungligen en reservoar på 85 m³, men denna ökade till 90 m³ vid ombyggnaden 1967, när reservoarens kopparplåt byttes ut mot förzinkat stål. I vilken mån även behandlingen har förändrats är okänt, kanske är någon metod droppad.

Se även:   Wassertürme: Berlin > Reinickendorf


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 1/2002

Att illustrera margarinpaket med vattentorn är inte vanligt, men har använts av Esbjerg Maragarinefabrik. Det är ett grepp som är förståeligt, eftersom ett varumärke skall vara särpräglat och därtill kopplat till positiva värden. Vad kan då vara mera lämpligt än ett magnifikt vattentorn och därtill den danska stadens kännetecken.

Arkitekt för det sedan 1897 på en kulle, tillika bronsåldershög, stående västjylländska tornet, med sina karakteristiska tureller, var Christian Hjerrild Clausen. Han har med stor sannolikhet haft det medeltida Haus Nassau i Nürnberg som förebild. Tornets cylindriska reservoar rymde endast 130 m³, vilket tidigt blev för lite i den expansiva exporthamnstaden.

Det sedan länge avställda tornet, fick för tio år sedan en gedigen upprustning, och hyser idag sommarutställningar med tornutsikt. Det byggnadsminneförklarade tornet med egen förening har nu, skulle man kunna säga, hamnat i smöret.

Se även:   Vandtårne: Esbjerg


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Ebers vattentorn 2001

Cirkulation 8/2001

På en ö, omfluten av Europas näst största flod, står sedan 1911 ett vattentorn i betong. Det oktagonala vattentornet på Margaretaön, där man från tornets utsiktsplan har en god vy i alla riktningar över den ungerska huvudstaden Budapest, är 55 m högt, och hade en reservoar på 502 m³ och en hvy på 40 m innan det togs ur drift ca 1960.

Tornet är ritat av dr Zielinski Szilárd, vars penna även signerat ritningar till andra vattentorn från denna den armerade betongens tid. Under andra världskriget blev tornet svårt skadat, men har återställts och är nu UNESCO-skyddat.

I tornets entré sitter en marmortavla som i guldbokstäver anger tekniska data, bl. a. höjduppgifter relaterade till både Donau och Adriatiska havet, vilket antyder att Ungern före Trianonfreden var ett betydligt större land. Ön är budapestbornas oas, där det är möjligt att både släcka törsten och att besöka utomhusbad med vatten från öns mineralrika varma källor.

Se även:   Vattentorn: Budapest > Margitsziget


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 7/2001

Cuxhaven är sista hoppet att nå sin båt, för den i Hamburg akterseglade sjömannen (90 km med taxi, vilket säkert någon gammal VA-maskinist känner till). Staden är nämligen hemmahamn för lotsarna vid Elbes utlopp. Skulle sjömannen missa båten, och ändå vilja ha sin koj under vattenlinjen, kan han kanske ställa hoppet till stadens vattentorn.

Här finns nämligen fyra lägenheter under den 950 m³ stora reservoaren. Det 48 meter höga vattentornet byggdes 1897, och är ett verk av firma Hoffmann i Berlin. Överst fanns en tornspira med ett förgyllt klot, samt en vindflöjel formad som en delfin.

Vid en takrenovering 1967 fann man att arbetarna hade kompletterat de officiella dokumenten som placerats i klotet, med egna papper. De har idag blivit värdefulla sociala dokument. Tornet som alltjämt är i bruk, är nu byggnadsminne.

Se även:   Wassertürme: Niedersachsen > Cuxhaven


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.Cirkulation 6/2001

Ett vattentorns vindflöjel som visar en fysiskt krävande vattenhämtning, kan kanske vara ett sätt att framhäva tornets fördelar. Då vattentornets arkitekt/konstruktör är okänd, kan man bara spekulera i skälen till att vindflöjeln på tornet på Buöy i Stavanger, Norge visar hur en pojke, med en klassisk gårdspump, pumpar upp vatten i en gummas ämbar.

Vattentornet i armerad betong, som byggdes 1920 i samband med etableringen av en stor mekanisk verkstad på ön, har en höjd på 23 meter, vindflöjeln medräknad. Tornet hade en reservoarvolym på 170 m³ och en högsta vattennivå på +48 m, innan det togs ur drift 1955, året då Buöy fick vatten från Stavanger centrum.

1995, tre år efter det att bilden togs, restaurerades tornet grundligt, både av historiska skäl och för att tornet är ett landmärke i staden. Då togs även den gamla vindflöjeln i järn ner och ersattes med en kopia i mer beständigt material.

Se även:   Vanntårne: Norge > Stavanger


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Se även artikel om tornets vindflöjel:   Toppenpump

Cirkulation 5/2001

Det pågår en strid om ett viktorianskt vattentorn i den engelska staden Colchester, en stad grundad av romarna och som ligger några mil nordöst om London i grevskapet Essex. Den grupp som vill bevara vattentornet i dess ursprungliga skickelse, kallar sin kampanj "Save Jumbo for Colchester".

Namnet Jumbo fick tornet redan vid sin tillblivelse 1883, där förebilden var en elefant på London Zoo. Det 40 meter höga tornet, som står stadigt på fyra ben med en femte central lem för kommunikation, är murat med 1,2 miljoner tegelstenar och bär upp en reservoar i gjutjärn på 1.000 m³. Vattentornet, som på sin tid kostade 11 000 £ att bygga, togs ur drift 1987 för att därefter säljas till nya exploatörer för 100 000 £.

Striden står nu mellan ägare som önskar en kommersiell ombyggnad och en kampanjgrupp som önskar att tornet blir tillgängligt för allmänheten samt får en funktion värdigt detta kulturarv. Tornbilden togs 1983, skribenten då ovetande om tornet det året firade 100 år.

Se även:   Water Towers: Essex > Colchester


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 4/2001

En högt placerad villa med perfekt utsikt och där träden inte skuggar. Det är det intryck man får när man ser det 26 meter höga vattentornet i Garching b. München i Tyskland, en stad norr om den bayeriska metropolens agglomeration.

Vattentornet, med en kvadratisk bas på 5,4 meter, byggdes i armerad betong och utrustades med en reservoar på 63 m³. Arkitekten är okänd, men tornet planerades 1909 och stod klart i december 1911, allt under uppsikt av Königlich Bayerishes Wasserversorgungsbüro.

Vattentornet togs ur bruk 1961, eftersom brunnarna i Garching hade förorenats. I stället får abonnenterna nu sitt vatten direkt från Münchens vattenledningsnät. Tornet är sedan 1981 skyddat som industriminnesmärke, och blev restaurerat 1988 i samband med att reservoaren skrotades.

Nu pågår diskussioner om på vilket sätt tornet skall brukas. Skulle det bli bostad, får man nog hindra gästerna att gå ut på altanen.

Se även:   Wassertürme: Bayern > Garching bei München


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 3/2001

En reservoar på bara 25 m³ vatten, skapar normalt inte ett pampigt vattentorn. Men så är inte heller Bismarcktornet på höjderna i nordvästra Stuttgart i Tyskland ett vanligt vattentorn. Det byggdes 1904 för att hedra den något år tidigare avlidne grundaren av Tyska riket, rikskansler Otto von Bismarck. Arkitekt för det 20 meter höga tornet i sandsten var professorn från Dresden, W. Kreis.

Självfallet har den altarliknande stenhögen med sitt höjdläge över den württembergiska huvudstaden fungerat som utsiktstorn, men på toppen har även brunnit midsommareldar.

Det var dock inte behovet av att släcka dessa eldar, utan mera behovet av att få ett bättre vattentryck för de närliggande villakvarteren, som gjorde att man år 1928 skapade en vattenreservoar i monumentet. Den begränsande reservoarvolymen ger en liten vattenyta på 4,5 x 2,5 meter, en vattenyta som dock når upp till höjden 426 meter över havet.

Se även:   Wassertürme: Baden-Württemberg > Stuttgart


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 2/2001

Den tongivande arkitekturstilen i de nordtyska medeltidsstäderna var gotiken. Vad var då inte naturligare än att denna gotik var inspiration för de självmedvetna städerna, då de för ett sekel sedan skulle bygga ut samhällsservicen. Den nordtyska gotiska kyrkan med sin höga tornspira, fick sin efterföljare i den nya tekniska erans nygotiska vattentorn med tinnar, som i den mecklenburgiska hansastaden Rostock i Tyskland.

Här står sedan 1903 ett vattentorn i mönstermurat tegel med sju trappstensgavlar och med blinderade fönster, allt vilande på en sockel av granit. Det var Stadbaudirektor Dehn som ritade det 60 meter höga vattentornet med en diameter vid grunden på 18 meter.

Tornet rymde tills det togs ur drift 1959 en reservoar på 800 m³ vatten. Efter restaurering är tornet numera byggnadsminne och inrymmer magasin för stadens museum, samt i bottenplanet en samlingslokal för barn och handikappade.

Se även:   Wassertürme: Mecklenburg-Vorpommern > Rostock


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 1/2001

Bingo! kanske byggarna ropade, när de fick det sista stålsegmentet på plats på vattentornskonstruktionen i spelstaden Atlantic City. Staden ligger i delstaten New Jersey, 20 mil söder om New York City. Tornets 2 millioner gallon vatten (ca 7 500 m³) når som mest upp till nivån 38 meter över Atlanten. Då står tornfoten på nivån 3 meter, det är inte högt, men så ligger också staden på en strandrevel.

Ståltornet är konstruerat av Elam Associates och är byggt 1998 av Pitts-Des Moines Inc och stod klart för drift 1999. Vattentornet är numera målat som en varmluftsballong med vertikala färgfält och med ett tornskaft målat som en ballongkorg, med aeronauter och allt.

Det var Jeff Elam som föreslog idén och fick konstverket på plats. Fyra manshöjder på tornskaftet är anti-graffiti-skyddat, och det är tur det, för risken av åverkan på tornet vore även i spelstaden Atlantic City en onödig form av gambling.

Se även:   Water Towers: New Jersey > Atlantic City


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Ebers vattentorn 2000

Cirkulation 8/2000

Ett skolexempel på vattentorn återfinnes i den badiska staden Mannheim i Tyskland. I stadsdelen Luzenberg bildar vattentornet och skolan ett integrerat byggnadskomplex. Denna inte helt vanliga kombination tog sin början 1907-08 då vattentornet byggdes som en solitär.

Därefter uppfördes under åren 1912-14 skolbyggnaderna, i huvudsak två flygelbyggnader till tornet. Utsmyckningen av skolans inre rum byggde inte oväntat på temat vatten. Vattentornet är 56 meter högt, och hade en reservoar på 2&nsp;000 m³ innan det avställdes 1970.

Numera har tornet blivit ett mycket högt cirkulärt "akustiskt" uppehållsrum med cafeteria för skolans elever. Dagens modesta torntak är en nykonstruktion, eftersom andra världskrigets bombningar skadat det gamla taket, ett tak med brant resning, avslutat med en kula.

Trots nuvarande torns reducerade höjd är byggnaden ett markant inslag i stadsbilden och har blivit symbolen för Luzenberg. Med rätta har jugendvattentornet därför blivit förklarat som byggnadsminne.

Se även:   Wassertürme: Baden-Württemberg > Luzenberg


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 7/2000

På en hög strandbrink på floden Tejos vänstra strand, står sedan 1979 ett gult vattentorn i betong. Tornets bärande del består av tre halvcylindrar, med öppningarna utåt. Halvcylindrarna övergår i den övre delen i tre slutna cylindrar, som tillsammans utgör reservoaren på 1 000 m³. Detta vattentorn heter på portugisiska Reservatrio elevado do Rapouso.

Skribenten kom en gång 1982 fram till tornet, och ställde en del frågor om vattentornet till den ingenjör som ledde arbetet med en pumpinstallation i markbyggnaden. Ingenjören kunde dessvärre inte besvara frågorna, eftersom han och installationsgänget just då skulle köra bort och luncha, men om jag var intresserad kunde jag själv gå upp i tornet.

Så skedde och uppe i tornet hade jag en vidunderlig utsikt över den stad som ligger på andra sidan floden Tejo - Lissabon. Numera är vattentornet inhägnat med ett två meter högt stängsel, krönt med taggtråd.

Se även:   Torres da água: Setúbal > Caparica


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 6/2000

En sparsmakad version av vattentorn är kanske det första intrycket man får, när man ser vattentornet i den gamla hansastaden Groningen i norra Nederländerna. Tornet, som står inne på gården i ett centralt bostadskvarter, representerar en reservoartyp som kallas Barkhausen-reservoar efter sin tyske upphovsman, en professor i Hannover.

Vattenbehållaren har formen av en cylinder som nedåt övergår i en halvsfär. De vertikala stöttorna är fästa i övergången mellan dessa geometriska former. Det är en enkel typ att tillverka och det uppstår heller inga invecklade tryckkrafter.

Vattentornet i Groningen är byggt 1908 av A. Wilke & Co, Braunschweig och förmodas vara ritat av Carl Francke, Bremen. Det är 45,3 meter högt och rymde 1 000 m³ vatten, innan det togs ur drift för ca 20 år sedan.

Se även:   Watertorens: Groningen


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 5/2000

Forna tiders vattenkrävande järnvägsdrift - ånglok, krävde att dessa små mobila vattentankar då och då fylldes på med nytt vatten. För detta ändamål byggdes stationära vattenreservoarer, ofta standardiserade mindre vattentorn.

Det finns dock exempel på mer särpräglade former, som vattentornet vid Dortmund Südbahnhof. Det av de tyska statsbanorna 1927 uppförda 43 meter höga vattentornet i armerad betong, ritades av arkitekterna H Lehman och M Venner.

Förutom två betongcylindrar, med en sammanlagd reservoarvolym på 800 m³ i byggnadens övre tredjedel, fylldes tornet även med kontor, övernattningsrum och badanstalt för järnvägens personal. Fasaden, där våningsplanen är markerade med horisontella putsgesimser, orienterar sig mot "Amsterdamskolans" tegelexpressionistiska formspråk.

Reservoarerna, som försörjdes från det allmänna vattenledningsnätet, var i bruk till ångloksepokens svanesång i slutet av 1950-talet. Vattentornet är nu byggnadsminne.

Se även:   Wassertürme: Nordrhein-Westfalen > Dortmund


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 4/2000

Förvara och försvara. Det är ord som kan användas om vattentornet i den jylländska staden Fredericia. Staden, som 350-årjubilerar i år, är en av Nordens bäst bevarade fästningsstäder. På krönet av en av bastionerna, Prins Georgs Bastion, står det vita vattentornet sedan 1909, samma år som fästningen Fredericia blev nedlagd.

Tornet är 16 meter högt och har överst en krenelering som alluderar till ett medeltida försvarstorn. Det var entreprenör Gudnitz från Köpenhamn som för 24 500 danska kronor byggde vattentornet i armerad betong.

Ovanför reservoaren på 440 m³ finns det ett utsiktsplan, som är öppet för allmänheten under sommarhalvåret. Härifrån är det en strålande utsikt över danska vatten, inte minst Lilla Bält. Så tornet försvarar sin plats.

Se även:   Vandtårne: Fredericia > Prins Georgs Bastion


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 3/2000

Ett grått och till synes trist vattentorn tronar på berget i Hangö, Finlands sydligaste stad. Men tornet är färgat av historien. Det stod färdigt 1943 under brinnande krig, och ersatte då ett vattentorn i granit från 1910. Det gamla tornet hade ryssarna sprängt 1941, då de tvingades lämna arrendeområdet Hangö.

Det nya 48 meter höga tornet, med en reservoar uppburen av bland annat fyra rektangulära pelare, är ritat av ingenjör Nikander och arkitekt Bertel Liljeqvist. Överst på pelarna skulle ursprungligen sjöjungfrudekorationer ha placerats, men av kostnadsskäl tronar nu snäckor (!), skapade av bildhuggaren Gunnar Finne.

Ovanför reservoaren på 490 m³, finns det en utsiktsplattform, varifrån man kan skåda över Hangös vatten. Det första tornet på denna plats var ett brandtorn i trä, som stod där 1886-1910. Alla de tre tornen har haft en detalj gemensam, en klocka i alla de fyra väderstrecken. Med andra ord - tidspräglade finska vattentorn.

Se även:   Vattentorn: Hangö


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 2/2000

I Babenhausen, Tyskland har man kunnat köra bil under vattnet. Rakt över Bürgermeister Rühl-Straße i denna sydliga hessiska stad står sedan 1928 ett vattentorn likt ett medeltida stadsporttorn. Det murade tornet med en höjd på 31 meter och med en kvadratisk bas på 10 meter, vilar på fyra pelare av hessisk basalt och krönes av ett koppartak.

Tornet med en reservoarvolym på 200 m³ kostade på sin tid 300 000 riksmark. Konstruktör var den Mannheimska firman Brand och tornet anses vara ett typiskt verk för denna firma. Med en bredd på 6 meter överbryggar det gotiska valvet axeln mellan Babenhausens medeltida stadsslott och jaktslottet i Harreshausen.

Tornet, som under andra världskriget fick tornet tjänstgöra som arkiv för stadens viktiga handlingar, är nu taget ur drift och byggnadsminnesförklarat.

Se även:   Wassertürme: Hessen > Babenhausen


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 1/2000

I den lilla danska staden Sakskøbing på Lolland byggdes ett 33 meter högt vattentorn 1908. Reservoarvolymen var inte överväldigande, bara 60 m³. Med andra ord ett ordinärt danskt vattentorn. Den enda särprägeln var vindflöjeln i form av en ullsax, en anspelning på stadens vapen. Den stora förändringen kom då arkitekt Flemming Skude ritade ett förslag till bemålning av tornet.

År 1982 var ansiktet på reservoardelen färdigmålat, med två av tornets fönster som ögon samt torntaket som en naturlig hatt. Tornet togs ur drift 1985, men är idag stadens ansikte mot omvärlden och återfinnes på skyltar och broschyrer. "Saxine - det smilende vandtårn" blev ett ansiktslyft och ett riktigt klipp för staden.

Se även:   Vandtårne: Guldborgsund > Sakskøbing


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Ebers vattentorn 1999

Cirkulation 8/1999

En synvilla i Bochum är det mycket eleganta bostadshuset på Hattinger Strasse i stadsdelen Weitmar. Den yttre gestaltningen avslöjar inte att denna byggnad en gång varit ett vattentorn. Villan/tornets formspråk för snarare tankarna till sydligare nejder än dess plats i centrala Ruhrområdet.

Vattentornet hade när det stod klart år 1905 en volym på 2 000 m³, uppdelade på två reservoarer. Vattenverksförbundet Bochum tog vattentornet ur drift 1959 och sålde det 1971 till staden Bochum för en symbolisk summa. Numera huserar ett nationellt dockteaterinstitut i det gamla vattentornet.

Se även:   Wassertürme: Nordrhein-Westfalen > Bochum


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 7/1999

Staden Fresno i centrala Californien, centralort i ett genom konstbevattning bördigt jordbruksområde, planerade 1891 att bygga ett vattentorn som inte bara skulle rymma en reservoar för att släcka törst och brand, utan även ett bibliotek för kunskapstörsten. Det 100 fot höga tornet med en reservoar på 250 000 gallon stod klart 1894 och var i drift fram till 1963.

Tornbiblioteket blev dock bara en hägring. Det murade vattentornet är ritat i amerikansk romansk stil av arkitekt George Washington Maher från Chicago.

Ett minnesvärt torn, vilket skyltar informerar om. Inrikesdepartementet i USA har gett tornet en plats i "National Register of Historic Places", och amerikanska vattenverksförbundet har gett tornet utmärkelsen "An American Water Landmark". Ytterligare en skylt omtalar att byggnaden är tillägnad en vattenverkschef född 1891 med 36 års tjänst.

Se även:   Water Towers: California > Fresno


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 6/1999

"Hände weg vom Wasserturm!" är en halvannan meter hög graffitiuppmaning man i många år har kunnat läsa på vattentornet i Sternschanze i Hamburg. Fritt översatt är det en uppmaning att hålla tassarna borta från vattentornet, en uppmaning som synbarligen inte har gällt dem som har skrivit på den vackra tegelmuren. Den koncisa texten bottnar i en tvist på den politiska scenen om hur det 1961 avställda tornet skall nyttjas.

Tornets historia började eljest med en arkitekttävling vid det förra sekelskiftet, med 135 inkomna förslag på torngestaltning. Det förslag som utfördes blev det åttasidiga och 60 meter höga vattentornet med en största diameter på 32 meter. Tornet hade då det stod klart 1907/1908 två reservoarer på vardera 2 150 m³, för respektive lågzon och högzon. Tornet är nu byggnadsminne och får därmed förhoppningsvis en fredlig framtid i det gamla skansområdet.

Se även:   Wassertürme: Hamburg > Sternschanze


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.


Cirkulation 5/1999

1 500 m³ vatten, uppdelat på tre lika stora reservoarer, rymmer vattentornet i Hérouville-Saint-Clair, en stor och modern förstad till Caen i franska Normandie. Stålvattentornet från 1963 känns formmässigt som en reminiscens av skribentens glasspinnar på 1950-talet, eller kanske de modernistiska golvlamporna från samma tidsperiod, men tornet sätter onekligen både prägel på och lyser upp förorten.

Firman SIDL har konstruerat det 52 meter höga tornet med reservoarer som har en höjd på 21 meter och en diameter på 6,5 meter. Tillverkningen har skett i Delattre-Leviviers verkstäder i nordfranska Valenciennes.

Med tanke på vattentekniska fundamenta i den växande förorten i Normandie, skulle konstruktören kanske i ljuset av efterkrigstidens byggande ha gjort reservoarvolymen något större och erhållit de minnesvärda kubikmetrarna 1944.

Se även:
Château d'eau: Département 14 > Hérouville-Saint-Clair


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.Cirkulation 4/1999

Kan vattentorn skapa patriotiska känslor? Ja, i Schlettstadt i Elsaß. Det 50 meter höga vattentornet i denna stad byggdes 1905 och hade som förebild vattentornet i den nederländska staden Deventer. Högst upp, ovanför vattenreservoaren på 500 m³, satt den tyska örnen och ruvade. Tyskarnas förlust i första världskriget medförde att Elsaß övergick i fransk besittning och stadens namn ändrades till Sélestat och Elsaß blev Alsace.

Även vattentornet blev delaktigt i denna förändring. Den tyska örnen ersattes med den galliska tuppen. Dock bara fram till 1940, då tuppen fick stiga ner från högsta pinnen. När kriget var slut tyckte stadsborna att det fick vara nog, nu skulle endast fria fåglar få finnas på taket.

Det intressanta är att dessa patriotiska tvister endast bedrevs på vattensfärens högsta höjder. I sedvanlig ordning glömdes däxellocken bort. Därför kunde man åtminstone för några år sedan utanför vattentornet finna ett däxellock med inskriptionen "Hydrant - Wasserwerk Schlettstadt". Det skulle nog inte skada om nationalisterna ibland slog ned blicken.

Se även:   Château d'eau: Département 67 > Sélestat


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 3/1999

Min serie om vattentorn har hittills rört sig i urban miljö, men någon gång kan det vara intressant att visa ett torn som avviker från detta mönster. Norr om San Simeon, halvvägs mellan Los Angeles och San Francisco på den berömda kustvägen mellan dessa kaliforniska städer, kunde man för några år sedan finna detta lilla rurala vattentorn. Intill den oerhörda vattenmängden i Stilla Oceanen har denna begränsade vattenreservoar säkert fyllt sin funktion för ägaren.

Exakta uppgifter om reservoarvolym eller höjd är inte kända, men de kan inte vara överväldigande. Även om byggmaterialet inte är av den exklusiva sorten kan arkitekten åtminstone stoltsera med att byggnaden har havsutsikt, liksom det överdådiga, söder därom belägna Hearst Castle.

Se även:   Water Towers: California > San Simeon


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 2/1999

Att bo nära vattnet anses som mycket attraktivt, och vad vore då inte attraktivare än att bo i ett vattentorn. Följdriktigt finns det många vattentorn som även hyser bostäder, som exempelvis vattentornet i Seligenstadt i södra Hessen i Tyskland. En mindre stad från 800-talet med alla de kvaliteter äldre tyska städer har, och ett vattentorn som i stil harmonierar med den lokala byggnadstraditionen. Det innebär att tornet verkar vara äldre än dess byggnadsår 1936/37.

Det 50 meter höga vattentornet med en reservoar på 500 m³ är ej längre i drift, vilket gjort att det finns planer på att även ha lägenheter i den övre delen av tornbyggnaden. Tornet står nu som symbol för staden, jämbördig med basilikan och andra mycket gamla byggnader. Seligenstadtborna bor även med ett torrlagt vattentorn nära vattnet, eftersom den idylliska staden med dess gamla korsvirkeshus ligger på floden Mains vänstra strand.

Se även:   Wassertürme: Hessen > Seligenstadt


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 1/1999

Tre bollar i luften samtidigt, är normalt inte ett avancerat jonglörnummer. Det blir annorlunda om bollarna är av stål, har en diameter på 10 meter och innehåller vatten. Vattentornet med de tre svävande sfärerna är en vacker syn i staden Eindhoven i södra Nederländerna.

Konstruktör till detta jonglörnummer är professor W G Quist från Rotterdam. Vattenreservoarer som är åtskilda kan i andra länder innebära att de betjänar olika tryckzoner, men Nederländerna är inte känt för sina stora höjdskillnader och helt följdriktigt är alla de tre kloten i Eindhoven kopplade på samma huvudledning.

Det problem som skulle kunna uppstå med kommunicerade kärl på olika höjd, löses med ståndrör som alla når upp till 42 meters höjd. Med 523 m³ vatten i varje sfär kommer hela konstruktionen att väga 3 000 ton. Det vita futuristiska vattentornet från 1971 är kanske en tribut till stadens fotbollsklubb PSV Eindhoven - kulan i luften.

Se även:   Watertorens: Noord-Brabant > Eindhoven


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Ebers vattentorn 1998

Cirkulation 8/1998

Ett stålvattentorn som avviker från den normalt standardiserade och helt dominerande rotationssymmetriska formen finner man i den danska staden Horsens. Här, i den södra förstaden Tyrsted, har arkitekt Holger Koch Nielsen skapat ett vattentorn i 206 ton stål med en medveten skulptural form. En hydrauliskt bra form, där man nyttjat stålets fördelar.

På den oktagonala centrumkolonnen och de åtta i solfjädersform placerade sidopelarna återfinns en reservoar, formad som en slipad diamant. Liksom för den betydligt mindre transparenta diamanten, tillför ljuset här plusvärden. Ljusspeglingar och skuggor skiftar med solens gång över himlavalvet på de sexton reservoarsidorna.

Det är inte förvånande att vattentornet fick "Det Europeiska Stålpriset", byggåret 1983. Bakom de blåmålade stålytorna ryms 2 000 m³ vatten, och detta till en byggkostnad för hela tornet på 3,6 miljoner danska kronor. Det 28 m höga vattentornet i Östjylland har med rätta fått epitetet "den blå diamanten", och nog är det ett vackert smycke i Horsens by.

Se även:   Vandtårne: Horsens


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 7/1998

Mycket tegel för lite vatten - det kan kanske vara en sammanfattning av vattentornet i Volkspark Jungfernheide i Berlin. Det är inget slätstruket vattentorn, utan här skapar tegelstenarna en fasad som är kontrastrik, livfull och spännande. Arkitekt för detta byggnadsverk, som stilmässigt kan kategoriseras som tegelexpressionism, var Magistratsoberbaurat Walter Helmcke.

Det 38 meter höga vattentornet byggdes 1926/27, och med en högreservoar på 200 m³ försåg den parken med bevattningsvatten under den korta tid det var i bruk. Under kriget blev tornet svårt skadat, men restaurerades under 1950-talet. En loggia byggdes 1987/88 på den plats där det i de ursprungliga ritningarna skulle ha funnits en restaurang.

Se även:   Wassertürme: Berlin


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 6/1998

Staden Flensburg i den nordtyska delstaten Schleswig-Holstein ligger i innersta delen av den fjord som bär stadens namn. På västra sidan av fjorden, Altstadt-sidan, finns ett vackert men traditionellt mönstermurat vattentorn i gult och rött tegel, byggt 1901-1902.

På höjderna öster om fjorden finns ett i högsta grad kontrasterande vattentorn, både till färg och till form. Det är ett vattentorn som nyttjar betongens möjligheter att bygga i spännande geometriska former.

Arkitekt professor Fritz Trautwein har här 1961 konstruerat ett vattentorn, starkt präglat av tornskaftets parabelsegment kring en vertikal, och ytterligare betonat av de ljusa och tunna vertikallisterna.

För det facila priset av 1 D-Mark, kan man under fem sommarmånader komma upp till den 26 meter ovan mark belägna besöksplattformen, omslutande en reservoar på 1 500 m³, och där beundra utsikten över Flensburgfjorden och danska Sønderjylland.

Efter ett sådant besök kan den som inte bara vill ha vatten till livs, med fördel besöka det närbelägna Hotel "Am Wasserturm", och få vatten blandat med jäst, malt och humle.

Se även:   Wassertürme: Schleswig-Holstein > Flensburg


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.Läs även:   Ljusplatta
om bronsplattor framför vattentornet i Kingsburg
Cirkulation 5/1998

Immigrantlandet USA omtalas ofta som en smältdegel. Det olika kulturerna blandas och ger upphov till en ny - en amerikansk. Trots allt består dock en del av de gamla kulturelementen och medborgarna känner en stolthet över sitt ursprung och sin gamla kultur. Detta måste vara en av anledningarna till att vattentornet i Kingsburg, Californien har det utseende det har.

När stadens polisbilar har en dalahäst, samt texten The Swedish Village på dörrarna, känns det inte onaturligt att stadens vattentorn har formen av en kurbitsmålad kaffekanna. Den rymmer 60 000 US gallon vilket motsvarar 227 m³ eller 1,5 milj kaffekoppar. Tornet är tillverkat 1911 i stålstaden Pittsburgh, Pennsylvania.

Fängslande detaljer vid tornets fot, är förutom den lilla vita byggnaden City Jail, även bronsplattor som omtalar om att utsmyckningen och tornbelysningen skett till minne för några nära och kära. Vem som har bekostat det hela berättar också de gjutna bokstäverna, vi är trots allt i donatorernas USA.

Se även:   Water Towers: California > Kingsburg


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 4/1998

Ett postmodernistiskt vattentorn. Detta franska standardvattentorn i den lilla orten Belleville, en mil norr Nancy i östra Frankrike, är fyllt med postala kännetecken. Varken adressat, avsändare eller frimärke saknas. Eftersom det är frankerat för 9 franc och 20 centimes, skall det nog räknas som paket. Vi får dock hoppas för Belleville-medborgarnas bästa, att vattentornet är underfrankerat.


Se även:   Château d'eau: Département 54 > Belleville


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 3/1998

Ett särpräglat vattentorn, av en världsberömd arkitekt, finner man på Bornholms östkust. I den idylliska orten Svaneke står ett vattentorn, som kallas för sjömärket. Namngivningen är lätt att förstå, men inte den vattentekniska formen. Snapsglasformen hade nog varit bättre, även i Danmark. Pyramidformen är kanske det pris man får betala, när den okonventionelle arkitekten Jörn Utzon ritar vattentorn.

Några år senare skapade han en annan särpräglad byggnad, Australiens berömda Sydney-opera. Svanekeborna är stolta över det vattentorn de fick 1952. Med en reservoarvolym på 110 m³, klarade det försörjningen fram till 1988. Nu är det avställt och förklarat som byggnadsminne.

Se även:   Vandtårne: Bornholm > Svaneke


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 2/1998

Ett USA-vattentorn. Det råder det ingen tvekan om. Om man kör U.S. Route 1 söderut genom Florida, så möts man av denna syn, när man kör in i City of Cocoa. Då är man för övrigt inte långt från Cape Canaveral.

Stålvattentorn är vanliga i Förenta Staterna, här i form av pelarsfäroid. Vanligt är även att stadens namn eller sigill är målat på reservoaren. Vattentornet i City of Cocoa har en målning som ingen patriot kan klaga på.

Se även:   Water Towers: Florida > City of Cocoa


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 1/1998

Ett tyskt vattentorn i jugendstil, som är Mönchengladbachs stolthet. Med rätta, för frågan är om det finns ett vackrare vattentorn. Men så hade det också kostat staden 216 000 Goldmark, när det stod klart 1908-1909.

För denna summa fick man en reservoar på 3 100 m³. Vill man idag även se vattentornet invändigt, kan man nyttja någon av de fem lördagar varje år, som det är allmän visning av vattentornet på Viersener Strasse.

Se även:
Wassertürme: Nordrhein-Westfalen > Mönchengladbach


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Sammanställning ländervis av Ebers vattentorn.
Belgien Danmark Estland Finland Frankrike Italien Lettland Litauen Luxemburg Nederländerna Norge Polen
Portugal Schweiz Spanien Storbritannien Tjeckien Tyskland Ungern USA österrike

Hem
Home
Vattentorn
Water Towers
Ebers vattentorn Eber's Water Towers Upp
Up
Senast uppdaterad 240605