Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Den ledande branschtidningen VA-tidskriften Cirkulation har en serie om vattentorn under rubriken Ebers vattentorn. Här presenteras bild och text på intressanta vattentorn i världen, utom Skåne och Sverige. Materialet återges senare på denna sajt, men bäst är att läsa tidskriften.

Belgien Danmark Estland Finland Frankrike Italien Lettland Litauen Nederländerna Norge Polen Portugal
Schweiz Spanien Storbritannien Tjeckien Tyskland Ungern USA Österrike

Ebers vattentorn: Estland

Eber Ohlsson


Nr 6/2022
Risti

Nr 4/2017
Karksi-Nuia

Nr 7/2007
Viljandi

Cirkulation 6/2022

För 120 år sedan var Hapsal (Haapsalu) en kurort i Estland för den ryska aristokratin och tsarfamiljen. För att snabbt och bekvämt ta sig dit från S:t Petersburg var det tåg som gällde och därför byggdes det en järnväg från Tallinn till Hapsal. Ångloken krävde vatten och det innebar att det på denna linje byggdes tre snarlika vattentorn, i Riisipere, Risti och Haapsalu.

Vattentornet i Risti, byggt 1905 är 18 m högt med en reservoar på 63 m³. Det har senare blivit köpt och restaurerat av en vattentornsvän. Originalutrustningen som gjutjärnstrappa och ugn för uppvärmning av vattnet finns kvar.

Se även:   Veetornid: Eesti > Läänemaa/Wiek > Risti


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 4/2017

I den gamla estniska staden Karksi-Nuia, nära gränsen mot Lettland, står sedan 1994 ett 35 meter högt vattentorn med fyra cisterner, som vardera rymmer 30 m³ vilket ger en total volym på 120 m³. Det är ett lettiskt bolag som konstruerat detta standardvattentorn, med varierande antal cisterner.

I Lettland kan man finna vattentorn med såväl två, tre som fyra cisterner ordnade på samma sätt som i Karksi-Nuia. I den mycket lilla staden Ape i nordöstra Lettland står intill varandra tre vattentorn med vardera tre cisterner, alltså totalt nio cisterner. Frågan är om det är den optimala lösningen?

Se även:   Veetornid: Eesti > Karksi-Nuia


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 7/2007

Det är inte helt ovanligt att äldre vattentorn, som inte längre är i drift, får en ny uppgift som utsiktstorn. I regel får då rör och reservoarer vara kvar intakta, antingen det sker av kostnads- eller av byggnadsantikvariska skäl. Ovanligt är det däremot att hela övre delen av tornet lyfts bort och ersätts med en kopia.

Så skedde dock år 2001 i den estniska staden Viljandi, när dess 30 meter höga vattentorn, byggt 1911 och tagit ur drift 1960, genom en insamling i stadens Rotary Clubs försorg, fick en ny oktagonal trevåningsöverdel. Nu kan man här se på både utsikten och stadshistoriska bilder.

Se även:   Veetorn: Viljandimaa > Viljandi


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Sammanställning årsvis av Ebers vattentorn.
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 Alla år

Hem
Home
Vattentorn
Water Towers
Ebers vattentorn Eber's Water Towers Upp
Up
Senast uppdaterad 240214