Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Den ledande branschtidningen VA-tidskriften Cirkulation har en serie om vattentorn under rubriken Ebers vattentorn. Här presenteras bild och text på intressanta vattentorn i världen, utom Skåne och Sverige. Materialet återges senare på denna sajt, men bäst är att läsa tidskriften.

Belgien Danmark Estland Finland Frankrike Italien Lettland Litauen Nederländerna Norge Polen Portugal
Schweiz Spanien Storbritannien Tjeckien Tyskland Ungern USA Österrike

Ebers vattentorn: Storbritannien

Eber Ohlsson


Nr 4/2023
Runcorn

Nr 7/2017
London

Nr 5/2012
London

Nr 3/2010
Cockfosters

Nr 1/2009
London

Nr 3/2004
Beckton

Nr 5/2001
Colchester

Cirkulation 4/2023

Många städer i den industriella revolutionens Storbritannien växte sig mycket stora, en expansion som krävde storskalig vattenförsörjning. Om det då inte fanns några bra vattentäkter i närområdet fick man söka sig längre bort. Liverpool fick då ta sitt vatten från den 13 mil bort belägna Lake Vyrnwy i Wales.

I förstaden Runcorn, uppströms Liverpool och söder om floden Mersey, byggdes 1888-92 som en del av ledningen, ett vattentorn i röd sandsten, 30 m högt med en diameter på 25 m och med en reservoar i gjutjärn på 3 000 m³. Det är ritat av George F. Deacon och har en fris med latinsk inskription.

Se även:   Water Towers: Region North West England > Runcorn


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 7/2017

Great Western Railway är en legendarisk järnväg i England. Den hade trafik från Paddington station i London och västerut. Chefsingenjör var den berömde Isambard Kingdom Brunel, som valde spårvidden 2 134 mm, en spårvidd som dock senare fick ändras till vår normalspårvidd 1 435 mm.

I Southall, 15 km väster om Paddington, byggde järnvägen 1895 genom Hanson Brothers ett oktagonalt, 32 meter högt vattentorn med krenelering, känt som Southall's 'castle', där loken kunde tanka vatten fram till 1968. Det gamla viktorianska vattentornet blev 1983 ombyggt till en- och tvårums hyreslägenheter.

Se även:   Water Towers: Region Greater London > Southall


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 5/2012

Vatten som vatten, var kanske tanken när ett kanalbolag i England 1811 bildade ett vattenverksbolag, Grand Junction Waterworks Company, i en tid då vattenförsörjningen i London sköttes av privata bolag. 1838 byggde de en pumpstation i västra London, Kew Bridge Pumping Station.

Med hjälp av ångmaskiner pumpades vatten från Themsen till långsam-filter och sedan ut på nätet. Här byggdes också 1867 ett 61 meter högt ståndrör. Dessa kallas ibland vattentorn i den anglosachsiska världen. Pumpstationsdriften upphörde 1944, och sedan 1973 är här ett museum, med ångdrift varje veckoslut.

Se även:   Water Towers: Great London > Gunnersbury


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 3/2010

Pelare eller strävor som bär upp ett vattentorn skall inte bara på ett säkert sätt fylla sin funktion, utan skall också visuellt övertyga betraktaren om det. Betongvattentornet i Trent Park i Cockfosters i norra London gör förhoppningsvis detta. Byggherre var dåvarande Lee Valley Water Company, med cheferna J.W. Milne och E.H. Riley.

De raka strävorna bildar ett effektfullt flätat hyperboliskt gallerverk, där varje sträva lutar 120° mot markplanet. Tornet, där det en tid fanns planer på att ha restaurang överst, är från 1968 och har en reservoar på 1 130 m³. Det ägs i dag av Veolia Water UK.

Se även:   Water Towers: Greater London > Cockfosters


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 1/2009

Den som vill leva ett högt liv, har nu chansen att göra det i London. Här kan man idag köpa ett viktorianskt ombyggt vattentorn på forna Brook Hospital, söder om Greenwich till ett pris på 15-20 miljoner kronor. Att leva högt är inte billigt. Då får man en bostad på 330 m², som förutom vattentornet även inkluderar en marknära tillbyggnad i två våningar.

I tornets nio våningar finns de resterande rummen, ett per plan och med minimala fönster. Dessbättre finns det hiss och trappor, även om dessa tar halva ytan. Allra överst finns ett rum med utsikt över hela London. Det är kanske en obetalbar utsikt?

Se även:   Water Towers: Greater London > Shooter's Hill


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 3/2004

Den rotationssymmetriska formen kring en vertikal axel är en mycket vanlig utformning av vattentornens reservoardel, och det finns goda skäl till att många torn har fått denna form. Ett vattentorn som definitivt inte hör till denna kategori, fanns 1983 på ett av Europas största avloppsreningsverk - Beckton Sewage Treatment Plant i östra London, Storbritannien.

Detta betongvattentorn avvek radikalt från den rotationssymmetriska formen, men torde ha varit enklare att formsätta. Becktonverkets ägare, Thames Water har dessvärre inga uppgifter om tekniska data eller om arkitekten.

Se även:   Water Towers: Greater London > Newham


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 5/2001

Det pågår en strid om ett viktorianskt vattentorn i den engelska staden Colchester, en stad grundad av romarna och som ligger några mil nordöst om London i grevskapet Essex. Den grupp som vill bevara vattentornet i dess ursprungliga skickelse, kallar sin kampanj "Save Jumbo for Colchester".

Namnet Jumbo fick tornet redan vid sin tillblivelse 1883, där förebilden var en elefant på London Zoo. Det 40 meter höga tornet, som står stadigt på fyra ben med en femte central lem för kommunikation, är murat med 1,2 miljoner tegelstenar och bär upp en reservoar i gjutjärn på 1 000 m³. Vattentornet, som på sin tid kostade 11 000 £ att bygga, togs ur drift 1987 för att därefter säljas till nya exploatörer för 100 000 £.

Striden står nu mellan ägare som önskar en kommersiell ombyggnad och en kampanjgrupp som önskar att tornet blir tillgängligt för allmänheten samt får en funktion värdigt detta kulturarv. Tornbilden togs 1983, skribenten då ovetande om tornet det året firade 100 år.

Se även:   Water Towers: Essex > Colchester


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Sammanställning årsvis av Ebers vattentorn.
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 Alla år

Hem
Home
Vattentorn
Water Towers
Ebers vattentorn Eber's Water Towers Upp
Up
Senast uppdaterad 240214