Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

aVAUnder rubriken aVA presenteras material som inte hänför sig till VA-sfären.
Med förstavelsen a blir det: aVA, där
"a" står för grekiskan "ej" (NEO).

aVA = Not water or sewerage


© Eber Ohlsson 1986


Här kommer urbanmorfologiska och infrastrukturella yttringar att presenteras. Nedan återfinns en del av dessa, bland annat spårbunden kollektivtrafik.

Material om järnväg och spårväg

Festskrift till Lennart Améen, 60 år
Sandins stationer (26 artiklar)
Sandins järnvägar (26 artiklar)
Historik över skånska industrier (4 artiklar)
Koltåget (4 artiklar)
The Coal Train (1 article)
Spårvägsrosetter

Tema Järnväg
Tema Metro
Tema Spårväg
En riskfylld spårväg
ÖSJ-bladet (3 artiklar)
Svenska Järnvägsklubben - Skåne

Övrigt material

Malmöiana
Broar
Parkbänkar
Däxellock: Oljebolag   -   Manhole Covers: Oil Companies
Däxellock: Tele   -   Manhole Covers: Telecommunications
Däxellock: Allmänt   -   Manhole Covers: Common
Tuschteckningar i svart och vitt - Kjell-Åke Hermansson
Ortnamnsskyltar
Bilbroschyrer
Diverse artiklar

Hem
Home
  Upp
Up
Senast uppdaterad 200208