Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Den ledande branschtidningen VA-tidskriften Cirkulation har en serie om vattentorn under rubriken Ebers vattentorn. Här presenteras bild och text på intressanta vattentorn i världen, utom Skåne och Sverige. Materialet återges senare på denna sajt, men bäst är att läsa tidskriften.

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 Alla år

Ebers vattentorn 2001

Eber Ohlsson

Cirkulation 1/2001

Bingo! kanske byggarna ropade, när de fick det sista stålsegmentet på plats på vattentornskonstruktionen i spelstaden Atlantic City. Staden ligger i delstaten New Jersey, 20 mil söder om New York City. Tornets 2 millioner gallon vatten (ca 7 500 m³) når som mest upp till nivån 38 meter över Atlanten. Då står tornfoten på nivån 3 meter, det är inte högt, men så ligger också staden på en strandrevel.

Ståltornet är konstruerat av Elam Associates och är byggt 1998 av Pitts-Des Moines Inc och stod klart för drift 1999. Vattentornet är numera målat som en varmluftsballong med vertikala färgfält och med ett tornskaft målat som en ballongkorg, med aeronauter och allt.

Det var Jeff Elam som föreslog idén och fick konstverket på plats. Fyra manshöjder på tornskaftet är anti-graffiti-skyddat, och det är tur det, för risken av åverkan på tornet vore även i spelstaden Atlantic City en onödig form av gambling.

Se även:   Water Towers: New Jersey > Atlantic City


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 2/2001

Den tongivande arkitekturstilen i de nordtyska medeltidsstäderna var gotiken. Vad var då inte naturligare än att denna gotik var inspiration för de självmedvetna städerna, då de för ett sekel sedan skulle bygga ut samhällsservicen. Den nordtyska gotiska kyrkan med sin höga tornspira, fick sin efterföljare i den nya tekniska erans nygotiska vattentorn med tinnar, som i den mecklenburgiska hansastaden Rostock i Tyskland.

Här står sedan 1903 ett vattentorn i mönstermurat tegel med sju trappstensgavlar och med blinderade fönster, allt vilande på en sockel av granit. Det var Stadbaudirektor Dehn som ritade det 60 meter höga vattentornet med en diameter vid grunden på 18 meter.

Tornet rymde tills det togs ur drift 1959 en reservoar på 800 m³ vatten. Efter restaurering är tornet numera byggnadsminne och inrymmer magasin för stadens museum, samt i bottenplanet en samlingslokal för barn och handikappade.

Se även:   Wassertürme: Mecklenburg-Vorpommern > Rostock


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 3/2001

En reservoar på bara 25 m³ vatten, skapar normalt inte ett pampigt vattentorn. Men så är inte heller Bismarcktornet på höjderna i nordvästra Stuttgart i Tyskland ett vanligt vattentorn. Det byggdes 1904 för att hedra den något år tidigare avlidne grundaren av Tyska riket, rikskansler Otto von Bismarck. Arkitekt för det 20 meter höga tornet i sandsten var professorn från Dresden, W. Kreis.

Självfallet har den altarliknande stenhögen med sitt höjdläge över den württembergiska huvudstaden fungerat som utsiktstorn, men på toppen har även brunnit midsommareldar.

Det var dock inte behovet av att släcka dessa eldar, utan mera behovet av att få ett bättre vattentryck för de närliggande villakvarteren, som gjorde att man år 1928 skapade en vattenreservoar i monumentet. Den begränsande reservoarvolymen ger en liten vattenyta på 4,5 x 2,5 meter, en vattenyta som dock når upp till höjden 426 meter över havet.

Se även:   Wassertürme: Baden-Württemberg > Stuttgart


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 4/2001

En högt placerad villa med perfekt utsikt och där träden inte skuggar. Det är det intryck man får när man ser det 26 meter höga vattentornet i Garching b. München i Tyskland, en stad norr om den bayeriska metropolens agglomeration.

Vattentornet, med en kvadratisk bas på 5,4 meter, byggdes i armerad betong och utrustades med en reservoar på 63 m³. Arkitekten är okänd, men tornet planerades 1909 och stod klart i december 1911, allt under uppsikt av Königlich Bayerishes Wasserversorgungsbüro.

Vattentornet togs ur bruk 1961, eftersom brunnarna i Garching hade förorenats. I stället får abonnenterna nu sitt vatten direkt från Münchens vattenledningsnät. Tornet är sedan 1981 skyddat som industriminnesmärke, och blev restaurerat 1988 i samband med att reservoaren skrotades.

Nu pågår diskussioner om på vilket sätt tornet skall brukas. Skulle det bli bostad, får man nog hindra gästerna att gå ut på altanen.

Se även:   Wassertürme: Bayern > Garching bei München


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 5/2001

Det pågår en strid om ett viktorianskt vattentorn i den engelska staden Colchester, en stad grundad av romarna och som ligger några mil nordöst om London i grevskapet Essex. Den grupp som vill bevara vattentornet i dess ursprungliga skickelse, kallar sin kampanj "Save Jumbo for Colchester".

Namnet Jumbo fick tornet redan vid sin tillblivelse 1883, där förebilden var en elefant på London Zoo. Det 40 meter höga tornet, som står stadigt på fyra ben med en femte central lem för kommunikation, är murat med 1,2 miljoner tegelstenar och bär upp en reservoar i gjutjärn på 1.000 m³. Vattentornet, som på sin tid kostade 11 000 £ att bygga, togs ur drift 1987 för att därefter säljas till nya exploatörer för 100 000 £.

Striden står nu mellan ägare som önskar en kommersiell ombyggnad och en kampanjgrupp som önskar att tornet blir tillgängligt för allmänheten samt får en funktion värdigt detta kulturarv. Tornbilden togs 1983, skribenten då ovetande om tornet det året firade 100 år.

Se även:   Water Towers: Essex > Colchester


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.Cirkulation 6/2001

Ett vattentorns vindflöjel som visar en fysiskt krävande vattenhämtning, kan kanske vara ett sätt att framhäva tornets fördelar. Då vattentornets arkitekt/konstruktör är okänd, kan man bara spekulera i skälen till att vindflöjeln på tornet på Buöy i Stavanger, Norge visar hur en pojke, med en klassisk gårdspump, pumpar upp vatten i en gummas ämbar.

Vattentornet i armerad betong, som byggdes 1920 i samband med etableringen av en stor mekanisk verkstad på ön, har en höjd på 23 meter, vindflöjeln medräknad. Tornet hade en reservoarvolym på 170 m³ och en högsta vattennivå på +48 m, innan det togs ur drift 1955, året då Buöy fick vatten från Stavanger centrum.

1995, tre år efter det att bilden togs, restaurerades tornet grundligt, både av historiska skäl och för att tornet är ett landmärke i staden. Då togs även den gamla vindflöjeln i järn ner och ersattes med en kopia i mer beständigt material.

Se även:   Vanntårne: Norge > Stavanger


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Se även artikel om tornets vindflöjel:   Toppenpump

Cirkulation 7/2001

Cuxhaven är sista hoppet att nå sin båt, för den i Hamburg akterseglade sjömannen (90 km med taxi, vilket säkert någon gammal VA-maskinist känner till). Staden är nämligen hemmahamn för lotsarna vid Elbes utlopp. Skulle sjömannen missa båten, och ändå vilja ha sin koj under vattenlinjen, kan han kanske ställa hoppet till stadens vattentorn.

Här finns nämligen fyra lägenheter under den 950 m³ stora reservoaren. Det 48 meter höga vattentornet byggdes 1897, och är ett verk av firma Hoffmann i Berlin. Överst fanns en tornspira med ett förgyllt klot, samt en vindflöjel formad som en delfin.

Vid en takrenovering 1967 fann man att arbetarna hade kompletterat de officiella dokumenten som placerats i klotet, med egna papper. De har idag blivit värdefulla sociala dokument. Tornet som alltjämt är i bruk, är nu byggnadsminne.

Se även:   Wassertürme: Niedersachsen > Cuxhaven


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 8/2001

På en ö, omfluten av Europas näst största flod, står sedan 1911 ett vattentorn i betong. Det oktagonala vattentornet på Margaretaön, där man från tornets utsiktsplan har en god vy i alla riktningar över den ungerska huvudstaden Budapest, är 55 m högt, och hade en reservoar på 502 m³ och en hvy på 40 m innan det togs ur drift ca 1960.

Tornet är ritat av dr Zielinski Szilárd, vars penna även signerat ritningar till andra vattentorn från denna den armerade betongens tid. Under andra världskriget blev tornet svårt skadat, men har återställts och är nu UNESCO-skyddat.

I tornets entré sitter en marmortavla som i guldbokstäver anger tekniska data, bl. a. höjduppgifter relaterade till både Donau och Adriatiska havet, vilket antyder att Ungern före Trianonfreden var ett betydligt större land. Ön är budapestbornas oas, där det är möjligt att både släcka törsten och att besöka utomhusbad med vatten från öns mineralrika varma källor.

Se även:   Vattentorn: Budapest > Margitsziget


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Sammanställning ländervis av Ebers vattentorn.
Belgien Danmark Estland Finland Frankrike Italien Lettland Litauen Luxemburg Nederländerna Norge Polen
Portugal Schweiz Spanien Storbritannien Tjeckien Tyskland Ungern USA Österrike

Hem
Home
Vattentorn
Water Towers
Ebers vattentorn Eber's Water Towers Upp
Up
Senast uppdaterad 240214