Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Tidningsartiklar
Newspaper articles

VA-tidskriften Cirkulation nr 4 - juni 2010

VANDteknik nr 5 - juni 2001
Udgivet af Danske Vandværkers Forening
   

Blekingeposten 2013-04-04

Blekingeposten 2013-04-11

Dagens Industri 2012-10-13

Upp i Norr nr 4 - 2001
Tidningen ges ut i samarbete med Luftfartsverket.

Arbetet 2000-07-24

Helsingborgs Dagblad 2007-12-01

Sydsvenska Dagbladet 1999-08-04

Östersunds-Posten 2008-08-02

Borås Tidning 2008-07-19

Fastighetshjälpen (Skåne län) nr 4 - 2009
Läs den artikel "Bostäder i Kirsebergstornet" som ligger till grund för delar av ovanstående artikel.
Läs underlaget "Om åtgärder för avhjälpande av bostadsbristen." som ligger till grund för artikeln.

Sydsvenska Dagbladet 2008-09-05

Arbetet 1978-02-16

Sydsvenska Dagbladet 1979-01-10

KOMMUNaktuellt nr 2 - 1979
Veckotidning utgiven av Kommunförbundet

Arbetet 1979-03-03

Kvällsposten 1975-08-05

Sydsvenska Dagbladet 1980-09-07
   

Sydsvenska Dagbladet 1992-07-13

Södra Innerstaden nr 3 - 2009
Södra Innerstadens stadsdelsförvaltning, Malmö

Arbetet 1973-04-11

Kartlagt 1996-02

VA-tidskriften Cirkulation nr 4 - 1998

Ny Teknik nr 24 - 2007-06-13

Sydsvenska Dagbladet 1980-05-09

Arbetet 1980-05-09

Skånska Dagbladet 1980-05-09
Läs artikeln "En landshövdingespolning" som handlar om idéen och planeringen av invigningen av Sjölundaverket 1980.

TIM, Tjänsteman i Malmö nr 1 - 1998
Utges av avdelning 1 SKTF

Sydsvenska Dagbladet 1978-12-16

Ny Teknik 2000-04-20

(Sajtadressen är numera www.eber.se)

Ny Teknik nr 50 - 1998

Brofaktatabellen blev översänd till redaktören.
Tabellen är hämtad från N. N. Forbes: "Transporter Bridges".

Teknikhistoria nr 1 - 2013


Teknikhistoria nr 5 - 2013


Arbetet maj 1968

Eber Ohlssons auktoriserade bilder i olika publikationer
(då endast bilder har publicerats)

SMALLbig nr 5 2010
En tidning från Printbutiken.se i samarbete med Centraltryckeriet i Linköping.
Bild på Ystads tvillingvattentorn.

Einblicke
Lehrbuch Physik Chemie, Rheinland-Phalz, 5.und 6. Schuljahr.
Bild på vattentornet i Pirmasens, Rheinland-Phalz i Tyskland.
Illustration på sidan 113 under kapitlet "Wasser für unser Land".

Einblicke 2
Lehrbuch Physik Chemie, Nordrhein-Westfalen, 7.und 8. Schuljahr.
Bild på vattentornet i Pirmasens, Rheinland-Phalz i Tyskland.
Illustration på sidan 211 under kapitlet "Vom Grundwasser zum Trinkwasser".

Vandforsyningsteknik
Grundbog for diplom- og civilingeniørstuderande og en håndbog for færdiguddannede ingeniører
med arbejde inden for vandforsyningsteknik i såvel Danmark som udlandet.
Bild på vattentornet i Langkær, Haderslev i Danmark. Bokomslagets baksida.

Hem
Home
Diverse VA
Miscellaneous in the sphere of Water and Sewerage
Upp
Up
Senast uppdaterad 150306