Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Den ledande branschtidningen VA-tidskriften Cirkulation har en serie om vattentorn under rubriken Ebers vattentorn. Här presenteras bild och text på intressanta vattentorn i världen, utom Skåne och Sverige. Materialet återges senare på denna sajt, men bäst är att läsa tidskriften.

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 Alla år

Ebers vattentorn 2023

Eber Ohlsson

Cirkulation 1/2023

I Gütersloh, en stad i tyska Nordrhein-Westfalen, byggde de preussiska statsjärnvägarna 1917 ett 30 m högt vattentorn i armerad betong med en reservoar på 285 m³ för att förse ångloken med vatten. Intill tornet låg hushållsmanskintillverkaren Mieles fabrik.

När ångloken och behovet av vatten försvann för järnvägen på 1950-talet och Mieles fabrik samtidigt växte och inneslöt vattentornet, arrenderade Miele tornet och vattenrättigheterna 1959. De köpte det 2013, restaurerade det för 250 000 EUR och målade om tornet i sina färger, rött och vitt. Vattentornet är nu kulturminnesmärkt.

Se även:   Wassertürme: Nordrhein-Westfalen > Gütersloh


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 2/2023

Reservoardelen på sfäriska vattentorn har en form som gör dem attraktiva att efterlikna bär och frukter. Detta gäller inte minst stålvattentorn, som bortsett från åtkomsten, har lättmålade ytor. En liten stad som har anammat detta är Poteet i södra Texas, 5 mil söder om San Antonio.

Eftersom Poteet kallar sig själv för Texas jordgubbshuvudstad har reservoardelen på stadens vattentorn målats som en jordgubbe, med gröna blomblad på tornets topp. Ett vattentorn som är 40 meter högt. Det arrangeras en jordgubbsfestival varje år, som äger rum i april, vilket indikerar stadens sydliga läge.

Se även:   Water Towers: Texas > Poteet


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 3/2023

I den militärpolitiskt viktiga staden Metz i tyska Lothringen byggde tyskarna i början av förra seklet på den gamla Vauban-befästningsmarken en magnifik järnvägsstation med tillhörande vattentorn. Då Metz endast låg 17 km från den franska gränsen präglades staden av militären, där vattentornet skulle klara vattenförsörjningen till både ånglok och militärens hästar vid truppförflyttningarna.

Det 38 meter höga vattentornet, som ritades i nyromansk stil av Kröger i Berlin och som byggdes 1907-08, fick en reservoar på 300 m³. År 1919 blev staden fransk och huvudstad i region Lorraine.

Se även:   Château d'eau: Grand Est: Département 57 > Metz


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 4/2023

Många städer i den industriella revolutionens Storbritannien växte sig mycket stora, en expansion som krävde storskalig vattenförsörjning. Om det då inte fanns några bra vattentäkter i närområdet fick man söka sig längre bort. Liverpool fick då ta sitt vatten från den 13 mil bort belägna Lake Vyrnwy i Wales.

I förstaden Runcorn, uppströms Liverpool och söder om floden Mersey, byggdes 1888-92 som en del av ledningen, ett vattentorn i röd sandsten, 30 m högt med en diameter på 25 m och med en reservoar i gjutjärn på 3 000 m³. Det är ritat av George F. Deacon och har en fris med latinsk inskription.

Se även: Water Towers: Region North West England > Runcorn


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 5/2023

I den holländska staden Schoonhoven, som ligger mellan Utrecht och Rotterdam, byggdes 1901 ett 50 m högt maskinhus och vattentorn ritat av arkitekt F. A. de Jongh i holländsk nyrenässansstil. Det nedre huset är korsformat och här finns i markplanet en maskinsal och ovanför denna en maskinistbostad.

Därovanför finns ett åttakantigt torn som hade en reservoar på 150 m³. Tornet var i drift till 1982, för att sedan säljas till en stiftelse som restaurerade tornet. I byggnaden finns nu två silversmedjor. För priset av den holländska valutan en gulden som stiftelsen gav, blev det mycket silver.

Se även: Watertorens: Zuid-Holland > Schoonhoven


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 6/2023

När man bygger nytt intill äldre byggnader, brukar den nya byggnadens arkitektur anpassas till den gamla. Vattentornet i staden Rastatt i sydvästra Tyskland, nära floden Rhen, är med sin arkitektur anpassad till staden, barockslottet och det intill liggande minislottet Pagodenburg.

Vattentornet från 1901, som är 47 meter högt och har en Intze-reservoar på 670 m³, är ritat av arkitektprofessor Friedrich Ratzel. Han lade ner stor energi på att utforma taket, som kom att utgöra en tredjedel av byggnadens höjd. Tornet fick nederst i en tillbyggnad från 1953, kafé- och restaurangrörelse.

Se även: Wassertürme: Baden-Württemberg > Rastatt


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 7/2023

Även om tegelvattentorn inte är så vanliga i USA, så finns de. Ett sådant vackert torn står i Eden Park i staden Cincinnati, som ligger i den sydvästra delen av staten Ohio. Ett torn som står uppe på kanten vid Ohioflodens slingrade dalgång, och som gör staden till USA:s vackraste inlandsstad enligt Churchill.

Det 52 meter höga tornet, som ritades av Samuel Hannaford & Sons i nyromansk stil, med en cylindrisk reservoar och ett vidstående högre oktagonalt torn, byggdes 1894 och var i drift fram till 1912, då det fick en ny funktion. Det är nu utnämnt till att vara en nationell historisk sevärdhet.

Se även: Water Towers: Ohio > Cincinnati, Eden Park


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 8/2023

Mølleåen norr om Köpenhamn är Danmarks industriella vagga, och sedan 2007 ett nationellt industriminne. Vid en av åns fördämningar skapades Brede Værk, där det först i 200 år bedrevs kopparbearbetning och sedan i 124 år textilproduktion.

Textilbränder kan släckas snabbt och automatiskt med ett sprinklersystem i kombination med släckmedlet vatten. Danmarks första sprinklersystem från 1894 var på Brede Værk kopplat till två vattencisterner överst i den högsta byggnaden, där ett påmålat tornur på utsidan visar evig tid. Brede Værk tillhör nu Nationalmuseet, som har museifilial här.

Se även: Vandtårne: Region Hovedstaden > Brede, Brede Værk


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Sammanställning ländervis av Ebers vattentorn.
Belgien Danmark Estland Finland Frankrike Italien Lettland Litauen Luxemburg Nederländerna Norge Polen
Portugal Schweiz Spanien Storbritannien Tjeckien Tyskland Ungern USA Österrike

Hem
Home
Vattentorn
Water Towers
Ebers vattentorn Eber's Water Towers Upp
Up
Senast uppdaterad 240214