Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

VA-Profiler och VA-Seniorer
Profiles and Senior citizens within Water Supply and Sewerage

Personalnytt Personalutflykter I pension Pensionärer In memoriam VA-Seniorer

VA-Profiler, originalpublicerade på denna sajt (2009-).


Fyra VA-chefer 2009  

Gunnar Behre

Eber Ohlsson

Göte Sernbo

Bengt L Persson

Johan Melchert

Ulf Thysell
VA-Profiler återger de Profilen-intervjuer personalbladet Vattenstänk (1992-1999) gjort med medarbetare på VA-verket Malmö,
men även personporträtt som har publicerats i samma personalblad.


Börje Odeholm

Ernst Rohde

Nina Garpenlind

Helge Haltnes
">
Gunnar Svensson

Istvan Toth-Baranyi

Henrik Aspegren

Georg Sjöholm

Peter Lehrecke

Sune Malmgren

Bengt Bergstrand

Susanne Flygare

Gunnar Thelander

Krister Carlsson

Pär Hagstrand

Greta Rhodin

Leif Nilsson

Gabriella Eliasson

Lars Jönsson

Paul Börjesson

Tommy Svensson

Majvi Klausen

Bengt Lindgren

Anita Lundblad

Ingegerd Ånmo

Christina Lewander

Werner Karaschin

Bengt Sonngård

I personaltidningen Asfaltblänk och Vattenstänk (1974-1992), fanns artiklar som kan inordnas under rubriken VA-Profiler.


Gunnar Behre

Sigvard
Gudmundson

Gossen Rune

Gunnar Behre

Bengt Andersson

Ann-Christin Sundahl,
Tilla Larsson

Sven Widing

Ivar Wendt

Alfred Jerdén

Alfred Jerdén

Sigvard Gudmundson

Alfred Leman

Gustav Strömbeck

Bo Möller

Förteckning på de Vattenpionjärer som presenterades i VA-tidskriften Cirkulation 2003-2009.

Hem
Home
  Upp
Up
Senast uppdaterad 170604