Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Finland Nyland Egentliga Finland Satakunta Egentliga Tavastland Birkaland Päijänne-Tavastland Kymmenedalen
Södra Karelen Södra Savolax Norra Savolax Norra Karelen Mellersta Finland Södra Österbotten Österbotten
Kajanaland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Lappland Åland

Vattentorn: Österbotten / Vesitornit: Pohjanmaa
Water Towers: Ostrobotnia


Isokyrö / Storkyro

Jakobstad/ Pietarsaari

Jakobstad/ Pietarsaari

Kronoby/ Kruunupyy

Nykarleby/ Uusikaarlepyy

Vaasa/ Vasa

Vaasa/ Vasa

Vörå/ Vöyri

Vörå/ Vöyri

Isokyrö, Parkintie/Storkyro (railway)
N 63.0018 - E 22.1673

Jakobstad, Himmelsbergsgatan/Pietarsaari
N 63.6732 - E 22.7103
Reservoarvolym:
HVY över mark: m
Byggnadsår: 193?
Höjd: m
Arkitekt: Lars Eliel Sonck (1870-1956)
Projektör: AIB (Allmänna Ingenjörsbyrån)

"Då man planerade Jakobstads vattentorn fanns också planer på att inrymma stadens poliskammare här. Av detta blev intet. Ett krav som man ställde var också att vattentornet skulle kunna fungera som ett utkikstorn såsom har varit vanligt på andra orter. Nyckeln till tornet kunde man hämta från polisen i rådhuset. Också besökarna lämnade naturligtvis sina signaturer (namnteckningar) i tornet. Tornet har också varit populärt för fotografer för att få en vy över stadens centrum och omgivningar.

Man såg också möjligheten att använda tornet som en flygfyr. Då hade man i tankarna Kauhava flygfält som byggdes under denna tid.

En speciell betydelse fick vattentornet under krigen på 40-talet, då man här inrättade en luftbevakningsstation. Bevakningen sköttes i huvudsak av lottor. Härifrån skulle man larma stadens militära ledning som fanns i brandkårshuset, som sedan skulle ge luftalarm."

Guy Björklund i Österbottens Tidning 1915-12-10.
Ladda ner   Guy Björklunds artikel i Österbottens Tidning 2015-12-10 "Vattentornet gav staden ett lyft."

Läs om vattentornet
i Jakobstad
- Ebers vattentorn
- Cirkulation nr 4/2024.
Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.
Read in English about
the water tower
in Jakobstad
- Eber's Water Towers
- Cirkulation no 4/2024.

Jakobstad, Skolgatan/Pietarsaari (industry)
N 63.6776 - E 22.7052
Strengbergs tobaksfabrik. Vattentornet (1909) är tornbyggnaden under klockklotet. Byggnaden planerades av arkitekt Torben Grut (1871-1945) samt den lokale byggmästaren K J Ahlskog. Betongarbetena utfördes av Skånska Cementgjuteriet.

"För att tillvarata regnvatten gjordes den nya fabrikens tak till stora vattensamlare (bassänger) och härifrån leddes vattnet genom rör ner till en stor uppsamlingsbassäng under gårdsplanen. För att inte vattenrören från taken skulle frysa, försågs de viktigaste vattenrören med varmvattensrör. Från uppsamlingsbassängerna pumpades vatten upp i klocktornets reservoar och härifrån leddes vattnet ut i fabriken. Vattenreservoaren i Strengbergs klocktorn finns fortfarande kvar."

Guy Björklund i Österbottens Tidning 2015-12-10.

Kronoby, Säbråvägen/Kruunupyy
N 63.7299 - E 23-0372

Nykarleby, Lybecksgatan/Uusikaarlepyy
N 63.5242 - E 22.5380

Läs artikeln Hissnande färd.
om vattentornet i Nykarleby.


Vaasa/Vasa, Kirkkopuistikko/Kyrkoesplanaden
N 63.0934 - E 21.6128


Vasa stads vattentorn
Byggnadsår 1915
Arkitekter J och T Paatela
Höjd 47 m
Höjd över havsytan 63,9 m
Behållare 500 m³
Wasserturm der Stadt Vaasa
Baujahr 1915
Architekten J och T Paatela
Höhe 47 m
Höhe über Meeresspiegel 63,9 m
Behälter 500 m³
Water Tower of The City of Vaasa
Built in 1915
Architects J och T Paatela
Height 47 m
Height above sea level 63,9 m
Reservoir 500 m³


Läs om vattentornet
i Vasa
- Ebers vattentorn
- Cirkulation nr 3/2011.
Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.
Read in English about
the water tower
in Vasa
- Eber's Water Towers
- Cirkulation no 3/2011.

Trontilanmäki, Trontilantie
N 63.0594 - E 22.0791

Vörå, Bertilsbacken/Vöyri
N 63.2607 - E 22.2665

Vörå, Maggmossen/Vöyri
N 63.1359 - E 22.2669

Hem
Home
Vattentorn
Vattentorn: Finland
Water Towers: Finland
Upp
Up
Senast uppdaterad 240605