Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Finland Nyland Egentliga Finland Satakunta Egentliga Tavastland Birkaland Päijänne-Tavastland Kymmenedalen
Södra Karelen Södra Savolax Norra Savolax Norra Karelen Mellersta Finland Södra Österbotten Österbotten
Kajanaland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Lappland Åland

Vattentorn: Åland
Water Towers: Åland

Mariehamn
N 60.1010 - E 19.9257
Reservoarvolym: 500 m³
Färdigt år: 1956
Arkitekt: K. R. Lindgren

Hem
Home
Vattentorn
Vattentorn: Finland
Water Towers: Finland
Upp
Up
Senast uppdaterad 140813