Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Personalnytt
Publicerad i personalbladet Vattenstänk

Personalnytt Personalutflykter I pension Pensionärer In memoriam VA-Seniorer

Eber Ohlsson


Vattenstänk 4 (1992-07-20)Johan Frenning har börjat som ekonom på VA-verket med inriktning på ekonomianalyser, rapporter och budgetarbete (Vattenstänk 199-07-03).

Han kommer närmast från Gatukontorets ekonomiavdelings budget- och redovisningsenhet.

Vattenstänk har nu fått tag i en bild på Johan. Ber han månne om vatten i glasen?Vattenstänk 16 (1993-03-09)Ulf Nyberg är projektanställd som processingenjör på processavdelningen. Ulf, som är född i Malmö, kommer att arbeta både på Sjölundaverket och Klagshamnsverket med närsaltreduktionsprojekt.

Nu är detta inte något nytt för Ulf eftersom han har tillhört Institutionen för VA-teknik vid LTH, och i den egenskapen arbetat i två år med våra avloppsreningsverk för att få en lösning för framtida driftsätt för just närsaltreduktion.

Projektanställning pågår mellan 1 februari och 31 december.


Bengt Jensen började den 1 mars som drifttekniker på Klagshamnsverket. Bengt kom då närmast från Bulltoftaverket, men har mer än 16 års erfarenhet från våra olika verk.

Erfarenheter han i tur och ordning skaffat från Turbinen, Sjölundaverket, Turbinen, Bulltoftaverket. På tur står nu Klagshamnsverket. Se där en Malmöpåg med bred VA-erfarenhet.


Per Setthammar började den 1 mars som vattenrörläggare på RörnätsSeevice. Per har därmed återkommit till fadershuset, eftersom han började 1970 på gamla Vatten- och avlopps-verken.

Sedan har han varit trogen Malmös vattenledningar antingen arbetsgivaren har hetat Vatten- och avloppsverket, Gatukontoret, Gatubyggarna eller KommunTeknik.

Per är född i Virentofta, ett område som på den tiden hade privata vattenledningar.Ann-Sofie Svensson började sitt vikariat som bitr lab.chef på VattenLaboratoriet den 18 januari 1993. Ann-Sofie kommer närmast från kommunens företagshälsovård.Vattenstänk 29 (1993-11-25)

Göte Sernbo började på driftservicebyrån den 1 november. Göte gör utredningsarbete i samband med inventering av bl a registerhållning beträffande avskiljare och grupp­serviser.

Han har dessförinnan varit drifttekniker på Bulltoftaverket sedan januari 1976. Göte är den verklige vattenverkaren med uppväxt på vattenverken i Vomb, Grevie och Bulltofta.

Sina rötter har Göte eljest i Falsterbo (sedan 1700-talet). Konsten är annars ett stort tema för Göte, som har gått på några konstnärsskolor. Får vi kanske se några akvareller av honom?

Hans Möller började som drifttekniker på Klagshamnsverket den 1 november i år. Hans har tidigare varit drifttekniker på Sjölunda, Turbinen och Bulltofta alltsedan han började på Vatten- och avloppsverket i november 1979.

Hans är född i Helsingborg men flyttade i sin barndom etappvis norrut till Umeå för att sedan etappvis flytta söderut. Hans res-
an­de har fortsatt med att han har seglat på alla de sju världshaven. Frågan är dock om inte Hans skolgång i Dalarna mest präglat hans sjungande dialekt.

Bo Johansson började som drifttekniker på Turbinen den 1 november. Bo återvänder därmed till Turbinen där han en gång började den 1 februari 1961.

Mellan Turbinensejourerna har Bo varit drifttekniker på Bulltofta åren 1981-1993. Bo konstaterar när vi intervjuar honom att den snart 33-åriga tjänstgöringen inneburit att han har arbetat tillsammans med många av de legendariska maskinmästarna.

De nya arbetsuppgifterna på Turbinen innebär att Bo skall syssla med utvecklings- och utredningsarbete.

Bo är en genuin Kullason som har sitt hem i Mölle. Som många andra sjöingenjörer har Bo seglat i maskin på värmen (fack­ut­tryck). Det sjöanknutna är numera för Bo mest fiske.

Hem
Home
VA-Profiler
Profiles within Water Supply and Sewerage
Upp
Up
Senast uppdaterad 161014