Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

In memoriam
Publicerat i personalbladet Vattenstänk

Personalnytt Personalutflykter I pension Pensionärer In memoriam VA-Seniorer

Eber Ohlsson


Vattenstänk 35 (1994-03-29)

Pensionären Knut Johansson dog den 5 mars 1994. Knut var född den 14 mars 1918. Att Göteborg var födelsestaden doldes aldrig av Knuts idiom.

Efter tjänstgöring i flottan under kriget och utbildning till sjö­ingenjör kom Knut till va-verken den 25 september 1944 och var första tiden verksam i Grevie och på Bulltofta. Åren 1958-1970 var Knut chef på Turbinen.
Den 1 feb­ruari 1970 blev Knut chef på Bull­tofta­ver­ket och var där med om att bygga upp och ansvara för det nya över­vak­nings­y­stemet för ­Malmös dricksvatten­an­lägg­ningar med bl a va-verkets första dator.

Knut gick i pension den 28 februari 1983.


Vattenstänk 43 (1994-11-24)

Pensionären Bengt Swedenborg dog den 7 juni 1994. Bengt var född den 24 juni 1916 i Strömstad. Han tog studentexamen 1935 och blev civilingenjör på Chalmers 1941.

Efter arbete i privata byggföretag kom Bengt till VA-verket
1967. Han var som nybyggnadschef ansvarig för bl a arbetena med Vombsjöns reglering, Vombledning 3, utbyggnaden av Sjö­lundaverket och uppbyggnaden av Klagshamnsverket.

Bengt gick i pension den 30 juni 1981.


Vattenstänk 120 (1997-08-28)

Gustaf Werner Engh avled den 10 augusti 1997. Werner var född den 6 februari 1909 i Sölvesborg. Med både sjö­ing­en­jörs­ex­am­en och elinstallatörsexamina kom Werner att verka i de två elementen vatten och jord.

Efter att ha stigit i land blev han bl a driftmästare på Klippan
köpings el- och vattenverk, föreståndare på Ängelholms stads elverk samt konsult innan han i februari 1965 kom till Malmö stads vatten- och avloppsverk.

Här ansvarade han som ingenjör för driftavdelningens elfrågor fram till sin pensionering 1974.


Vattenstänk 122 (1997-09-18)

Jan Andersson avled den 27 au­gusti 1997. Jan var född den 3 juli 1943. Hans rötter fanns hela livet i Löddeköpinge.

Efter att ha arbetat på Kockums som rörmontör kom Jan den 15 augusti 1988 till Rör­nätsService. Här kom han först att vara verksam med led­nings­un­der­håll, för att de sista åren arbeta med vatten­mätar­byten.
Jan var starkt intresserad av motion, från att i sin ungdom ha spelat mycket fotboll fortsatte han att vara aktiv med att de flesta arbetsdagar cykla mellan Löddeköpinge och Malmö.


Hem
Home
VA-Profiler
Profiles within Water Supply and Sewerage
Upp
Up
Senast uppdaterad 101227