Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Gäst: Jens Möller, Lund

Hermannstadt/Nagyszeben/Sibiu

© Jens Möller 1981
Medeltida stad i Transsylvanien. Stad­en låg tidigare i dubbelmonarkin Österrike-Ungern och hade både tysk och ungersk befolkning. Efter Första världskriget tillföll staden det utvidgade Rumänien; 180 000 invånare.

Däxellock i Sibiu, Rumänien.
Stadens namn är Nagyszeben på ungerska och Hermannstadt på tyska.

Temesvár/Timisoara

© Jens Möller 1981
Stad i det historiska landskapet Banatet. Staden låg tidigare i dubbelmonarkin Österrike-Ungern och hade både tysk och ungersk befolkning. Efter Första världskriget tillföll staden det utvidgade Rumänien; 335 000 invånare.

Beograd/Belgrad

© Jens Möller 1981
Stad vid floden Savas utlopp i Donau. Efter 350 år av turkiskt styre blev Belgrad det självständiga Serbiens huvudstad 1878, och efter att Jugoslavien bildats vid Versaillesfreden 1918 dess huvudstad; 1,5 miljoner invånare.

Fiume/Rijeka

© Jens Möller 1981
Hamnstad vid Adriatiska havet. Staden kom efter växlande öden genom köp år 1471 till dynastin Habsburg. Efter Första världskriget blev staden en omtvistad plats.

Gränsen mellan Italien och den nybildade staten Jugoslavien kom att 1924 gå omedelbart öster om staden varvid Fiume tillföll Italien.

Genom freden i Paris 1947 överlämnades staden till Jugoslavien. Efter inbördeskriget är Rijeka Kroatiens viktigaste hamnstad; 170 000 invånare.

Elblag / Elbing


© Jens Möller 1980
KANALISATION - ELBING * REGEN - WASSER
EDUARD TIESSEN EISENGIESSEREI

Szczecin / Stettin


© Jens Möller 1980
STETTINER WASSERWERK * HYDRANT * 100
H. BREUER & CO HOECHST A/M

Andra sidor i samma ämne:   Lagt lock ligger   Kejsarriken och däxellock   Däxlar och politik
Se även:   Gäst: Jens Christian Berlin

I gästen Jens Möllers doktorsavhandling "Godsen och den agrara revolutionen.
Arbetsorganisation, domänstruktur och kulturlandskap på skånska gods under 1800-talet"
är akvedukten i Omma beskriven.

Gästen Jens Möller har också medverkat i festskriften
"Kilometervisa enkelspåriga minnestavlor till Lennart Améen på hans födelsedag 4 juli 1986".
med artikeln: Idel Ädel Adel?

Spårvägsrosetter

Artiklar om spårvägsrosetter, tidigare publicerade i olika fora.

Jens Möller: "Husen hyser spåren." Ingår i boken "Malmö elektriska spårväg 100 år." 2006.
Mats Améen och Jens Möller: "Spårvägen i Gävle - ett av många kommande 100-årsjubileer." Från MfSS 5/2004.
Jens Möller: "Jönköpingsrester." Från MfSS4/2007.

Hem
Home
Gästsidor
Guest pages
Upp
Up
Senast uppdaterad 200208