Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Däxelartiklar Lagt lock ligger Gångbar kultur Ordet däxel Däxlar och politik

Däxlar och politik
Utdrag från artikeln "Gångbar kultur" i VA-tidskriften Cirkulation 4/1998.

Eber Ohlsson

Lagt lock ligger. Det är den slutsats man kan dra, när man finner däxellock med texter från svunna tider. I länder som till exempel Frankrike, Danmark, Polen och Rumänien kan man finna däxellock med text från de gamla kejsarrikena.

Gatuskyltar och dylikt må under seklets gång ha bytts ut under skiftande politiska regimers totalreglerade samhällen, men däxel­locken ligger orörda kvar.

Det finns också exempel på administrativa minoritetsspråk, som dominerat lockens texter på bekostnad av majoritetsspråket, men som fått ligga kvar trots senare tiders språkrevansch. Sådana lock återfinns i både Flandern och Quebec.

Det har dock hänt att lock lyfts bort. På Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen årsmöte i Landskrona 1920 berättas det om att i Borås hade en natt några tjuvar kört med en vagn och tagit upp upp lock efter lock, vilket medfört att på morgon­en var alla brunnar i en gata utan lock.

Detta verkar med efarenhet från många dekaders lockhistoria, dock ha varit sällsynt, men risken kanske ökar med lock designade av konstnärer. De blir kanske gång­bara på marknaden.
© Eber Ohlsson, 1983
Tondern, Schleswig, Tyskland
Tønder, Sønderjylland, Danmark© Eber Ohlsson, 1994
Strassburg, Elsaß, Tyskland
Strasbourg, Alsace, Frankrike© Eber Ohlsson, 1992
Krakau, Österrike
Krakow, Polen

© Eber Ohlsson, 1991
Gent, Flandern, Belgien (Gand=Gent på franska)


© Eber Ohlsson, 1996
Quebec City, Québec, Canada
(QWW=Quebec Water Works)© Eber Ohlsson, 1994
Mülhausen, Elsaß, Tyskland
Mulhouse, Alsace, Frankrike© Eber Ohlsson, 1994
Schlettstadt, Elsaß, Tyskland
Sélestat, Alsace, Frankrike© Eber Ohlsson, 1994
Metz, Lothringen, Tyskland
Metz, Lorraine, Frankrike
Andra sidor i samma ämne:   Kejsarriken och däxellock     Gäst: Jens Christian Berlin

Hem
Home
Däxlar
Manhole covers
Upp
Up
Senast uppdaterad 060108