Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Däxelartiklar Lagt lock ligger Gångbar kultur Ordet däxel Däxlar och politik

Ordet däxel
Utdrag från artikeln "Gångbar kultur" i VA-tidskriften Cirkulation 4/1998

Eber Ohlsson

Däxellock är ett ord som i nordligare nejder har sin motsvarighet i ordet brunnslock. Lock och ram bildar tillsammans en däxel, ett ord som är närbesläktat med danskans dæksel. En brunns ramar är däremot vidare.

Skillnaden i beteckning av gatans accessoarer är inte ny, vilket framgår av diskussionen på Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen årsmöte i Landskrona 1920.

Till detta möte förelåg "Förslag och yttrande rörande normalisering av däxlar". Det blev en livlig debatt om just ordet däxel. Delegaterna i Sydsverige för­ordade däxel, medan de från Nordsverige föredrog beteckningen betäckning. Bland annat dåvarande VA-chefen i Malmö, Ivar Wendt kämpade på barrikaderna för ordet däxel. Skåningarna upplevde ett nytt Roskilde, för det blev givetvis ordet betäckning som segrade.

Trots att det nästan gått 80 år sedan dess [1998], används i de södra regionerna fortfarande uttrycket däxel. Det kan ha sin förklaring i, att för en skåning är betäckning något helt annat.
Ladda ner handlingarna från Landskronamötet (15 sid A5 - pdf). >>>>>>

Exempel på en däxel-annonser i SKTF:s Handlingar 1930.

Hem
Home
Däxlar
Manhole Covers
Upp
Up
Senast uppdaterad 160309