Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Gäst: Jens Christian Berlin, Alingsås


© Jens Christian Berlin 1988
Däxellock i Rom, Italien


© Jens Christian Berlin 1988
Däxellock i Rom, Italien
(delförstoring)
Fotot på det vapenprydda däxellocket är taget sommaren 1988 på trottoaren utanför Quirinalpalatset i Rom. Quirinalen är som bekant en av de sju kullar som staden byggdes på.

Palatset börjades byggas under 1500-talet som sommarresidens för påven. Från 1870 var palatset residens för den italienske kungen och idag residerar republikens president här.

När politiska vindarna vänder och de gamla symbolerna skall bytas mot nya, glömmer, eller struntar man ofta i de symboler som vi dagligen går på. Så även i Rom.

Vapnet på däxellocket är staden Roms vapen i en variant som endast användes under fascisttiden. Överst i skölden ser vi ett kors följt av bokstäverna SPQR. Denna förkortning skall uttydas SENATUS POPULSQUE ROMANUS (senaten och det romerska folket) och användes under antiken som en beteckning på det romerska riket.

Denna förkortning används även i dag av staden och kan bland annat ses på offentliga byggnader och kollektivtrafikens fordon. I nederdelen av vapnet finns en symbol som man däre­mot inte ser så ofta i dagens Rom; en fascin.

Fascinen, eller spöknippet som det ofta kallas på svenska, är en symbol med ursprung hos etruskerna. I det antika Rom bars det i processioner framför vissa ämbetsmän. En bunt ihopbundna käppar med en instucken bila symboliserade rätten att utdöma spö- och dödsstraff.

Så småningom blev spöknippet en mer allmän symbol för makt och maktutövning. Idag används symbolen av bland annat Frankrikes president och den svenska polisen.

Fascinen upptogs i slutet av 1910-talet av Mussolini som symbol för den växande politiska grupp han ledde. Denna symbol fick därigenom ge namn åt en hel politisk inriktning: fascismen. 1922 genomförde Mussolini en statskupp och behöll makten fram till 1943.

Ett sätt att manifestera den nya regimen var att inkorporera dess symboler i de gamla redan existerande. Av denna an­led­ning fick ett antal välförtjänta" städer fascisternas spöknippe i sina respektive stadsvapen.

Efter andra världs­kriget städades fascismens symboler snabbt bort och Roms vapen återfick sin gamla form. Men man glömde att sänka blicken. 1988 kunde man alltså utanför presidentens palats, på ett däxellock, hitta symboler från den fascistiska tiden.

Fascinen blev aldrig så belastad som symbol som det av nazisterna använda hakkorset. Som nämnts används den i flera demokratiska system som en allmän symbol för makt. Nutida fascistiska rörelser använder sig av andra symboler, som exempelvis handen med den brinnande facklan (även använd av Sverigedemokraterna).© Jens Christian Berlin 1988
Däxellock i Rom, Italien
(ej omnämnd i texten)


© Jens Christian Berlin 2003
Däxellock i Graz, Österrike

© Jens Christian Berlin 2003
Däxellock i Graz, Österrike, detalj.

© Jens Christian Berlin 2003
Vapenport i Graz, Österrike.

Andra sidor i samma ämne:     Lagt lock ligger   Kejsarriken och däxellock   Däxlar och politik
Se även:     Gästsida: Jens Möller

Hem
Home
Gästsidor
Guest pages
Upp
Up
Senast uppdaterad 060604