Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Akvedukter Frankrike Italien Portugal Spanien Storbritannien Sverige Tyskland

Akvedukter: Sverige
Aqueducts: Sweden


Malmö

Håverud

Borensberg

Ljungsbro

Omma

Älvkarleby

Malmö


Akvedukt mellan Suellshamnen och Inre hamnen över Citytunnelstation på Malmö C.

Håverud


Dalslands kanal sedd från järnvägen vid Håverud, Dalsland

Borensberg


Göta kanal över väg Riksväg 34 vid Borensberg, Östergötland.

Ljungsbro


Göta kanal över Ljungsbrovägen i Ljungsbro, Östergötland.

Omma (Skåne)


Bevattningskanal korsande Björkaån i Omma mellan Sjöbo och Björka.
Bevattningskanalen är inte intakt.

Älvkarleby


Bergslagsrännan, Älvkarleby, Uppland.
Wikipeda: Akvedukt är en smal sluten eller öppen ledning, som med självfall ska leda ett vattendrag eller en kanal över hinder i form av dalgångar, vägar, järnvägar eller andra vattendrag. Om detta gäller för Bergslagsrännan kan den i så fall även betraktas som en akvedukt.

Hem
Home
Akvedukter
Aqueducts
Upp
Up
Senast uppdaterad 180805