Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Historiska bilder Stortorget Bulltofta vattenverk Grevie vattenverk Katrintorps vattenverk Södervärns vattentorn
Botildenborgs vattentorn Rosendals avloppspumpstation

Historiska bilder
Historic Pictures

Katrinetorps vattenverk

Click to Enlarge

Arbetet med Katrinetorps vattenverk 1947.

Click to Enlarge

Provisorium februari 1947.

Click to Enlarge

Provisorisk pumpning februari 1947.
Hem
Home
VA-historia
History of Water and Sewerage
Historiska bilder
Historic Pictures
Upp
Up
Senast uppdaterad 160122