Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Historiska bilder Stortorget Bulltofta vattenverk Grevie vattenverk Katrintorps vattenverk Södervärns vattentorn
Botildenborgs vattentorn Rosendals avloppspumpstation

Historiska bilder
Historic Pictures

Bulltofta vattenverk

Bulltofta vattenverk - maskinhus (1879-1909).

Bulltofta vattenverk - maskinhus (1909-).

Bulltofta vattenverk - maskinhallsinteriör (tidigt 1900-tal).

Bulltofta vattenverk - maskinhallsinteriör före 1932.

Bulltofta vattenverk - järnfilter (tidigt 1900-tal).

Bulltofta vattenverk - reservdamm.

Rolf Johanssons bilder
Click to Enlarge

Maskinsal.

Maskinsal.

Karl Weidmar och Åke Rosengren.

Hans Möller.

Karl-Erik Åkesson.

Hem
Home
VA-historia
History of Water and Sewerage
Historiska bilder
Historic Pictures
Upp
Up
Senast uppdaterad 190129