Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Gäst: Werner Karaschin, Malmö

USA, Kalifornien, Kingsburg, Smith Street/Lewis Street
N 36.5146 - W 119.5516

© Karaschin 1999

© Karaschin 1999
Mer om vattentornet i Kingsburg finns på sidan: Ebers vattentorn 5/1998
Läs om Werner Karaschin på sidan: VA-Profilen Werner Karaschin

Hem
Home
Gästsidor
Guest pages
Upp
Up
Senast uppdaterad 991205