Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Gäst: Runo Stenberg, Saltsjö-Duvnäs


Arlanda

Laxå

Morgongåva

Skinnskatteberg

Tullinge

Mariehamn

Reykjavik

Läcksökning i 100 år

Kåseri

Vänster

VA-nips

Arlanda
Laxå

Morgongåva
Skinnskatteberg

Tullinge
Mariehamn, Åland

Reservoarvolym: 500 m3
Färdigt år: 1956
Arkitekt: K. R. Lindgren

Reykjavik (Pärlan), Island

Här kommer du till sajten för den ledande branschtidningen:   VA-tidskriften Cirkulation

Läcksökningsteknik i 100-årigt perspektiv
Publicerad i VA-tidskriften Cirkulation nr 5/2008.Ladda ner artikel som pdf-fil: Läcksökningsteknik i 100-årigt perspektiv.


Dessa underbara nätter
Publicerad i VA-tidskriften Cirkulation nr 5/1998.

Som all driftpersonal vet, kan man upptäcka och inringa läckning i vattenledningsnätet genom att mäta utflödet från vattentornet när befolkningen sover. Förr gjorde man detta med utrustning som måste direktavläsas, det vill säga, på natten.

Antingen fick man precisionspejla vattenytan eller så kunde man avläsa en vattenmätare på huvudledningen. Upplevelserna på natten kunde bli rätt speciella. Jag minns några särskilt magiska nätter.

Låt mig börja i Vallentuna, Uppland. Tornet ligger högt och fritt. Det finns inget "kryp-in” för personal, utan man får sätta sig med sin utrustning ensam uppe på taket.

En natt som jag minns väl, växte ett präktigt åskväder upp vid horisonten. Den långa teleskopantennen på dåtidens "Walkie-Talkie" pekade rätt upp som en åskfångare. Åskan mullrade hotfullt.

Blixtarna lyste upp horisonten. "Kommer dom hitåt? Nej, dom tycks dra sig mer åt norr!"

Läcksökningsarbetet löpte vidare med ventilmanövrer. Åskan vandrade hela horisonten runt. Men den lämnade tornet i fred. Det var med stor lättnad jag sköt ihop antennen på morgonkulan....
I Casal de Cambra, Portugal, finns en markreservoar, som ligger på ett högt berg. Den har en vattenmätare på anslutande ledning, som ligger helt oskyddad på en sten bredvid "burken".

Vi var där för att kunna konstatera hur stora läckorna i systemet egentligen var. Att det försvann åtskilligt med vatten stod helt klart redan innan vi började.

Vi läser mätaren med en ficklampa, men rör oss obehindrat i natten tack vare en stark fullmåne som ger en mystisk dager. Det är alldeles ljummet i luften och helt vindstilla.

Och det är tyst!

Det enda ljudet är några korta, mjuka ord från den portugisiska driftpersonalen, som vi får "besvara" med teckenspråk. De tycks förstå att resultatet av mätningen är högst oväntat. Man hade trott att mätaren skulle snurra snabbt på grund av stora läckor. I stället stod den nästan still.

Det som kunde ha varit läckor, fick i stället förklaras med stor illegal förbrukning. En underbar sammetsnatt i kontrast till åsknatten i Vallentuna!

[fortsättning nedan vänster spalt]

Vattentornet i Riyadh, en kopia av Svampen i Örebro.
I Riyadh, Saudi-Arabien, rör inte den sällsamma upplevelsen något nattarbete. Historien är dock värd att berättas.

På den tiden när Örebro-Svampen kopierats i Riyadh, var det stort svinn i ledningsnätet i den Saudi-Arabiska huvudstaden.

Eftersom rörmaterialet mest var asbestcement, fungerade inte dåtidens akustiska läcksökningsmetoder. Vi skulle demonstrera den eleganta sjunkningsmätningen från tornet för ministeriet.

Vårt ombud, en av alla saudiska prinsar, rus­tade sig i vit, fotsid klädnad och förde oss i en för tillfället framplockad "söndagsbil" (öppen, vit, rött skinn) till mötet.

Där demonstrerades en fungerande modell av nivåmätaren. Demonstrationen gick bra och våra värdar föreföll
imponerade. Dessvärre uteblev all annan reaktion!!! Vi fick bara resa hem, undrandes över vad som egentligen skett.

Sedan jag undrat några år mötte jag, vid en läcksökningskurs, en svensk som jobbat därnere. Han visste att berätta;

"Det är så stort svinn att man aldrig fått upp något vatten i tornet!" Jaså, därför denna tystnad! Men varför fick vi inte veta det, så att vi kunde föreslå någon annan metod?

Ytterligare ett par år gick tills jag träffade Guj Cornell, en man som är väl bekant med dessa trakter: "Självklart ville dom inte göra Dig besviken!", sa Guj.

Det kallar jag kulturkrock, för en brist­fälligt upplyst ingenjör. Det blev aldrig någon natt i vattentornet i Riyadh.

Vänster
Originalpublicering 2009-01-29.

Vid ett seminarium i Mariehamn med några 'läckgubbar' från hela Sverige, frågade pojkarna från Falun varför man här och där installerat vänsterstängande ventiler, som ställde till så mycket problem.

Jag visste inte och frågade därför Eber om råd. Han bollade frågan till Ulf Jensen vid VA SYD, som i sin tur kollade med Bengt Lindgren, vilken har återblick såsom varande pensionär.

Hans teori är att eftersom vänsterventilerna började användas under krigsåren när det var svårt att få material
och mycket då kom från England, som var ett av de få länder som kunde leverera.

Med tanke på andra produkter som kommer från England, låter det ganska trovärdigt att vänsterventilerna kom därifrån. Detta är resultatet av vår efterforskning.

Om någon vet mera, så hör av er. En kuriositet i sammanhanget är att IKEA enligt konsumentmagasinet Plus nu lanserar blandare som har vänster- och högerstängande kranar!!

VA-nips i Riyadh, Saudiarabien

Översättning av utredningsingenjör Lemiss Sebty.

Översättning av utredningsingenjör Lemiss Sebty.
Hem
Home
Gästsidor
Guest pages
Upp
Up
Senast uppdaterad 090129