Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Broschyrer

Avloppsreningsverk vid Sjölunda
Publicerad 1971


Öppna pdf-filen (0,6 MB)


Öppna pdf-filen (0,6 MB)

Vattenverk i Vomb
Publicerad 1974


Öppna pdf-filen (0,6 MB)


Öppna pdf-filen (0,6 MB)

Klagshamns avloppsreningsverk
Publicerad 1974


Öppna pdf-filen (0,2 MB)


Öppna pdf-filen (0,5 MB)


Öppna pdf-filen (0,2 MB)


Öppna pdf-filen (0,5 MB)

Sjölunda avloppsreningsverk
Publicerad 1980


Öppna pdf-filen (0,2 MB)


Öppna pdf-filen (0,3 MB)


Öppna pdf-filen (0,3 MB)


Öppna pdf-filen (0,3 MB)

Varudeklaration Vatten
Publicerad 1981


Öppna pdf-filen (0,3 MB)


Öppna pdf-filen (0,4 MB)


Öppna pdf-filen (0,4 MB)


Öppna pdf-filen (0,5 MB)
Varudeklaration Vatten
Första utgåvan 1972
Idé och layout: Eber Ohlsson.


Publicerad 1983Öppna pdf-filen (0,2 MB)
Publicerad 1987Öppna pdf-filen (0,2 MB)
Publicerad 1989Öppna pdf-filen (0,3 MB)
Publicerad 1991Öppna pdf-filen (0,3 MB)

Om avlopp
Publicerad 1981


Öppna pdf-filen (0,3 MB)


Öppna pdf-filen (0,3 MB)


Öppna pdf-filen (0,5 MB)


Öppna pdf-filen (0,3 MB)


Öppna pdf-filen (0,4 MB)


Öppna pdf-filen (0,5 MB)


Öppna pdf-filen (0,2 MB)
Broschyrens fotografier:
Sidan 1 Foto: Lennart Jonson. Inpumpning av sand till Sjölundaverket, etapp 3.
Sidan 2 Foto: Eber Ohlsson, 1977. Sege å uppströms Valdemarsro, nära den plats där Bulltofta vattenverk tog sitt råvatten från 1879.
Sidan 12:1Foto: Eber Ohlsson, 1977. Bokskogen i Torup.
Sidan 12:2Foto: Eber Ohlsson, 1972. Central Park i New York City.
Idé och layout: Eber Ohlsson och Arne Zimmergren (lab-chef).

Industriellt avloppsvatten
Publicerad 1985


Öppna pdf-filen (0,3 MB)


Öppna pdf-filen (0,4 MB)


Öppna pdf-filen (0,5 MB)


Öppna pdf-filen (0,4 MB)


Öppna pdf-filen (0,4 MB)


Öppna pdf-filen (0,5 MB)


Öppna pdf-filen (0,2 MB)
Broschyrens fotografier:
Sidan 1 Foto: Lennart Jonson. Inpumpning av sand till Sjölundaverket, etapp 3.
Sidan 2 Foto: Eber Ohlsson, 1977. Sege å uppströms Valdemarsro, nära den plats där Bulltofta vattenverk tog sitt råvatten från 1879.
Sidan 4 Foto: Jan Schön.
Sidan 10-11 Foto: Jan Holmgren.
Idé och layout: Eber Ohlsson och Arne Zimmergren (lab-chef).

Sjölunda avloppsreningsverk
1983


Öppna pdf-filen (0,5 MB)


Öppna pdf-filen (0,5 MB)


Öppna pdf-filen (0,5 MB)


Öppna pdf-filen (0,5 MB)


Öppna pdf-filen (0,3 MB)


Öppna pdf-filen (0,4 MB)

Välkommen till Pildammstornet
2003
Text: Eber Ohlsson.

Övervakningssystem för Malmös renvattenanläggning


Öppna pdf-filen (1,7 MB)

Hem
Home
  Upp
Up
Senast uppdaterad 200911