Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

VA-artiklar Vattenstänk Asfaltblänk och Vattenstänk

Flickorna från LTH
Publicerad i personaltidning Asfaltblänk och Vattenstänk 3/1991
Ladda ner artikeln som en pdf-fil.

Börje Odeholm


Ann-Christin Sundahl och Tilla Larsson.


I förra årets sista nummer Asfaltblänk och Vattenstänk berättades om Dammfridikets eventuella återuppståndelse pga dr Stahres fantastiska idé.

Även så om Tilla Larsson och Ann-Christin Sundahl, som gjorde en utredning därom. Asfaltblänk och Vattenstänk lovade att återkomma när saken eventuellt rörde på sig.

Men ack, vad lite man vet om framtiden. Dammfridiket har lagts i malpåse ett tag, delvis p g a ett större och mäktigare dike, nämligen Citytunneln. Mer om denna på annan plats i detta nr.

Men – det finns i alla fall anledning för Asfaltblänk och Vattenstänk att återkomma, nämligen om flickorna härovan. Vi framförde tidigare åsikten att de båda hade gjort ett gediget arbete och att de nog inte behövde leta efter jobb, när examen var klar. Vi hade ju rätt — som vanligt.

På VA-divisionen finns två medarbetare som med ålderns rätt har gått ned till halvtid. Då blir ju två halva tjänster vakanta.
Det finns ju gott om arbetsuppgifter, så vips slår man ihop dem till en hel, ny tjänst.

På denna nya tjänst sitter nu Tilla Larsson. Sin energi inriktar hon f n bland annat på utredning av VA-problem kring City­tunneln. F ö är hon faktiskt den första kvinnliga civilingenjören på VA-sidan.

Men kompisen Ann-Christin, då. Jo, redan tidigare hade hon fått en doktorandtjänst på LTH, Institutionen för teknisk vattenresurslära. Hon jobbar med ett projekt som heter PUFF, uttytt Planering för Underhåll och Förnyelse av kommunaltekniska Försörjningsnät.

Hennes handledare är – Peter Stahre. 4–5 år kommer nog jobbet att ta. Just nu gör hon djupdyningar i VA-divisionens rikhaltiga förråd av TV-filmer av skador på betongrör. Halva sin arbetsvecka. Hon delar förresten rum med kompisen Tilla.
S 2249 var adressen.


Hem
Home
VA-artiklar i Asfaltblänk och Vattenstänk VA-artiklar i Vattenstänk Upp
Up
Senast uppdaterad 101222