Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

España Andalucía Aragón Asturias Cantabria Castilla y León Catalunya Euskadi Galicia
Islas Baleares Islas Canarias Madrid Murcia València

Uraren dorreak: Euskadi/Torres de agua: País Vasco
Water Towers: Basque Country     Vattentorn: Baskien


Bilbo/Bilbao

Bilbo/Bilbao

Bilbo/Bilbao

Gernika/Guernica

Bilbo/Bilbao, Barakaldo (industry)
N 43.3020 - W 3.0013

Bilbo/Bilbao, Extebarri
N 43.2444 - W 2.8980

Bilbo/Bilbao, Sestao, ArcelorMittal (industry)
N 43.3151 - W 3.0021

Gernika/Guernica (industry)
N 43.3086 - W 2.6785

Hem
Home
Vattentorn
Water Towers
Torres de agua: España
Water Towers: Spain   Vattentorn: Spanien
Upp
Up
Senast uppdaterad 101030