Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Vattenpionjären
The Water Pioneer

VA-tidskriften Cirkulation hade 2003-2009 en serie presentationer på kända och okända föregångare inom vattnets och vattenbyggandets veten­skap.
Mer information om presentationerna - kontakta VA-tidskriften Cirkulation.

Nr Vattenpionjär Nr Vattenpionjär Nr Vattenpionjär

1/2003
2/2003
3/2003
Louis Pasteur
Thomas Telford
Johan Gustaf Richert
4/2003
5/2003
6/2003
Henri Darcy
Olof Rudbeck
Robert Koch
7/2003
8/2003
Agnes Magnell
Jöns Jakob Berzelius

1/2004
2/2004
3/2004
Fredrik Wilhelm Leijonancker
Hippo´krates
Josef Gabriel Richert
4/2004
5/2004
6/2004
Erin Brockovich-Ellis
Otto Fahnehjelm
Joseph Bazalgette
7/2004
8/2004
Rachel Carson
Lars Berg

1/2005
2/2005
3/2005
Eugéne Belgrand
Urban Hjärne
Axel Lorenson
4/2005
5/2005
6/2005
Torbern Bergman
Jabir ibn Hayyan
Axel Otto Alrutz
7/2005
8/2005
Sextus Iulius Frontinus
Bengt Ingeström

1/2006
2/2006
3/2006
Marcus Agrippa
John Snow
Max von Pettenkofer
4/2006
5/2006
6/2006
H G Torulf
Arkimedes
John Ernst Ericson
7/2006
8/2006
Philippe de la Hire
Carl Wilhelm Scheele

1/2007
2/2007
3/2007
Johan Wilhelm Bergström
Josef Amy
Ellen Swallow Richards
4/2007
5/2007
6/2007
Otto Intze
Stuart Murray
Eupalinos
7/2007
8/2007
James Simpson
E S Chesbrough

1/2008
2/2008
3/2008
Avicenna
Teodor Glosenmeijer
Antonie van Leeuwenhoek
4/2008
5/2008
6/2008
George A Soper
Charles Ambt
Robert Thom
7/2008
8/2008
Hyapatia
Francis Bacon

1/2009
2/2009
3/2009
Pierre Simon Girard
Hilding Flygt
Klas Sondén
4/2009

Edward Frankland
 
 Hem
Home
VA-Profiler
Profiles Within Water Supply and Sewerage
Upp
Up
Senast uppdaterad 160129