Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Fyra VA-chefer 2009
Originalpublicering 2009-03-18.
Publicerad i VA-tidskriften Cirkulation 3/2009

Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Eber Ohlsson

Fyra av Malmö VA-verks chefer samlade hemma hos Sigvard Gudmundson på hans 100-årsdag den 18 mars 2009. Fr v: Stig Sjögren (60), Sigvard Gudmundson (100), Bengt L Persson (72) och Gunnar Behre (87).

Onsdagen den 18 mars 2009 uppvaktades förre VA-chefen Sigvard Gudmundson, på hans 100:de födelsedag. Gudmundson var VA-chef 1951-1974. De som uppvaktade honom var den nuvarande VA-chefen (förbundsdirektör) Stig Sjögren, som har varit VA-chef sedan 1999. Här var även Gunnar Behre, som var VA-chef 1974-1981, och som efterträdde Sigvard Gudmundson, när denne gick i pension den 31 mars 1974. Uppvaktade gjorde även den förre VA-chefen Bengt L Persson, VA-chef 1987-1999. Den uppvaktande kvintetten bestod även av den nuvarande biträdande VA-direktören Bengt Andersson samt av ingenjör Eber Ohlsson (1968- , och som haft alla fyra som VA-chef). Jubilaren var glad och vid god hälsa och skämtade med uppvaktningen.


Här är tre yngre VA-chefer, som ännu inte nått den aktningsvärda åldern 100 år, på väg att med presenter hylla den 100-årsfirande VA-chefen Sigvard Gudmundson.
Fr v: Gunnar Behre, Bengt L Persson och Stig Sjögren.

Bonusbild

Foto: Claes Gudmundson 2009
De fyra va-cheferna och skribenten (63).Sydsvenska Dagbladet 2009-03-17.

Sydsvenska Dagbladet 2011-03-17.

Sydsvenska Dagbladet
2011-09-07.

Hem
Home
VA-Profiler
Profiles within Water Supply and Sewerage
Upp
Up
Senast uppdaterad 171004