Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Studiebesök i Vomb den 7 februari 2012
Originalpublicering 2012-02-11

Foto: Eber Ohlsson - Göran Lundström - Örjan Cronström - Per-Olof Settvik


Framför Raby 2 i Vomb. Stående fr v: Göran Lundström, Örjan Cronström, Thomas Jersler, Per-Olof Settvik,
Lennart Holmkvist, Rolf Johansson och Christer Johansson. Knästående: Lars-Anders Fridström.

Besökare med reglementsenlig skyddsutrustning klara att besiktiga Vombverkets intagspumpverk,
fr v: Örjan Cronström, Per-Olof Settvik, Lars-Anders Fridström och Eber Ohlsson.

Vombverkets nya intagsbrunn med Vombsjön i bakgrunden.

Vombverkets nya intagsbrunn med verkets intagspumverk i bakgrunden.

Vombverkets nya intagsbrunn med verkets intagspumverk i bakgrunden.

Arbetet med Vombverkets nya intagsbrunn. Verkets intagspumverk i bakgrunden.

Vombverkets nya intagsbrunn med verkets intagspumverk i bakgrunden.

Vombverkets nya intagsbrunn.

Kolleger på gamla Malmö stads vatten-och avloppsverk, Eber Ohlsson och Örjan Cronström.
Fotografen Göran Lundström pekar på att det framgår vem som hade en chefsställning.
Det brukar heta, rak som en fura. Här är ett alternativ, rak som ett armeringsjärn.

I förgrunden Örjan Cronström och Göran Lundström i samtal.

Göran Lundström, Lars-Anders Fridström och Örjan Cronström.

"Men det förstår ni väl att ....."

Vid Vombsjöns södra strand fr v: Thomas Jersler, Rolf Johansson, Christer Johansson, Göran Lundström, Lars-Anders
Fridström. Lennart Holmkvist, Örjan Cronström och Per-Olof Settvik, bärande den obligatoriska hjälmen och skyddsvästen.

Den nya intagsledningens ytterdel i vänteläge.

Den nya intagsledningen i vänteläge.

Göran Lundström fotograferar kollegan på gamla Malmö stads- vatten- och avloppsverk, Eber Ohlsson.
Stående på vatten i sin mest glatta form.

Samtal om den nya intagsledningen, fr v: Per-Olof Settvik, Thomas Jersler (skymd),
Christer Johansson (ryggen mot kameran) och Örjan Cronström.

Örjan Cronström testar Ebers kameras vidvinkelobjektiv mot kameraägaren.

Lunch på Vevrehemmet i Veberöd. Pensionärerna (och en presumtiv pensionär) är mätta och belåtna efter en god måltid.
Fr v: Lars-Anders Fridström, Eber Ohlsson, Göran Lundström, Rolf Johansson och Örjan Cronström.

Fr v: Eber Ohlsson, Per-Olof Settvik och Lars-Anders Fridström.

Vombverkets maskinhall.

Vombverket. Pumphall.

Vombverket. Järnfilter. Droppluftare.

Vombverket. Järnfilter. Snabbfilter.

Vombverket. Rörgalleri.

Vombverket. Rörgalleri. Lars-Anders Fridström.

Vombverket. Avhärdningen.

Vombverket. Avhärdningen.

Vombverket. Avhärdningen.

Vombverket. Sydvattens emblem.
Hem
Home
VA-Profiler
Profiles within Water Supply and Sewerage
Upp
Up
Senast uppdaterad 120212