Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Kammarskylt på kammare spolad
Originalpublicering 2005-12-13

Eber Ohlsson

Med införandet av vattenklosetter i bostäderna, som godkändes av Malmö stadsfullmäktige den 10 januari 1908, kom också villkor på hur anläggningen skulle brukas.

För att på ett enkelt sätt nå alla brukare med dessa förhållningsregler, fanns det på toalett­dörrarnas insida uppsatt en liten metallskylt med noggrann information om vad man skulle göra och inte göra för att rätt sköta vatten­klosetten, i dagligt tal WC efter dess engelska förlaga Water Closet.

Skylten var fram till 1955 undertecknad av Drätselkammaren, för att därefter då drätselkammarens andra avdelning bytt namn till Gatunämnden, ha denna nämnd som undertecknare.
Några år senare, troligen i början av 1960-talet, bör kravet på denna skylt ha slopats, eftersom man inte kan finna dem i hus byggda sedan dess. Uppmaningen är mer skarp i tonen på äldre skyltar, då Drätselkammaren här skrev med utropstecken.

Då är frågan om behovet av information om vattenklosetternas rätta brukande är förlegad idag? Med tanke på de ovälkomna partiklar som når våra avloppsreningsverk, är så inte fallet. Med annonskampanjer och teveinformation försöker man nu nå de presumtiva förövarna. Det är kanske då åter dags att informera brukarna på den förmodade brottsplatsen om vad de inte får göra där.

WC-skylt från ett hus på Ellenborg, Malmö.
Gåva av Kenneth Nilsson.

WC-skylt från ett hus på Regementsgatan, Malmö.
Gåva av Sune Malmgren.

Efter publiceringen av ovanstående artikel har nedanstående bild insänts (2012) av Peter Westh.

© Peter Westh 2003
Information i en fastighet i Västerås.
Hem
Home
VA-historia
History of Water and Sewerage
Upp
Up
Senast uppdaterad 120305